ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์เดินทาง ญี่ปุ่น – เกาหลี Costa neoRomantica #JPNJH6501

฿

รหัสทัวร์ : JPNJH6501
แต้มสะสม : 20 แต้ม

  จุดเด่นของโปรแกรม

1.สัมผัสประสบการณ์เดินทาง ญี่ปุ่น – เกาหลี Costa neoRomantica

แต้มสะสม 20

  • 18999 ฿
  • 18999 ฿
  • 18999 ฿
  • 18999 ฿
SKU:JPNJH6501
Category:
Tags:,

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์เดินทาง  ญี่ปุ่น – เกาหลี Costa neoRomantica #JPNJH6501

กำหนดการเดินทาง เมษายน 2561

ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง:ราคาเริ่มต้น
 • ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(คลาสสิค)  :18,999 บาท / ท่าน
 • ห้องพักแบบมีหน้าต่าง(คลาสสิค)    :21,999 บาท / ท่าน
 • ห้องพักแบบมีระเบียง(คลาสสิค)      :39,999 บาท / ท่าน
ราคานี้รวม -ค่าห้องพักบนเรือ 8 คืน,ภาษีท่าเรือ -อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) ราคานี้ไม่รวม -ประกันภัยบนเรือ 600 บาท /ท่าน - ทิปพนักงานบนเรือ USD 14.50 /วัน/ท่าน (ชำระบนเรือ) - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / รถรับ-ส่ง จากสนามบิน-ท่าเรือ และ ท่าเรือ-สนามบิน - วีซ่า(ถ้ามี) เงื่อนไขการชำระเงิน : ชำระเต็มจำนวนภายใน 1 – 3 วัน หลังจากที่ได้รับการยืนยันห้องพัก เงื่อนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลังการชำระ เก็บเต็ม 100 % หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่