กรงุปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก มีความโดดเด่นของวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

ปราสาทแห่งกรุงปราก ได้รับการบันทึกจาก Guinness Book  “ปราสาทที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในโลก”

ปราสาทปราก เป็นปราสาทที่ล้ำค่ามาก เรียกได้ว่าที่นี่คือ จุดสำคัญที่สุดของเช็คเลย ในปัจจุบันได้ใช้งานเป็นทำเนียบชองประธานาธิบดีค่ะ

กรุงปราก แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คั่นด้วยแม่น้ำวัลตาวา เชื่อมด้วยสะพานชาลล์ สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town

มหาวิหารเซนต์วิตัส St. Vitus Cathedral สถาปัตยกรรม สไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปราก เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดของพระราชวังปราก

มหาวิหารเซนต์วิตัสเนี่ย ถือว่าเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณเลยค่ะ ตั้งอยู่กลางลานพระราชวัง เราสามารถมองเห็นได้จากทุกทิศ ถ่ายรูปมุมไหนก็สวยค่ะ

ด้านในของ มหาวิหารเซนต์วิตัส มีการตกแต่งด้วยกระจกสีเป็นภาพนักบุญ และเรื่องราวทางศาสนาคริสต์ และถูกใช้เป็นที่เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์โบฮีเมีย

Prague Old Town Square จัตุรัสเมืองเก่าแห่งกรุงปราก แหล่งช้อป ชิล ร้านค้า ร้านอาหารเพียบ! แถมได้ชมสถาปัตยกรรมสวยๆ มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เข้าไปเช็คอินกันอีกด้วยนะ