ทัวร์ญี่ปุ่น Beautiful Tohosu Sendai 5วัน 3 คืน #JPNTAS4702

฿

รหัสทัวร์ : JPNTAS4702
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

 1. ชมความงามของ “ภูเขาไฟซาโอะ”

 2. ล่องเรือครูซ ชมอ่าวมัตสึชิมะ

 3. เข้าเยี่ยมชม “หมู่บ้านจิ้งจอกแห่งจังหวัดมิยางิ “

  • 48900 ฿
  • 6000 ฿
SKU:JPNTAS4702
Category:
Tag:

ทัวร์ญี่ปุ่น Beautiful Tohosu Sendai 5วัน 3 คืน #JPNTAS4702

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเซนได ( 23.59 – 08.00 )

20.00 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

23.15 น.    ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 626

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2  เซนได – ที่ราบสูงอูระบันได – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – เมืองไอสุ – ปราสาทซึรุกะ

06.55  น.     ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย

                     ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

พาท่านเดินทางสู่ “ที่ราบสูงอูระบันได” (Urabandai) เป็นบ่อน้ำทางทิศเหนือของภูเขาบันได (Mount Bandai) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งที่นิยมแห่งหนึ่ง มีทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ เส้นทางเดินป่าและปีนเขามากมายเหมาะแก่การท่องเที่ยวในฤดูร้อน และเล่นสกีในฤดูหนาว โดยเส้นทางเดินป่าที่นิยมมากที่สุดคือ Goshikinuma Walk (Five Colored Pond Walk) เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี นำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ป่าและผ่นบ่อน้ำจำนวนมากซึ่งมีสีฟ้าเฉดต่าง ๆ ระยะทางยาว 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินไปกลับประมาณ 2 ชัวโมง

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ “ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ(Goshiki-numa Ponds) หรือเรียกอีกอย่างหนี่งว่าทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดฟุคุชิมะ ใน 4 ฤดูจะมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป … ในฤดูร้อนจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศ เขียวขจีของต้นไม้และมีบริการเรือพายให้เช่า และในฤดูใบไม้ผลิจะได้เห็นความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่สะท้อนกับน้ำในทะเลสาบ เป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วต้องหลงรักสถานที่แห่งนี้แน่นอน ฤดูนี้จึงเป็นฤดูที่มีผู้คนนิยมมาเยี่ยมชมมากที่สุด และพิเศษกว่านั้นว่ากันว่าใครที่ได้เห็นปลาคาร์ฟสีขาวที่มีรูปหัวใจสีแดงอยู่กลางลำตัวในทะเลสาบแห่งนี้จะพบกับความสุข ความรักสมหวังอีกด้วย

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณ โออูชิจูกุ” หมู่บ้านที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ ซึ่งเชื่อมต่อเมืองอิซุกับนิกโก้ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนา ๆ เรียงรายกันสองฝั่ง กินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโอะอุชิจูคุได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมือง “ไอสุ” (Aizu) เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์ในหุบเขา ตั้งอยู่ค่อนข้างไปทางทิศตะวันตกของจังหวัดฟุคุชิมะ มีภูมิอากาศคล้ายเมืองทางฝั่งทะเลญี่ปุ่นมากกว่าฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก เมืองไอสุเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมีมนต์เสน่ห์เรื่องของออนเซ็น (บ่อน้ำร้อน) อีกด้วย… เพื่อพาท่านเดินทางสู่ “ปราสาทซึรุกะ” (Tsuruga Castle) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1384 มีการเปลี่ยนผู้ปกครองมาหลายครั้งในช่วงที่ยังเป็นภูมิภาคอาอิซุ และถูกทำลายลงหลังจากเกิดสงครามโบชิน (Boshin war) ปี ค.ศ. 1868 ซึ่งเกิดการจลาจลต่อต้านรัฐบาลสมัยเมจิ ทำให้สิ้นสุดยุคศักดินายึดอำนาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี ค.ศ. 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น ปราสาทซึรุกะ ล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะซึรุกะ(Tsuruga Castle Park) อันน่าประทับใจ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณกลางเดือนเมษายนนับเป็นจุดชมดอกซากุระที่นิยม กำแพงคูเมืองก็ทำให้บรรยากาศรื่นรมย์ยิ่งขึ้น

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

ที่พัก : HIGASHIYAMA PARK HOTEL SHINFUGETSU AIZU หรือเทียบเท่า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น(Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่ง

วันที่ 3 ฟุกุชิม่า – หมู่บ้านจิ้งจอกแห่งจังหวัดมิยางิ – ล่องเรือครูซ ชมอ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – เซนได

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

พาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก” (Zao Fox Village) ตั้งอยู่บนภูเขาซาโอะ ใกล้กับเมืองเซนได จังหวัดมิยางิ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมมาตั้งแต่ปี 1990 มีสุนัขจิ้งจอกทั้งหมด 6 สายพันธุ์ จำนวนรวมกว่า 200 ตัว ปล่อยวิ่งเล่นอย่างอิสระ สุนัขจิ้งจอกที่นี่จะค่อนข้างเชื่องและเป็นมิตรกับผู้คนที่เข้าไปเยี่ยมชม อย่างไรก็ตาม การแตะต้องตัวสุนัขจิ้งจอกก็ควรทำด้วยความระมัดระมัง เนื่องจากบางตัวก็ยังมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าอยู่ นอกจากนั้นยังมีสัตว์ชนิดอื่น ๆ ให้ไปเยี่ยมชมอีกด้วย ได้แก่ กระต่าย แพะ ม้าแคระ ซึ่งมีจำนวนไม่เยอะเท่าไรและเลี้ยงแยกกันเป็นสัดส่วน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อ่าวมัตสึชิมะ” (Matsushima Bay)  เป็น 1 ใน 3 สุดยอดจุดชมวิวของญี่ปุ่น Nihon Sankei ประกอบด้วยเกาะเล็กๆกว่า 200 เกาะที่ปกคลุมด้วยป่าสน ล่องเรือรอบอ่าวมัตสึชิม่านั้น ในหนึ่งรอบระยะทาง  17 กิโลเมตร ใช้เวลาทั้งหมด 50 นาที โดยทุกท่านจะสามารถมองเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมัตสึชิม่า ได้อย่างเด่นชัดกว่า 100 เกาะ จากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 260 เกาะ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของเกาะต่างๆมากมาย อย่างเช่น เกาะที่มีรูปทรงแปลกตามองเห็นราวกับเป็นนักรบผู้เฝ้าประตูวัด (นิโอจิมะ) เกาะที่มีโพรงลักษณะคล้ายรูประฆัง (คาเนะจิมะ) และอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศ รอบๆ อ่าวและ เพลิดเพลินไปกับเหล่า นกนางนวลที่บินโฉบ มาให้ได้เก็บภาพความประทับใจตลอดกการล่องเรือ

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

ที่พัก : SENDAI WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางต่อไปยัง “เมืองซาโอะ” เมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้ของแนวเทือกเขาโออุ เพื่อเดินทางไปชมความงามของ “ภูเขาไฟซาโอะ” หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “โอคามะ” เทือกเขาที่สวยงามเลื่องชื่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น โดยทอดผ่านจังหวัดมิยาหงิและจังหวัดยามางาตะ ให้ท่านขึ้นสู่ยอดเขาซาโอะที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเลถึง 1,700 เมตร ภูเขาไฟซาโอะ นั้นเคยเกิดการประทุครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1895 และเหตุที่ถูกเรียกว่าโอคามะนั้น ก็หมายถึงหม้อเหล็ก เพราะลักษณะของปากปล่องภูเขาไฟ จะมีรูปทรงคล้ายกับหม้อเหล็กในสมัยโบราณนั่นเอง ปากปล่องนั้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 330 เมตร ส่วนความยาวโดยรอบนั้นคือ 1,080 เมตร อีกทั้งความลึกที่วัดได้เมื่อปี 1968 คือ 27.6 เมตร ส่วนที่สวยงามที่สุดของภูเขาไฟซาโอะนั้น คือ ตรงบริเวณปากปล่องที่มีน้ำสีเขียวขังอยู่ จนเป็นดั่งทะเลสาบมรกต และเมื่อยามแสงของดวงอาทิตย์กระทบลงมายังทะเลสาบมรกตนั้น จะปรากฏความงามของ 5 เฉดสีที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า “โกชิคินูมะ” หรือ “ทะเลสาบห้าสี” นั่นเอง ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพจนจุใจ (การขึ้นสู่ภูเขาซาโอะนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย อาจจะขึ้นชมไม่ได้ ถ้ามีฝนตก หมอกหนา หรือเหตุสุดวิสัยที่เจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้เข้าชม)

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “ซากปราสาทอาโอบะ” (Aoba Castle) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1600 โดยขุนนาง
ศักดินา Date Masamune สำหรับป้องกันเมือง โดยเลือกสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขาอาโอบะ สูง 100 เมตรจากระดับเมืองด้านล่าง ในช่วง 400 ปีหลังยุคศักดินาถูกต่อต้านในช่วงสมัยเมจิ เกิดไฟไหม้ในปี 1882 และโดนระเบิดในปี 1945 จึงทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากกำแพงหินด้านนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากทำเลที่ตั้งของปราสาทเดิม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองด้านล่างที่งดงาม นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ประวัติศาสตร์ของปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle Museum) ซึ่งอาคารมีรูปแบบเหมือนปราสาทที่เคยมีอยู่ในสมัยเอโดะ ภายในจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และโรงละครแสดงภาพยนตร์สั้น ๆ เกี่ยวกับปราสาท

จากนั้นนำท่านสู่ “ย่านอิจิบันโจ” ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองเซนได ที่ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่าง ๆ มากมายและยังเชื่อมกับเมืองราตรี “คกคุบุงโจ”  ซึ่งเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮกุอีกด้วย …
อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองเซนได เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น … และพาท่านเดินเที่ยวที่ “ถนนคลิสโรด” (Clis Road) ตั้งอยู่ใจเมืองเซ็นไดใกล้กับสถานีรถไฟเซ็นได (Sendai Station) และสถานีรถไฟใต้ดินโอบะ โดริ ไอชิบันโช(Aoba-dori Ichibancho Station) ถือเป็นถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมือง มีพื้นที่กว้างขวางยาวไปหลายช่วงตึก โดยสินค้ามีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารท้องถิ่นหรือฟาสต์ฟู้ด ร้านคาเฟ่เก๋ ๆ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอนเลยทีเดียว เรียกได้ว่าไม่ว่าจะมองหา สินค้าอะไรแบรนด์ไหนถนนสายนี้มีครบ

จากนั้นนำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ “มิตซุย เอาท์เล็ท เอาท์เล็ทที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการ เลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญี่ปุ่น และสินค้าดีราคา พิเศษที่มี ให้เลือกถึง 130 ร้านค้า ซึ่งในบรรดาแบรนด์ดังเหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น อีก 9 แบนด์ดังที่มาเปิดครั้งแรกในญี่ปุ่น มีทั้งสินค้าสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***

ที่พัก : SENDAI WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 สนามบินเซนได – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 11.15 – 16.05 )

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินเซนได”

11.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินเซนได โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 627

16.05 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน***

 

 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

04 – 08 เมษายน 2563 (วันจักรี) 48,900.-

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง

และรบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
  4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการชำระเงิน

 •  สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท  
 •   ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ
 7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้วแต่ละกรุ๊ป)ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัท ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินใน
 8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 1.  บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่น ๆ โดยทางบริษัท ฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 4. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด