Showing 1–16 of 249 results

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน #CAMBES7600

จุดเด่นของทัวร์

 1. เที่ยมชม นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 2. ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
 3. ชมโชว์ระบำอัปสรา
นครวัด นครธม - เสียมเรียบ - ตลาดไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือโตนเลสาบ - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม
วันเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 10900 บาท

ทัวร์กัมพูชา นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์-ตาพรหม 3 วัน #CAMPH3902

  จุดเด่นของโปรแกรม

1.นำท่านสักการะศาลพระองค์เจ๊ะขพระองค์จอม เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง

2.นำท่านล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัย อยู่ในทะเลสาบ

3.นำท่านสู่ปราสาทเขาพนมบาแค็ง 

แต้มสะสม 10

ย้อนรอยตำนานแห่งอดีตที่น่าสนใจ ศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมเก่าแก่มานานนับ 1,000 ปี สัมผัสแผ่นดินสงครามแห่งอดีตอันขื่นขมร้าวราน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของชาวกัมพูชา
วันเดินทาง : มกราคม-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,300 บาท

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย…สบาย 3วัน2คืน#CAMST4601

จุดเด่นของทัวร์นี้:
1.สายการบินดี
2.ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3.ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ - ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล - เยือนคุก ตวลสเลง - ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
วันเดินทาง : มิถุนายน - กรกฎาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15,555 บาท

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน #KUMSPW3201

      จุดเด่นของโปรแกรม   

1.นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่

2.นำท่านผ่านชม ทะเลสาบเอ๋อไห่ อยู่ในเขตเมืองต้าหลี่ในมณฑลยูนาน 

3.นำท่านเดินสู่ สระน้ำมังกรดำ นี้มีที่มาจากตำนานเล่าขานว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำ

แต้มสะสม 10

ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก -ร้านใบชา - ต้าหลี่
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

ทัวร์จอร์แดน JORDAN IN DREAM 7 DAYS #JODEGT7700

จุดเด่นของทัวร์

 1. ชม กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว
 2. ชม เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่
 3. ชม ทะเล เดดซี ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่ ”
อัมมาน – นครเจอราช - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - เพตรา - เมืองอคาบา – ลงเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม - วาดิรัม - เดดซี - เมาท์ เนโบ – มาดาบา
วันเดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 63900 บาท

ทัวร์จอร์แดน MAHABA JORDAN 6 DAYS #JODEGT7701

จุดเด่นของทัวร์

 1. ชม เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่
 2. ชม ทะเล เดดซี ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่ ”
 3. ชม นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา “เมืองพันเสา” อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน
อัมมาน – โรมันเจอราช - เมืองพันเสา – ประสาทเครัค-เพตรา– ทะเลทรายสีชมพูวาดิรัม - อควาบา – เดดซี - เมาท์ เนโบ – มาดาบา – ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
วันเดินทาง : ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 57900 บาท

ทัวร์จอร์แดน มหัศจรรย์ จอร์แดน ชมเพตรา เมืองมรดกโลก 6 วัน 3 คืน (JR) #JODBES7600

จุดเด่นของทัวร์

 1. ชมเมืองเพตรา เมืองมรดกโลก
 2. ล่องเรือท้องกระจกชมประการังที่ เมืองอคาบา
 3.  แช่น้ำเค็มที่สุดในโลกที่ทะเลสาบเดดซี
มาดาบา • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • เมืองอคาบา • ล่องเรือท้องกระจก • ทะเลทรายวาดิรัม • มหานครเพตรา • เพตรา • ทะเลสาบเดดซี • นครเจราช
วันเดินทาง : มิถุนายน - มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 46900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO BEST LUXURY 6 วัน 4 คืน #JPNZG2105

จุดเด่นของทัวร์

 1. บินโดยสายการบินไทย
 2. ชมความสดใส บ่อน้ำสีฟ้า “Blue Pond”
 3. เพลิดเพลินกับสวนผลไม้เก็บ และชิมผลไม้สดๆจากต้น
หมู่บ้านราเม็ง - โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - เนินขาเซรุบุโนะโอะกะ - สุสานโมอาย - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เครื่องแก้ว ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ มิตซุย,เอ้าท์เล็ก
วันเดินทาง : กรกฏาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 43900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARK หวานใจ หวานเจี๊ยบ 5 วัน 3 คืน #JPNZG2107

