1

เลือกโปรแกรมทัวร์

เลือกโปรแกรมทัวร์ที่ท่านต้องการเดินทางไป โดยคลิกไปที่หัวข้อสินค้าและบริการแล้วเลือกประเทศที่ท่านต้องการ พร้อมจำ Tour Code
2

เลือกวันเดินทางและจำนวนผู้เดินทาง

เลือกวันที่ ที่จะเดินทางและจำนวนผู้เดินทาง โดยทางเราจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆอย่างชัดเจน ซึ่งจะแล้วแต่ทัวร์นั้นๆ ทำให้ง่ายต่อการคำนวนค่าใช้จ่าย
3

ตรวจเช็คและกดสั่งจอง

เมื่อท่านเลือกวันเดินทางและจำนวนผู้เดินทางเรียบร้อยแล้ว ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและทำการกดสั่งจอง
4

กรอกรายละเอียด

กรอกข้อมูลในการสั่งจองให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับและการจัดการเอกสาร เมื่อเสร็จแล้วให้กดยืนยันการจอง
5

ได้รับอีเมล์การจอง

ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับยืนยันการจองจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภายใน 15 นาที หากไม่ได้รับอีเมล์ให้ลองดูใน Junkmail หรือติดต่อเจ้าหน้าที่
6

เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

หลังจากได้รับอีเมล์ เจ้าหน้าที่จะทำการโทรติดต่อกลับไปยืนยันการจองอีกครั้งพร้อมกับตอบข้อซักถามของลูกค้าเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
7

ชำระเงิน

ชำระเงินค่าทัวร์ตามเงื่อนไขของโปรแกรมทัวร์นั้นๆ ท่านสามารถเลือกชำระผ่านธนาคารหรือผ่านบัตรเครดิตได้ หรือตามแต่ตกลงกัน

จองทัวร์ ง่ายนิดเดียว

          กรุณาทำการจองกับพนักงานไทยแอคทิวิตี้เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางเวปไซด์ หรือ อีเมล์ หรือ แฟกซ์ หรือ SMS โดยแจ้งวันเวลาเดินทาง ประเภทบริการที่ต้องการ และจำนวนผู้โดยสาร เพื่อปัองกันความผิดพลาด การจองจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินมัดจำและส่งเอกสารการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

       เงื่อนไขการจองและยกเลิกทัวร์จะแตกต่างกันตามแต่กรณีของประเภทสินค้าและบริการนั้นๆ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง โดยเฉพาะ การส่งเอกสารขอวีซ่า อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรายการทัวร์

(หลังจากชำระเงินแล้วกรุณาเรียกเอกสารการรับชำระเงินจากเจ้าหน้าที่ด้วย และ จะไม่รับผิดชอบหากชำระเงินเข้าบัญชีอื่น นอกเหนือจากที่ระบุ)

02-522-7117 (auto) : FAX 02-5227133
084-111-7171 / 086-301-7575