ทัวร์มัลดีฟส์ CENTARA GRAND ISLAND 4DAYS 3NIGHTS #MDPDI7305

฿

รหัสทัวร์ : MDPDI7305
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.พักที่ Centara Grand Island Resort and Spa

2.ร่วมกิจกรรม ดำน้ำตื้น เรือใบ วอลเล่ย์บอลชายหาด สระว่ายน้ำ  

3.Option Tour ในรีสอร์ท ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ

แต้มสะสม 10 แต้ม

SKU:MDPDI7305
Category:
Tags:, , , , , , , , , ,

ทัวร์มัลดีฟส์ CENTARA GRAND ISLAND 4DAYS 3NIGHTS  #MDPDI7305

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) -CENTARA GRAND ISLAND – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน 2560 – เมษายน 2561

สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ออกเดินทางทุกวัน
ออกเดินทาง    PG 711           กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)               09.30-11.45

เดินทางกลับ    PG 712          มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ               12.40-19.05

สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ ออกเดินทางทุกวัน ต่อเครื่องที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา
ออกเดินทาง    UL403           กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)              09.00 – 10.50

ต่อเครื่อง        UL115              โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล่(มัลดีฟส์)     13.35 – 14.30

เดินทางกลับ    UL104            มาเล่ (มัลดีฟส์)– โคลอมโบ(ศรีลังกา)    20.35 – 22.35

ต่อเครื่อง        UL402             โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ             01.15 – 06.15 (วันรุ่งขึ้น)

สายการบินแอร์เอเชีย ออกเดินทางทุกวัน
ออกเดินทาง   FD117 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)      09.30 – 11.40

เดินทางกลับ   FD178 มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ   (ดอนเมือง)    12.30 – 19.00

วันแรกของการเดินทาง                                  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 

06.00 น.      ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ

ชั้น 4 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)

ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์ Centara Grand Island Resort and Spa และเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ                  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง (สาม) ของการเดินทาง                   มัลดีฟส์          

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม (สี่) ของการเดินทาง    มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ 

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย

เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ท

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า

ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์มัลดีฟส์ CENTARA GRAND ISLAND 4DAYS 3NIGHTS  #MDPDI7305

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) -CENTARA GRAND ISLAND – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน 2560 - เมษายน 2561

 

1 JUNE -31 OCTOBER 2017

3 คืน/ 4 คืน + Seaplane + All Inclusive    /   ราคาแพ็คเกจต่อท่าน (บาท)

ROOM TYPE 3 NIGHTS PER PERSON ON ALL INCLUSIVE 4 NIGHTS PER PERSON ON ALL INCLUSIVE
DBL TRP TEEN 12-16ปี CHD 2-11 ปี DBL TRP TEEN 12-16ปี CHD 2-11 ปี
Beach Suite 52,300 49,100 33,200 21,200 63,900 59,600 38,300 25,100
Deluxe Water Villa 58,700 53,400 33,200 21,200 72,500 65,300 38,300 25,100
Deluxe Family Water Villa 60,400 54,500 33,200 21,200 74,700 66,800 38,300 25,100
Ocean Water Villa 63,200 56,300 33,200 21,200 78,400 69,200 38,300 25,100
Sunset Ocean Water Villa 74,300 66,700 42,000 25,700 93,200 83,100 50,200 31,100
1 NOVEMBER -24 DECEMBER 2017 3 คืน/ 4 คืน + Seaplane + All Inclusive    /   ราคาแพ็คเกจต่อท่าน (บาท)
ROOM TYPE 3 NIGHTS PER PERSON ON ALL INCLUSIVE 4 NIGHTS PER PERSON ON ALL INCLUSIVE
DBL TRP TEEN 12-16ปี CHD 2-11 ปี DBL TRP TEEN 12-16ปี CHD 2-11 ปี
Beach Suite 61,800 55,400 33,200 21,200 76,500 68,000 38,300 25,100
Deluxe Water Villa 67,900 59,500 33,200 21,200 84,700 73,400 38,300 25,100
Deluxe Family Water Villa 69,900 60,800 33,200 21,200 87,300 75,200 38,300 25,100
Ocean Water Villa 72,600 62,600 33,200 21,200 91,000 77,600 38,300 25,100
Sunset Ocean Water Villa 83,800 73,000 42,000 25,700 105,800 91,500 50,200 31,100
25 DECEMBER 2017 – 2 JANUARY 2018 3 คืน/ 4 คืน + Seaplane + All Inclusive    /   ราคาแพ็คเกจต่อท่าน (บาท)
ROOM TYPE 3 NIGHTS PER PERSON ON ALL INCLUSIVE 4 NIGHTS PER PERSON ON ALL INCLUSIVE
DBL TRP TEEN 12-16ปี CHD 2-11 ปี DBL TRP TEEN 12-16ปี CHD 2-11 ปี
Beach Suite 85,700 71,300 33,200 21,200 108,400 89,300 38,300 25,100
Deluxe Water Villa 92,100 75,600 33,200 21,200 117,000 95,000 38,300 25,100
Deluxe Family Water Villa 93,800 76,700 33,200 21,200 119,200 96,400 38,300 25,100
Ocean Water Villa 96,600 78,600 33,200 21,200 122,900 98,900 38,300 25,100
Sunset Ocean Water Villa 107,700 89,000 42,000 25,700 137,700 112,700 50,200 31,100
 