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

 1. เที่ยววัดและศาลเจ้า
 2. เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ
 3. เที่ยวโตเกียวสกายทรี
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวนาริตะ-ศาลเจ้าคาชิมะ-เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต-ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค-วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี-ชินจูกุ-อิออน
วันเดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 19999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG หวานใจคนเดิม 6 วัน 3 คืน #๋JPNZG2101

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

 1. เที่ยววัดและศาลเจ้าขอพรให้ร่ำรวย
 2. ชมภูเขาไฟฟูจิ
 3. เที่ยวเมืองโบราณและหมู่บ้านน้ำใส
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวนาริตะ-วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี-เมืองโบราณคาวาโกเอะ-ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค-ศาลเจ้าอารายา ยามะ-โตเกียว
วันเดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 20999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เที่ยวทุ่งดอกไม้หลากสี สวรรค์ของคนรักดอกไม้ 5D3N #JPNZG2106

จุดเด่นของทัวร์

 1. บินโดยสายกานบิน การบินไทย
 2. ชมความมหัศจรรย์ “บ่อน้ำสีฟ้า”
 3. โทมิตะ ฟาร์ม
โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า คลองโอตารุ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หมู่บ้านราเม็ง - มิตซุยเอ้าท์เล็ท
วันเดินทาง : กรกฏาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 39999 บาท

ทัวร์ดูไบ HELLO DUBAI ABUDHABI 5D3N (EK) #DUPEV2900

จุดเด่นของทัวร์

 1. บินโดยสายการบิน เอมิเรสต์ EK
 2. ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน
 3. ชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและศิลปะ แห่งกรุงปารีส “พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อาบูดาบี
ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา ชั้น124 -นั่งMonorailชมโครงการสุดอลังการThe Plam-ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์-ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและBrand Name
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 29999 บาท

ทัวร์ตุรกี Hub Group Discovery Turkey 10 Days 7 Nights #TUKFTV6200

จุดเด่นของทัวร์

 1. ชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) จัตุรัสที่แต่เดิมในยุคโบราณถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองใน
 2. ชม ม้าไม้แห่งทรอย (Wooden Horse of Troy) หนึ่งในกลยุทธ์ทางการทหารที่ชาญฉลาด และเป็นเหตุให้เมืองทรอยพ่ายแพ้แก่กรีก
 3. ชม ปราสาทปุยฝ้าย สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดิน
อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังโดลมาบาเช่ - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลึ - เมืองโบราณเอฟิซุส - ปามุคคาเล่ - ทรอย
วันเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 33900 บาท

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ปามุคคาเล่ 9 วัน 6 คืน #TUKBES7600

จุดเด่นของทัวร์

 1. ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ปามุคคาเล่
 2. นั่งบอลลูน ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 3.  ชมม้าไม้เมืองทรอย
เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย• ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน • เมืองไอวาลิค • คุชาดาสึ• เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี •โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเล
วันเดินทาง : กรกฏาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 32900 บาท

ทัวร์นอร์เวย์ Mono Norway โมโน นอร์เวย์ 7 วัน (TG) #EURGTV2418

จุดเด่นของทัวร์

 1. นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา
 2. ล่องเรือชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม ของเมืองเมืองกุ๊ดวานเก้น
 3. ชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
ท่าเรือเมืองกุ๊ดวานเก้น - รถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมส์บานา - วอส - เบอร์เก้น - สตัลไฮม์ - เกโล - กรุงออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ถนนคาร์ลโจฮันส์เกท
วันเดินทาง : กรกฏาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 55900 บาท

ทัวร์บรูไน Golden Route 3 วัน 2 คืน #BRUZG2100

  จุดเด่นของโปรแกรม

1. นำท่านชม มัสยิดทองคำ (JAME’ASR HASSANIL BOLKIAH MOSQUE) 

2. นำท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

3.นำท่านเช้าชม พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ 

แต้มสะสม 15 

มัสยิดทองคำ - พระราชวังอิสตานานูรัลอีมาน - พิพิธภัณฑ์ ISLAMIC GALLERY - พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน - อนุสรณ์คริสตัล
วันเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท