แบบฟอร์มชำระเงินออนไลน์ Online Payment

หมายเลขสั่งซื้อ
Order ID
* กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง
ชื่อลูกค้า
Customer Name
* กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง
ราคาแพ็คเกจ
Price
* กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง (ใส่เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆทั้งสิ้น)
ภายหลังจากท่านคลิกปุ่ม Submit แล้ว ระบบจะทำการคำนวณค่าสินค้า และ บริการ โดยรวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3% ให้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม กรุณาตรวจสอบ ยอดชำระเงินอีกครั้งในขั้นตอนต่อไป.
Please “Click” Submit button to make payment, Then System automatically will calculate total amount including bank service charge 3%. Please double check credit card amount in the next step.