ทัวร์ยุโรป ยุโรปสโนว์โมบิล 10 วัน สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ (TG) #EURWC4008

฿

รหัสทัวร์ : EURWC4008
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของทัวร์

 1. ชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church
 2. สัมผัสประสบการณ์อัน แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตัดน้ำแข็งแซมโป”  The Arctic Ice breaker
 3. ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้”
  • 169900 ฿
  • 169900 ฿
  • 165900 ฿
  • 29900 ฿
SKU:EURWC4008
Category:
Tags:,

ทัวร์ยุโรป ยุโรปสโนว์โมบิล 10 วัน สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ (TG)

 

วันพฤหัสฯที่ 27 ธ.ค.61(1) กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

22.30   สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก

วันศุกร์ที่ 28 ธ.ค.61(2)         สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการ – เรือสำราญ Silja Line – เฮลซิงกิ

01.25    ออกเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG960

06.50    ถึงสนามบินกรุงสต๊อกโฮล์ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อบแล้ว  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ, ทำเนียบรัฐบาล นำคณะเดินทางเข้าชม “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” Vasa Museum เรือรบแห่งราชอาณาจักรสวีเดนที่ได้รับ พระราชโองการให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทำสงครามกับเยอรมนี “เรือรบวาซาร์” ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ดูงดงามและน่าเกรงขามแต่เรือรบลำนี้กลับไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปลอยลำต่อหน้าศัตรูของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรือรบวาซาร์ได้ถูกปล่อยลงน้ำได้เพียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยู่อย่างเดียวดายใต้ทะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนที่จะกู้ขึ้นมา และนำมาตั้งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จากนั้น นำท่านเข้าชม “ซิตี้ฮอลล์” City Hall หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ซิตี้ฮอลล์นี้

เที่ยง     บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบน แล้วผ่านไปชม “แกมล่าสแตน” เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด นำท่านลงเรือชมลำคลอง ชมเมืองและบ้านเรือนผู้คนที่อยู่ริมฝั่ง จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็น“ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ”  หรือย่าน Walking Street อันทันสมัย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสำราญขนาดมหึมา  “Silja Line” ซึ่งเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติกสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย อิสระกับการพักผ่อนบนเรือ

ค่ำ        บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พัก : เรือ SILJA LINE ห้องพักแบบ OUTSIDE CABIN เห็นวิวทะเลพักห้องละ 2 ท่าน

 

วันเสาร์ที่ 29 ธ.ค.61(3)        เฮลซิงกิ – ชมเมืองแสนสวย

เช้า        บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ

นำท่านเดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ นำท่านชมเมืองแสนสวย ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก”  นำท่านเข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย

เที่ยง     บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย      จากนั้นนำท่านชม“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน นอกจากนั้นยังมี “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ จากนั้นนำท่านท่านเข้าสู่ตัวเมือง นำชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดังอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิตามอัธยาศัย

ค่ำ         บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Scandic Meilahti Hotel / หรือระดับใกล้เคียง

 

วันอาทิตย์ที่ 30 ธ.ค.61(4)   เฮลซิงกิ – อูลู – เคมิ – เรือตัดน้ำแข็ง Sampo The Ice Breaker

เช้า        บริการอาหารมื้อเช้า แบบกล่อง / จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

07.30    ออกเดินทางสู่เมืองอูลู โดยสายการบิน นอร์วีเจี้ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ D8102

08.35    เดินทางถึงสนามบินเมืองอูลู หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเคมิ เมืองแห่งท่าเรือ ตั้งอยู่ริมอ่าวบอทเนีย GULF OF BOTHNIA นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเคมิ มีเวลาให้ท่านเดินเล่น เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ

เที่ยง     บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ SAMPO ICE BREAKER

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านสัมผัสประสบการณ์อัน แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตัดน้ำแข็งแซมโป”  The Arctic Ice breaker เรือตัดน้ำแข็งลำเดียวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเรือจะวิ่งไปบนน้ำแข็งที่ปกปิดผิวทะเลหนานับเมตรด้วยน้ำหนักกว่า 3,500 ตัน ด้วยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่งเป็นเรือตัดน้ำแข็งที่ใช้ในฤดูหนาวของประเทศฟินแลนด์ เรือลำนี้จะทำให้น้ำแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินค้าในช่วงฤดูหนาว เรือจอดค้างบนน้ำแข็งกลางทะเล มีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน้ำแข็งบอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการลอยตัวใน ทะเลน้ำแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา ได้อย่างจุใจ พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกการมาเยือนเรือตัดน้ำแข็ง / นำเข้าโรงแรมที่พัก

ค่ำ         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: Scandic Hotel Kemi / หรือระดับใกล้เคียง

 

วันจันทร์ที่ 31 ธ.ค.61(5)     เคมิ – โรวาเนียมิ – ขับสโนโมบิล – ฟาร์มสุนัข ฮัสกี้  ร่วมฉลองปีใหม่

เช้า        บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของฟินเเลนด์ ในเขตแลปแลนด์ ที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมาก เป็นเมืองที่มีความสำคัญในระดับตำนานที่เด็กๆ ทั่วโลกรู้กันเป็นอย่างดี เพราะที่นี่นับว่าเป็นบ้านของซานตาคลอส เป็นนครหลวงของเขตแลปแลนด์ บริเวณของเมืองนี่ยังมีเส้นอาร์คติก พาดผ่าน จึงกลายเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สามารถเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ(Aurora) ได้ในช่วงเดือน กันยายน-เมษายน ของทุกปี

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟังคำแนะนำการขับขี่ด้วยโปรแกรมที่พิเศษสุดอาร์กติกสโนว์ซาฟารี Arctic Snow Safari สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” Snow Mobile หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน้ำแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตา เดินทางสู่ “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว  สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: Santa Claus Hotel Rovaniemi / หรือระดับใกล้เคียง ร่วมฉลองปีใหม่

 

วันอังคารที่ 1 ม.ค.62(6)      โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานตาคลอส – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – ซาริเซลก้า – พักโรงแรมกระจก Glass Igloo – ออกล่าแสงเหนือ

เช้า        บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์”  Reindeer Farm จิบชาเบอร์รี่อุ่น ๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ ก่อนชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาว ชมความ น่ารักของกวางแสนรู้และเล่นรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน นำเดินทางเข้าชม “หมู่บ้านซานตาคลอส” Santa Claus Village ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้าง ขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อมถ่ายรูปกับพาหนะของซานตา คลอส พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้น่ารัก

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเข้า พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องที่พัก เป็นกระจกทั้งหลัง ทำให้ท่านรู้สึกเสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะได้เห็นความสวยงามของลำแสง ออโรร่า Aurora ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และทำกิจกรรมภายในโรงแรม อาทิเช่น เซาว์น่า บาร์น้ำแข็ง หรือเล่นกระดานลื่น Snow sledge ตามอัธยาศัย

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

ที่พัก: Northern Light Village Aurora Cabin Hotel 100% (6)

*** ห้องพักแบบกระจก Glass Igloo มีจำนวนจำกัด และต้องจองพร้อมชำระเงินล่วงหน้ากว่า หกเดือนซึ่งทางบริษัทฯขอยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและสำรองห้องพัก Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่านประทับใจกับการเข้าพักที่โรงแรมนี้ที่สุด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง ท่านสามารถใช้บริการเซาว์น่า และ กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมได้อย่างเต็มที่

วันพุธที่ 2 ม.ค.62(7)            ซาริเซลก้า – เคิร์กเคเนส – นั่งสโนโมบิล จับปูยักษ์- เข้าชมภายในโรงแรมน้ำแข็ง

เช้า       บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเคิร์กเคเนส(Kirkenes) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (Arctic Circle) ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคบาเรนส์ (Barents) เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากมีกิจกรรมมากมายสำหรับนักท่องเที่ยว ในช่วงฤดูหนาว และที่ดังที่สุดคือ กิจกรรมจับปูยักษ์ (King Crab Safari) เดินทางถึง เมืองเคิร์กเคเนส

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      จากนั้นนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่กิจกรรมการจับปูยักษ์ (King Crab Safari) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกโดยจะนำท่านนั่งรถลากเลื่อนโดย Snow Mobile ไปยังบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งและเจาะช่องว่างเพื่อนำปูยักษ์ (Red King Crab) ขึ้นมาจากใต้ทะเลเหนือ ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักกว่า 10 กิโลกรัมโดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อพิเศษให้ท่านได้ลิ้มรสเนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม จนกระทั่งได้ เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่าน เยี่ยมชมโรงแรมหิมะ (Snow Hotel) ซึ่งสร้างขึ้นจากน้ำแข็งและหิมะซึ่งจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม – เดือนเมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักถูกตกแต่งด้วยปะติมากรรมน้ำแข็งและหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร์ เตียง โต๊ะและเก้าอี้ เป็นน้ำแข็ง โดยจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอกอาจติดลบได้ถึง -30 องศาเซลเซียส อิสระให้ท่านชมความสวยงามภายในโรงแรมหิมะตามอัธยาศัย

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: Scandic Hotel Kirkenes  / หรือระดับใกล้เคียง

 

วันพฤหัสฯที่ 3 ม.ค.62(8)   เคิร์กเคเนส ออสโล – ช้อปปิ้ง

เช้า       บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระทุกท่านเก็บภาพความประทับใจรอบๆบริเวณโรงแรมที่พัก ที่ขาวโพลนไปด้วยหิมะ เหล่าต้นสน และต้นเบิร์ช ที่สร้างความสวยงามให้ท่านประทับใจ ได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเคิร์กเคเนส

11.40    เหิรฟ้ากลับสู่กรุงออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจี้ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DY311

13.50    เดินทางถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

นำท่านชมกรุงออสโล “Oslo”  เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีความโอ่อ่า อุดมไป  ด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังถึง 900 ปี นำท่านเดินทางสู่ย่านถนนคนเดิน คาร์ล โยฮัน ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป มีเวลาให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินเดินเล่นชม อ่าวไพเพอร์วิคา (Pipervika) และ ท่าเรือเอเคอร์บรู๊ก (Aker Brygge) อันเป็นที่ตั้งของอาคารศาลากลางเมืองออสโล ที่มีสถาปัตยกรรมทันสมัย มีทั้งน้ำพุ สวน และประติมากรรม  และศาลากลางแห่งนี้ยังถูกใช้เป็นที่มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ โดยพิธีมอบรางวัลมีขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี  นำท่านเดินทางสู่ย่านถนนคนเดิน คาร์ล โยฮัน ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป มีเวลาให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: Radisson Blu Alna Hotel / หรือระดับใกล้เคียง

 

วันศุกร์ที่ 4 ม.ค.62(9)          ออสโล – สนามบิน

เช้า       บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

13.15    ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน Thai Airway  เที่ยวบินที่ TG 955

 

วันเสาร์ที่ 5 ม.ค.62(10)       สนามบินสุวรรณภูมิ

05.45    เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 อัตราค่าบริการ

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม ) พักท่านเดียว / ห้อง จ่ายเพิ่ม  
169,900 165,900 29,900
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ และภายในประเทศ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอดเส้นทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท** ตามเงื่อนไขกรมธรรม์** หากท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หนึ่งวัน (กรณีที่ท่านประทับใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
  • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
-       ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา -       ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น -       ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
  เงื่อนไขการยกเลิก 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) * เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา *สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก