ลูกค้าสามารถแจ้งชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านทางเว็บไซค์ โดยกรอกแบบฟอร์มการแจ้งชำระเงิน ด้านข้างนี้
โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ และการจอง

2. ผ่านทาง Lind ID : 084-111-7171
โดยที่ลูกค้าจะต้องส่งหมายเลข Order ID ,ชื่อลูกค้า ,หมายเลขติดต่อกลับ พร้อมกับรูปสลิปการโอนเงิน โดยจะต้องถ่ายรูปให้เห็นชัดเจน เพื่อความถูกต้อง และความรวดเร็วในการตรวจสอบ

3. ผ่านทาง email : finance@thaiactivity.com, sale1@thaiactivity.com
โดยจะต้องระบุหมายเลข Order ID ,ชื่อลูกค้า ,หมายเลขติดต่อกลับ พร้อมกับแนบรูปสลิปการโอนเงิน โดยจะต้องถ่ายรูปให้เห็นชัดเจน เพื่อความถูกต้อง และความรวดเร็วในการตรวจสอบ

4. ผ่านทางแฟกซ์ : 02-522-7133 
โดยจะต้องแนบรูปสลิปการโอนเงิน โดยจะต้องถ่ายรูปให้เห็นชัดเจน พร้อมกับเขียนระบุหมายเลข Order ID ,ชื่อลูกค้า ,หมายเลขติดต่อกลับ ให้ชัดเจน และควรติดต่อกลับเจ้าหน้าที่หลังจากส่งแฟกซ์เสร็จแล้ว เพื่อยืนยันการส่ง ได้ที่ หมายเลข 02-522-7117 , 084-111-7171