ทัวร์นครศรีธรรมราช เที่ยวเมืองคอน…นครเมืองชิค 4วัน 2คืน #NSTIT8901

฿

รหัสทัวร์ : NSTIT8901
แต้มสะสม : 5 แต้ม

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.เดินทางวันหยุดยาว

2.พักขนอม 1คืน เมืองนคร 1คืน

3.มีมาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

  • 3999 ฿
  • 1500 ฿
SKU:NSTIT8901
Category:
Tags:,

ทัวร์นครศรีธรรมราช เที่ยวเมืองคอน…นครเมืองชิค 4วัน 2คืน

สัมผัสชีวิตสโลว์ไลฟ์ หมู่บ้านกลางหุบเขาที่อากาศดี ณ คีรีวง

ขอพรพระแอดและไอ้ไข่

พักขนอม 1คืน เมืองนคร 1คืน

ราคาเดียว 3,999 บาท เดินทางวันหยุด กรกฎาคมและตุลาคม 63

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น จัดผังที่นั่งแบบ New Normal

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว
1 พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊มCaltexงามวงศ์วาน เวลา 20.00น. – ออกเดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 ขนอม – สะพานไม้อ่าวเตล็ด – แกรนด์แคนยอน – อุโมงค์ต้นยาง – นาแม่เฒ่า
äอาหารเช้า / เที่ยง /เย็น
3 วัดเจดีย์ ไหว้ไอ้ไข่ – เมืองนคร – ศาลหลักเมือง – วัดพระธาตุนครศรีธรรมราช –
หลาดหน้าพระธาตุ 
äอาหารเช้า / เที่ยง
4 หมู่บ้านคีรีวง – กรุงเทพฯ
äอาหารเช้า / เที่ยง

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่นั่งเท่านั้น

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม ที่นั่ง
24-27 กรกฎาคม 63 3,999 ไม่มีราคาเด็ก

 

1,500 30
25-28 กรกฎาคม 63 3,999 1,500 30
22-25 ตุลาคม 63 3,999 1,500 30

เที่ยวใต้อุ่นใจ  “เที่ยวไทย หัวใจใหม่”

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด
วันแรก         จุดนัดพบปั๊มCaltexงามวงศ์วาน

20.00 น.      พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศ์วาน เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์

21.00 น.      สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ10-11ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สอง        ขนอม – สะพานไม้อ่าวเตล็ด – แกรนด์แคนยอน – อุโมงค์ต้นยาง – นาแม่เฒ่า  เช้า, เที่ยง,เย็น

เช้า                เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช แวะจุดพักรถทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย

                      รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

นำท่านเดินทางสถานทีแรก สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อที่ท่าเรือขึ้นลงของชาวประมง สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันอย่างหนาแน่น หลังจากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสุดชิคๆใครๆก็ไม่พลาดเช็คอินที่นี่ ขนอมแกรนด์แคนยอน  พื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นลานหินปูนและดินสีขาว ที่มีแท่งหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตั่งตระหง่านขึ้นมาโดดเด่นกลางแอ่งน้ำสีเขียวมรกตกลายเป็นภาพที่แปลกตาและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ต้องมาถ่ายรูปสวยๆ กัน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 2) Set โต๊ะ 6-8 ท่าน

บ่าย                 นำท่านเดินทางจุดเช็คอิน อุโมงค์ต้นยาง เป็นทางเข้าถ้ำเขาวังทอง โลเคชันสวนยางที่ปลูกเรียงรายกันหลายไร่ กิ่งใบของต้นยางโน้มเข้าหากันทำให้ถนนดูมีมิติ สวยสายธรรมชาติชอบแน่นอน จากนั้นเดินทางสู่ นาแม่เฒ่า นครศรีฯเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวเกษตรที่พัฒนาพื้นที่การเกษตรกรรมทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสวยงาม มีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) Set โต๊ะ 6-8 ท่าน

ที่พัก: โรงแรมอนาวิลล่า ตังเก รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่ากัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม        วัดเจดีย์ ไหว้ไอ้ไข่ – เมืองนคร – ศาลหลักเมือง – วัดพระธาตุนครศรีธรรมราช –

   หลาดหน้าพระธาตุ   เช้า, เที่ยง

 เช้า                  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

                        นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขายให้  ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย ( ความเชื่อส่วนบุคคล )

**TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสำเร็จให้แก้บนด้วยของที่นำมาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น    ของที่ชอบ : ขนมเปี๊ยะ, น้ำแดง, ชุดทหาร ตำรวจ, ไก่ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) Set โต๊ะ 6-8 ท่าน

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชกันต่อ นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองกัน ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง บริเวณทิศเหนือของ สนามหน้าเมือง ออกแบบให้มีลักษณะ คล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราช หลังจากนั้นเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ เป็นโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราช  พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ ซึ่งตอนนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาให้เป็นมรดกโลกอยู่ด้วย ในวัดพระธาตุ ยังมี พระแอด-พระพวย หรือชาวบ้านเรียกกันว่า “พระปวด-หาย” ขอลูกได้ หายเจ็บป่วย ซึ่งประดิษฐานอยู่ใน “วิหารพระมหากัจจายนะ (พระแอด)” “พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตา เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนในแถบนั้น ซึ่งนิยมมากราบไหว้เพื่อขอพรในเรื่องของสุขภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชื่อกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หายจากความเจ็บไข้ โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง หากเสร็จจากการสักการะพระธาตุ ไหว้พระขอพรพระแอด เรียบร้อยแล้ว แถวบริเวณวัดยังมีตลาดตอนเย็น ที่ชาวนครเรียกว่า หลาดหน้าพระธาตุ ซึ่งก็คือ ตลาดหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ถนนคนเดินหน้าวัดพระมหาธาตุฯ ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเอง มื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักแรม

ที่พัก: โรงแรมปุระนครหรือระดับเทียบเท่ากัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่            หมู่บ้านคีรีวง – กรุงเทพฯ   เช้า, เที่ยง

 เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 6)

นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย หมู่บ้านคีรีวง ธรรมชาติที่แสนสงบ ท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่ายและน่าค้นหา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนี้มีชื่อว่า “บ้านขุนน้ำ” เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ “บ้านคีรีวง” หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา เสน่ห์ของบ้านคีรีวง นั่นคือความสงบและความเงียบ การสัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบท อิ่มไปกับบรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา ฟังเสียงน้ำไหล ผ่านแก่งหินต่าง ๆ ไหลรวมเป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ผ่านกลางหมู่บ้าน

สะพานข้ามแม่น้ำบ้านคีรีวง สะพานข้ามแม่น้ำก่อนเข้าหมู่บ้านคีรีวง  ซึ่งกลายเป็นที่ Check Point  แวะ Check In และโพสต์ท่าถ่ายรูปที่สำคัญจุดแรกสำหรับทริปคีรีวงไปแล้ว  ด้วยทัศนีย์ภาพขุนเขา  สายน้ำ  ไอหมอกฝน  และสะพานปูนข้ามคลองท่าดี  ซึ่งเป็นจุดที่คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน  คือ  คลองปง  คลองท่าหา  และคลองท่าชาย  ภาพตรงหน้าสุดแสนโรมแมนติก หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเล็กเก่าแก่กว่า 300 ปีที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขารายล้อมด้วยป่าไม้และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์  ชาวบ้านยังคงดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย  เดิมทีเคยชื่อว่า  บ้านขุนน้ำ  เพราะตั้งอยู่ใกล้แหล่งต้นน้ำของเขาหลวง ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น คีรีวง  ซึ่งมีความหมายว่า  หมู่บ้านที่อยู่ในวงล้อมของขุนเขา  นอกจากบรรยากาศรอบ ๆตัวหมู่บ้านที่สุดแสนจะคลาสสิค  ด้วยภูเขาลูกใหญ่เขียวขจีรายล้อม  อากาศแสนบริสุทธิ์  และเย็นสบาย  ไม่ไกลจากหมู่บ้านยังมีคลองท่าดี  คลองขนาดใหญ่  แต่น้ำไม่ลึกมาก  ไหลผ่าน  ที่สำคัญคลองนี้น้ำใส ไหลเย็น  เห็นตัวปลา

หนานหินท่าหา ลานสกา  แอ่งน้ำตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากสายน้ำจากเทือกเขาที่ไหลลงมาด้านล่าง  ประจวบกับฝนตกที่ทำให้สายธารกลายเป็นแอ่งขนาดใหญ่  มีลักษณะเป็นหนานหิน  หรือลานหินแกรนิต  บริเวณริมคลองท่าหา  รายล้อมด้วยสวนสมรม  กลายเป็นทิวทัศน์อันสวยงามในหมู่บ้านคีรีวง  เป็นพื้นที่ ๆ เหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำ  และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

สะพานแขวนท่าหา กลายเป็นหนึ่ง Landmark ของหมู่บ้านคีรีวงไปแล้ว  ที่ไม่ว่าใครแวะมาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านคีรีวง  ก็ต้องเช็คอินที่นี่ กับสะพานแขวนลวดสลิงหนานหินท่าหาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านคีรีวง   ตัวสะพานเป็นสะพานไม้สั้น ๆ เชื่อระหว่างสองฝั่งท่าหาเข้าไว้ด้วยกันและยังเป็นจุดเล่นน้ำที่ฮ็อตฮิตที่สุดอีกด้วย

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) Set โต๊ะ 6-8 ท่าน

บ่าย             เดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-12 ชั่วโมง)

***********************

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่นั่งเท่านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน

ขอขอบคุณภาพจาก FB : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช // FB: ไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม ที่นั่ง
24-27 กรกฎาคม 63 3,999 ไม่มีราคาเด็ก   1,500 30
25-28 กรกฎาคม 63 3,999 1,500 30
22-25 ตุลาคม 63 3,999 1,500 30
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **   อัตราบริการนี้รวม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท หรือแล้วแต่ความประทับใจ
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ   หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น