ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์เดินทาง ญี่ปุ่น – เกาหลี Costa neoRomantica #JPNJH6500

฿

รหัสทัวร์ : JPNJH6500
แต้มสะสม : 20 แต้ม

  จุดเด่นของโปรแกรม

1.สัมผัสประสบการณ์เดินทาง ญี่ปุ่น – เกาหลี Costa neoRomantica

 

แต้มสะสม 20

    • 15999 ฿
    • 15999 ฿
    • 15999 ฿
    • 15999 ฿
SKU:JPNJH6500
Category:
Tag:

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์เดินทาง ญี่ปุ่น – เกาหลี Costa neoRomantica #JPNJH6500

กำหนดการเดินทาง เมษายน 2561

เดินทาง: 21-28 เม.ย. 2561  ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง:ราคาเริ่มต้น
  • ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(คลาสสิค)     :15,999 บาท / ท่าน
  • ห้องพักแบบมีหน้าต่าง(คลาสสิค)        :18,999 บาท / ท่าน
ราคานี้รวม -ค่าห้องพักบนเรือ 7 คืน,ภาษีท่าเรือ -อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) ราคานี้ไม่รวม -ประกันภัยบนเรือ 600 บาท /ท่าน - ทิปพนักงานบนเรือ USD 14.50 /วัน/ท่าน (ชำระบนเรือ) - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / รถรับ-ส่ง จากสนามบิน-ท่าเรือ และ ท่าเรือ-สนามบิน - วีซ่า(ถ้ามี)   เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระเต็มจำนวนภายใน 1 – 3 วัน หลังจากที่ได้รับการยืนยันห้องพัก เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการชำระ เก็บเต็ม 100 % หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการ