Showing 1–16 of 208 results

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน #CAMBES7600

จุดเด่นของทัวร์

 1. เที่ยมชม นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 2. ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
 3. ชมโชว์ระบำอัปสรา
นครวัด นครธม - เสียมเรียบ - ตลาดไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือโตนเลสาบ - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม
วันเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 10900 บาท

ทัวร์กัมพูชา นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์-ตาพรหม 3 วัน #CAMPH3902

  จุดเด่นของโปรแกรม

1.นำท่านสักการะศาลพระองค์เจ๊ะขพระองค์จอม เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง

2.นำท่านล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัย อยู่ในทะเลสาบ

3.นำท่านสู่ปราสาทเขาพนมบาแค็ง 

แต้มสะสม 10

ย้อนรอยตำนานแห่งอดีตที่น่าสนใจ ศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมเก่าแก่มานานนับ 1,000 ปี สัมผัสแผ่นดินสงครามแห่งอดีตอันขื่นขมร้าวราน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของชาวกัมพูชา
วันเดินทาง : มกราคม-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,300 บาท

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย…สบาย 3วัน2คืน#CAMST4601

จุดเด่นของทัวร์นี้:
1.สายการบินดี
2.ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3.ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ - ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล - เยือนคุก ตวลสเลง - ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
วันเดินทาง : มิถุนายน - กรกฎาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15,555 บาท

ทัวร์กัมมพูชา ปอยเปต-นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์ 3 วันทัวร์ #CAMPH3911

  จุดเด่นของโปรแกรม

1.นำสักการะพระองค์เจก พระองค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านาน 

2.เดินทางสู่เมืองพระนคร หรือนครธม ชมสะพานนาคราช โดยข้ามคูเมืองซึ่งเรียกว่า ชัยสินธุ 

3.นำท่านชม “ยิ้มแบบบายน” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร   

แต้มสะสม 10

ย้อนรอยตำนานแห่งอดีตที่น่าสนใจ ศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมเก่าแก่มานานนับ 1,000 ปี สัมผัสดินแดนสงครามแห่งอดีตอันขื่นขมร้าวราน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของชาวกัมพูชา
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน #KUMSPW3201

      จุดเด่นของโปรแกรม   

1.นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่

2.นำท่านผ่านชม ทะเลสาบเอ๋อไห่ อยู่ในเขตเมืองต้าหลี่ในมณฑลยูนาน 

3.นำท่านเดินสู่ สระน้ำมังกรดำ นี้มีที่มาจากตำนานเล่าขานว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำ

แต้มสะสม 10

ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก -ร้านใบชา - ต้าหลี่
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

ทัวร์จอร์แดน MAHABA JORDAN 6 DAYS #JOEGT7701

      จุดเด่นของโปรแกรม   

1. นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) 

2. นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองอคาบา (Aqaba) 

3. นำท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม

แต้มสะสม 15

กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่ ทะเล เดดซี ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่ ”
วันเดินทาง : มีนาคม-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

ทัวร์จีน DREAM OF ZHANGJIAJIE #CAZG2100

      จุดเด่นของโปรแกรม   

1.นำท่าน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำถั่วเจียง 

2.นำท่านสู่ บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์ และนักศึกษาค้นคว้า

3.นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน 

แต้มสะสม 10

เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 17,777 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SAY HI SNOW WALL #JPNZT3501

  จุดเด่นของโปรแกรม

1.นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม 

2.นำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ

3.นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นนานนับพันปี 

แต้มสะสม 15

บินกับ Japan Airlines สายการบินระดับ 5 ดาว บริการแบบ Full Service หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ เจแปนแอลป์ และเขื่อนคุโรเบะ
วันเดินทาง : เมษายน-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น FLORA BLOOM IN OSAKA #JPNZG2100

      จุดเด่นของโปรแกรม   

1.นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

2.นำท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน

3.นำท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ลเกียวโต

แต้มสะสม 10

โอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ–ศาลเจ้าคิบูเนะ - นาโกย่า – อิออน จัสโก้ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ
วันเดินทาง : พฤษภาคม-กรกฏาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น GO WENT GONE HOKKALDO 5D3N #JPNZG2106

จุดเด่นของทัวร์

 1. บินโดยสายกานบิน การบินไทย
 2. ชมความมหัศจรรย์ “บ่อน้ำสีฟ้า”
 3. โทมิตะ ฟาร์ม
โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า คลองโอตารุ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หมู่บ้านราเม็ง - มิตซุยเอ้าท์เล็ท
วันเดินทาง : กรกฏาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 39999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO BEST LUXURY 6 วัน 4 คืน #JPNZG2105

จุดเด่นของทัวร์

 1. บินโดยสายการบินไทย
 2. ชมความสดใส บ่อน้ำสีฟ้า “Blue Pond”
 3. เพลิดเพลินกับสวนผลไม้เก็บ และชิมผลไม้สดๆจากต้น
หมู่บ้านราเม็ง - โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - เนินขาเซรุบุโนะโอะกะ - สุสานโมอาย - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เครื่องแก้ว ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ มิตซุย,เอ้าท์เล็ก
วันเดินทาง : กรกฏาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 43900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING PINKMOSS 5 วัน 3 คืน #JPNZG2112

      จุดเด่นของโปรแกรม   

1.ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ

2.นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร

3.นำท่านช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด

แต้มสะสม 15

นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–ทุ่งดอกพิงค์มอส – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–โอไดบะ
วันเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น Strong pinkmoss in Tokyo 5 วัน 3 คืน #JPNZG2110

      จุดเด่นของโปรแกรม   

1.ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ

2.นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร

3.นำท่านช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด

แต้มสะสม 15

นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-กระเช้าคาจิคาจิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)-ทุ่งดอกพิงค์มอส-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้ #JPNTTN3804

  จุดเด่นของโปรแกรม

1.นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ 

2.นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park)

3.นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 

แต้มสะสม 15

ชมดอกไม้ตามฤดูกาล ดอกชิบะ ซากุระ หรือ ดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
วันเดินทาง : เมษายน-กรกฎาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARK หวานใจ หวานเจี๊ยบ 5 วัน 3 คืน #JPNZG2100

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

 1. เที่ยววัดและศาลเจ้า
 2. เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ
 3. เที่ยวโตเกียวสกายทรี
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวนาริตะ-ศาลเจ้าคาชิมะ-เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต-ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค-วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี-ชินจูกุ-อิออน
วันเดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 19999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG หวานใจคนเดิม 6 วัน 3 คืน #๋JPNZG2101

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

 1. เที่ยววัดและศาลเจ้าขอพรให้ร่ำรวย
 2. ชมภูเขาไฟฟูจิ
 3. เที่ยวเมืองโบราณและหมู่บ้านน้ำใส
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวนาริตะ-วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี-เมืองโบราณคาวาโกเอะ-ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค-ศาลเจ้าอารายา ยามะ-โตเกียว
วันเดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 20999 บาท