มัสยิดจามิอุลอัลฟาร์ มีความสวยงามแปลกตา ด้วยสีและลวดลายของมัสยิดมีลักษณะคล้ายลูกอม ซึ่งมีความโดดเด่น สร้างเอกลักษณ์ให้มัสยิดแห่งนี้มาก ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอินกันค่ะ

 

Credit : https://flic.kr/p/yLsYBG

มัสยิดจามิอุลลัลฟาร์ หรือมัสยิดแดง ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า Pettha ในโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

 

Credit : https://flic.kr/p/yK5UeB

เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบไฮบริด ซึ่งได้นำเอาองค์ประกอบจากสถาปัตยกรรมอินโด – อิสลาม และอินเดียมาผสมผสานกับการฟื้นฟูสถาปัตยกรรมแบบโกธิก และแบบใหม่ – คลาสสิก

 

Credit : https://flic.kr/p/tQVxyu

ความโดดเด่นของมัสยิดนี้  คือ ลวดลาย และสีสันของตัวอาคารมีความสวยแปลกตา สีแดงขาวสลับกัน ลักษณะลวดลายคล้ายลูกอมเลย

 

Credit : https://flic.kr/p/EiVjJz

ภายในตกแต่งเรียบง่ายตามหลักศาสนาอิสลามแบบทั่วไป ตัวอาคารสูง 6 ชั้น สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909  และมีมีหอนาฬิกาอยู่ชั้นบน