3 JANUARY – 28 FEBRUARY 2018 3 คืน/ 4 คืน + Seaplane + All Inclusive    /   ราคาแพ็คเกจต่อท่าน (บาท)
ROOM TYPE 3 NIGHTS PER PERSON ON ALL INCLUSIVE 4 NIGHTS PER PERSON ON ALL INCLUSIVE
DBL TRP TEEN 12-16ปี CHD 2-11 ปี DBL TRP TEEN 12-16ปี CHD 2-11 ปี
Beach Suite 67,600 59,300 33,200 21,200 84,300 73,200 38,300 25,100
Deluxe Water Villa 73,800 63,400 33,200 21,200 92,500 78,600 38,300 25,100
Deluxe Family Water Villa 76,000 64,900 33,200 21,200 95,400 80,600 38,300 25,100
Ocean Water Villa 79,600 67,300 33,200 21,200 100,300 83,800 38,300 25,100
Sunset Ocean Water Villa 90,700 77,600 42,000 25,700 115,100 97,700 50,200 31,100
1 MARCH – 10 APRIL 2018 3 คืน/ 4 คืน + Seaplane + All Inclusive    /   ราคาแพ็คเกจต่อท่าน (บาท)
ROOM TYPE 3 NIGHTS PER PERSON ON ALL INCLUSIVE 4 NIGHTS PER PERSON ON ALL INCLUSIVE
DBL TRP TEEN 12-16ปี CHD 2-11 ปี DBL TRP TEEN 12-16ปี CHD 2-11 ปี
Beach Suite 61,800 55,400 33,200 21,200 76,500 68,000 38,300 25,100
Deluxe Water Villa 67,900 59,500 33,200 21,200 84,700 73,400 38,300 25,100
Deluxe Family Water Villa 69,900 60,800 33,200 21,200 87,300 75,200 38,300 25,100
Ocean Water Villa 72,600 62,600 33,200 21,200 91,000 77,600 38,300 25,100
Sunset Ocean Water Villa 83,800 73,000 42,000 25,700 105,800 91,500 50,200 31,100
อัตราดังกล่าวนี้รวม
 • ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก
 • Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ต - สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน
 • Welcome Drink
 • การบริการอาหารแบบ Ultimate All Inclusive (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)
 • บาร์ 2 แห่งให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไวน์-เบียร์-เหล้า-ค็อกเทล), น้ำอัดลม, น้ำดื่ม, และน้ำผลไม้ ในช่วงเวลา 10:00 - 24:00 น.
 • ชา, กาแฟ, เครื่องดื่ม, ของว่างยามบ่าย, และเคาน์เตอร์ไอศกรีมสำหรับเด็ก เคล้าคลอด้วยเสียงเพลง
 • Sundowner Party ก่อนเวลาอาหารค่ำ ให้บริการค็อกเทลและทาปาส
 • ไดร์อะราว ของขวัญแด่คุณ ชุดอาหารจานเดียว ณ ห้องอาหารสวนบัว, Azzuri Mare (ห้องอาหาร อิตาลี่), Teppanyaki (ห้องอาหาร Reef)
 • มินิบาร์ เติมใหม่ทุกวัน
 • ฟรี กิจกรรมพิเศษ 5 อย่าง อันได้แก่ ล่องเรือชมฉลามวาฬ, ทัวร์ดำน้ำตื่น, ตกปลายามค่ำคืน, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก, และเข้าชมเกาะชุมชน
 • ฟรี การใช้งานห้องฟิตเนส และคอร์ตเทนนิส
 • ฟรี ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ และ ฟรี กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ อันได้แก่ วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, เรือถีบ, เรือแคนู, และบานาน่าโบ้ท
 • ฟรี สปาเครดิต 100 USD ต่อท่าน ต่อวัน
 • ฟรี กิจกรรมและสันทนาการในโซนสำหรับเด็ก
 • ฟรี Wifi
 • ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • *Island Club (สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าพักในห้อง Sunset Ocean Pool Villa)
 • การใช้บริการคลับเลานจ์ เครื่องดื่ม Hi Brand , ของว่าง
 • มินิบาร์อัพ
 • สิทธิพิเศษในการจองกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
    ราคา Package ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
 • ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ USD25 ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ (ขณะนี้มีการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30-45 วันก่อนการเดินทาง
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวน
 • ชำระค่าบริการเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท ฯ ภายใน 2 วัน ***ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท***
การยกเลิก
 • 45-31 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • 30 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไม่ครบตามที่จองบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ
 •  เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
  • Bed & Breakfast อาหารเช้า เท่านั้น
  • Half Board  อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
  • Full Board  อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
  • All Inclusive อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ
 •  อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