ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท               บริษัท ไทย แอคทิวิติ้ จำกัด (TAT License 11/03912)
ประเภทธุรกิจ         ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
– ก่อตั้งเมื่อ 15 กรกฎาคม 2547
– ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
– ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่ 11-10412
– ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105552133365
ที่ตั้งสำนักงาน  บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด เลขที่ 369/7 หมู่บ้านสิรสา ซ.แจ้งวัฒนะ 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์                 02-522-7117 / 084-111-7171 / 086-301-7575
โทรสาร                   02-522-7133
Line ID                  0841117171
E-mail ส่วนกลาง   info@thaiactivity.com
Websit                    www.thaiactivity.com
Facebook               www.facebook.com/thaiact

การดำเนินธุรกิจและบริการของเรา

          บริษัท ไทยแอคทิวิตี้ บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ ตามเส้นทางที่ท่านสามารถเลือกสรรและกำหนดงบประมาณได้ เรารับจัดทั้งกิจกรรมสันทนาการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกพนักงาน งานประชุมสัมมนา ในรูปแบบต่างๆเพื่อครองใจลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

          ที่ผ่านมาเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรับใช้ลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่าน ทั้งบริษัท ห้างร้าน เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร มูลนิธิต่างๆ สถาบันการศึกษา กลุ่มบุคคล ครอบครัว กลุ่มเพื่อน และหน่วยงานราชการ โดยอาศัยจุดขายที่เน้นคุณภาพ การบริการที่เป็นกันเองทั้งก่อนและหลังการขาย ภายใต้เจตนารมณ์และความตั้งใจที่จะเสนองานบริการที่ดีให้กับทุกท่านโดยคำนึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

“ท่านสามารถสอบถาม ปรึกษา วางแผนการท่องเที่ยวของท่านกับเราได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทีมงานทุกคนยินดีให้บริการและพร้อมที่จะดูแลท่านอย่างเต็มใจ”

การันตีด้วยรางวัลคุณภาพมากมาย

          ได้รับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

          DBD Registered เป็นเครื่องหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จดทะเบียนพาณิชย์และประสงค์จะได้รับเครื่องหมาย DBD Registered เพื่อรับรองความมีตัวตนและการจดทะเบียนพาณิชย์ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคระดับหนึ่ง

      ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Verifiled) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 5 ปีซ้อน

          DBD Verified คือ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ประสงค์จะได้รับเครื่องหมาย DBD Verified โดยจดทะเบียนและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และแสดงว่าเว็บไซต์นั้น ๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ของกรมฯ

          ได้รับรางวัลมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวระดับดีมาก จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยผ่านกระบวนการประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมท่องเที่ยว

ปี 2555

          มีบริษัทนำเที่ยวสมัครยื่นขอรับการประเมินมาตรฐานทั้งสิ้น 95 บริษัท มีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 73 บริษัท ในจำนวนนี้มีเพียง 3 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้มาตรฐานระดับดีมาก 5 ดาว ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และทางบริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด ก็เป็นหนึ่งในสามที่ได้รับการคัดเลือก

ปี 2557

          มีบริษัทนำเที่ยวสมัครยื่นขอรับการประเมินมาตรฐานทั้งสิ้น 80 บริษัท มีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 77 บริษัท ในจำนวนนี้บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด เป็นหนึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้มาตรฐานระดับดีมาก 5 ดาว ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

          ได้รับรางวัลพัฒนา e-Commerce ดีเด่น (ด้านการบริหารจัดการ) ในโครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Online Shop Awards) ประจำปี 2558 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

          ซึ่งทางบริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และจะใช้มาตรฐานนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาคุณภาพของบริการ และพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งๆขึ้นสืบไป

          บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด รู้สึกภาคภูมิใจ และขอกราบขอบพระคุณท่านลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้โอกาสและสนับสนุนบริษัทตลอดมาในโอกาสนี้จากใจเช่นกัน