Showing 1–12 of 106 results

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน #CAMBES7602

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.เที่ยวไฮไลท์สำคัญของเมืองพนมเปญ

2.สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2

3.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ

พนมเปญ • อนุสาวรีย์อิสรภาพ • วัดพนม • คุกตวลสเลง • พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล • พระเจดีย์เงิน • ตลาดชาทะไม - เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม • ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม • ปราสาทบันทายศรี • ปราสาทบายน • ปราสาทตาพรหม • นครวัด • ตลาดซาจ๊ะ
วันเดินทาง : ก.พ.-พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ – นครวัด – นครธม – โตนเลสาบ 3วัน2คืน #CAMSPW3201

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์
1.ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก

2.เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ

3.เต็มอิ่มบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา

ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก เปิดตำนานกวนเกษียรสมุทร จุดกำเนิด “นางอัปสรา” อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ เต็มอิ่มบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-สิงหาคม 63
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท บาท

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 2วัน1คืน #CAMOR9101

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.ชม นครวัด  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

2.ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ ซื้อของฝาก ของพื้นเมือง

3.รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์อินเตอร์เนชั่นแนล *พร้อมชมการแสดงชุดระบำอัปสรา 

นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครธม ปราสาทเลื่องชื่อ ตาพรม บายน บันทายศรี ปราสาทสีชมพู ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ ซื้อของฝาก ของพื้นเมือง
วันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 5,995 บาท บาท

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน2คืน #CAMBES7601

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.ล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.บริการอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร

3.ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด 

เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
วันเดินทาง : ก.พ.-พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท บาท

ทัวร์จอร์เจีย Here We Go6 DAYS 3 NIGHTS #JJGH2205

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์*

1.พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรสไวน์พื้นเมืองชั้นดีของประเทศจอร์เจีย

2.อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย

3.พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้ | บินสายการบิน Full service ระดับ 5 ดาว

ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point | พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้ | บินสายการบิน Full service ระดับ 5 ดาว
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย I AM IN GEORGIA 8 DAYS 5 NIGHTS#JJGH2206

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์*

1.พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้ 

2.อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย

3.ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ

ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | บาทูมิ | ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ | รับประทานอาหารค่ำบนตึก Alphabetic Tower | ถ้ำโพรมิธีอุส | บอร์โจมี | ช้อปปิ้งห้าง East Point |
วันเดินทาง : มกราคม – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชิ ดินแดนเมืองเทพนิยายแห่งคอเซซัส 8 วัน 5 คืน #JJIT8901

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.ชมป้อมนาริกาลา(Narigala Fortress)

2. ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี

3.รับประทานอาหารท้องถิ่น

ท่าอากาศยานอตาเติร์ก – สนามบินนานาชาติทบิลิซิ – เมืองทบิลิซิ - ป้อมนาริกาลา – โบสถ์เมทเทคี – วิหารซีโอนี – สะพานแห่งสันติภาพ - เมืองทบิลิซิ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – โรงอาบน้ำแร่ – โบสถ์ตรีนิตี้ – Jan sharden street - เมืองอันนานูรี – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – โบสถ์เกอร์เกติ – เมืองคาซเบกี้ - เมืองคาซเบกี้ – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – เมืองอัพลิสสิค - เมืองบาทูมี่ – The Alphabet Tower – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ – Piazzal Square - ยุโรปสแควร์ - เมืองบาทูมี่ - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
วันเดินทาง : พ.ค - ก.ย 63
ราคาเริ่มต้น 39.888 บาท

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน The Million Dollar View of Caucasus Mountains 10 DAYS 7 NIGHTS#JJGH2202

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์*

1.ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด

2.สะพานแห่งสันติภาพ

3.อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนียบากู | ภูเขาโคลน | ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | เซวาน | วิหารเกกฮาร์ด | วิหารคอร์วิราพ | เยเรวาน
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย – อาร์เมเนีย Amazing View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS #JJGH2201

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์*

1.จัตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน

2.สะพานแห่งสันติภาพ

3.อนุสรณ์สถานรัสเซีย

เยเรวาน - เซวาน - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารคอร์วิราพ -ทบิลิซี - คาซเบกี้ - อัพลิสต์ชิเคห์
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท

ทัวร์จอร์เจียGRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP 8 DAYS 6 NIGHTS#JJGH2204

*จุดเด่นของโปรแกรมทัว*

1.พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้

2.นครถ้ำวาร์ดเซีย

3.ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ

ทบิลิซี | นครถ้ำวาร์ดเซีย | ป้อมราบาติ | บอร์โจมี | ถ้ำโพรมีธีอุส | บาทูมิ | ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ | คูไตซี| คาซเบกี้ | ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา | อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point | พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น Beautiful Takayama Alpine 6 วัน 3 คืน #JPNTAS4704

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

  1. พิเศษ แช่น้ำร้อนออนเซน 1 คืน

  2. อาหารมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ไม่อั้น

  3. เยี่ยมชม หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”

 

นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า - โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” – ยามานากาโกะ
วันเดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ เลทส์โก นินจาวิสทีเรีย 6 วัน 3 คืน #JPNZG2103

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

  1. ชมดอกวิสทีเรีย ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
  2. เก็บภาพความประทับใจที่ภูเขาไฟฟูจิ
  3. ช๊อปปิ้งจัดเต็มที่ย่านชินจูกุ
สนามบินนาริตะ - นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - เสาโทริอิแดงพันต้น ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์
วันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท