ทัวร์อเมริกา อเมริกา – แคนาดา 10 วัน (CX) #AMEWC4001

฿

รหัสทัวร์ : AMEWC4001
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของทัวร์

 1. ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ
 2. ชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก
 3. ล่องเรือน้ำตกไนแองการ่า
  • 109900 ฿
  • 109900 ฿
  • 105900 ฿
  • 27900 ฿
SKU:AMEWC4001
Category:
Tags:, ,

ทัวร์อเมริกา อเมริกา – แคนาดา 10 วัน (CX)

 

วันที่1       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นิวยอร์ค

09.30 น.      พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แถว M ประตู 7 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท  คอยอำนวยความสะดวก

12.40 น.      ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ CX754

16.20 น.      เดินทางถึงฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

18.45 น.      ออกเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา (JFK) โดยเที่ยวบินที่ CX846

22.40น.       เดินทางถึง นครนิวยอร์ค (NEW YORK JFK) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่ :      APA WOODBRIDGE HOTEL                                           หรือระดับใกล้เคียง                       

 

วันที่2        นิวยอร์ค – ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท – นิวยอร์ค 

เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (STATUE OF LIBERTY)เดิมมีชื่อว่า LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบเอาเป็นของขวัญแก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์คลิฟแลนด์เป็นผู้รับมอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1  886เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 1984ผ่านชม GROUND ZEROสถานที่ ๆ เคยเป็นที่ตั้งของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรียกว่า ทันทีที่สิ้นสุดการวินาศกรรมในครั้งนั้น หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกันตำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่ระลึกถึงเหยื่อจากวินาศกรรม 9/11

เที่ยง           บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโล ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกนี้ยังเป็นสถานที่ ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญ ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็นต้น/ นั่งรถชมตัวมหานครนิวยอร์ค ชมเขตแมนแฮตตัน ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ย่านวอลล์สตรีท (WALL STREET) เป็นชื่อของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเส้นนี้เป็นถนนเก่าแก่เส้นหนึ่งของเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งหนึ่ง และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค เริ่มตั้งต้นอยู่บนถนนสายนี้ ผ่านชม ย่านเรดิโอ ซิตี้มิวสิคฮอลล์ (RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุที่นั่งได้ 6,500 ที่นั่งนำท่านสู่ ย่านฟิฟธ์อเวนิว(FIFTH AVENUE)ย่านที่เป็นศูนย์รวมของสินค้ายี่ห้อชั้นนำและแฟชั่นทันสมัย อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าชื่อดัง MACY ตั้งอยู่

ค่ำ                บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :      APA WOODBRIDGE HOTEL                                           หรือระดับใกล้เคียง                       

 

วันที่3      พรีเมี่ยม เอาท์เลท – ฟิลาเดลเฟีย – ชมเมือง – แอตแลนติก ซิตี้

เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ Premium Outlets ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์เอาท์เลท ที่ดีที่สุดในอเมริกา  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANIและอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้

อิสระอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

บ่าย              เดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟียมลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ชมระฆังแห่งอิสรภาพ หรือลิเบอร์ตี้ เบลล์  จัดเป็นระฆังที่มีความหมายต่อ ประวัติศาสตร์ชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวาลหลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776เหตุที่เลือกใช้ระฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆังจารึกข้อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพไว้ว่า“ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆังเสรีภาพใบนี้มีน้ำหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่มแขวนเป็นระฆังประจำเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมีการประชุมหรือเหตุการณ์สำคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไว้อาลัยในอสัญกรรมของคณะผู้กอบกู้อิสรภาพทุกๆคน ระฆังเริ่มปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริหลังการตีฉลองวันเกิดประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตัน ทำให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพร่ำเพรื่อ เพื่อยืดอายุของระฆังให้ยาวนานที่สุด / ชม อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากอังกฤษ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้ ดินแดนแห่งคาสิโน ที่ขึ้นชื่นที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโน

เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งและการเดินเล่น WALKING STREET ทางบริษัทฯ คืนค่าอาหารค่ำ ท่านละ 20 USD


พักที่
:    BALLY’S  ATLANTIC CITY                                               หรือระดับใกล้เคียง                    

 

วันที่4        แอตแลนติก ซิตี้ – วอชิงตัน ดีซี – สถาบันสมิธโซเนียน – ชมเมือง   

เช้า             บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านชมกรุงวอชิงตัน ดี ซี นำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศชม กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา มีชื่อเต็มว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรือใช้ตัวกันว่า D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี สร้างในสมัยของประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นแทนฟิลาเดลเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐฯ สมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับการ ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ โดย กรุงวอชิงตัน ดีซี นั้นติดกับรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมรีแลนด์ อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (POTOMAC RIVER)

เที่ยง           บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           เดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์สมิธสัน (JAMES SMITHSON) ซึ่งระบุในพินัยกรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส์ฮังเกอาร์ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้งองค์กรที่สามารถ “เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติเข้าชม พิพิธภัณฑ์ยานยนตร์อากาศยาน  (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) ชมเครื่องบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง KITTY HAWK FLYER  เครื่องบินลำแรกของโลกของ พี่น้องตระกูลไรน์ ยานอพอลโล 11 จรวดลำแรกที่โคจรไปกลับโลก–ดวงจันทร์ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกับการชมหุ่นสตัฟฟ์ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นที่ยังมีห้องที่มีซากดึกดำบรรพ์ มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่ มีไฮไลท์ที่สำคัญคือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) อันเป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประวัติว่านำแต่  เคราะห์ร้ายมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของเสมอ จนกระทั่งเจ้าของคนสุดท้ายส่งมาให้แก่สถาบันสมิธโซเนียน นำท่านถ่ายรูปกับทำเนียบขาว (White House) (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่จอดแวะถ่ายภาพกรณีมีการปิดถนนเพื่อรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดี) ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ชมอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 169 เมตร สร้างขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ แวะเก็บภาพ เข้าชมอนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น (LINCOLN MEMORIAL)ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี ร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  ลินคอล์นตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมือง ชมอนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี  เป็นรูปแกะสลักที่เป็นรูปทหาร ผ่านชมอนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน (JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ดีซี มีรูปปั้นของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันอยู่ด้านใน

ค่ำ              บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :      MARRIOTT BETHESDA HOTEL                                    หรือระดับใกล้เคียง                    

 

วันที่4       วอชิงตัน ดีซี – แฮร์ริสเบิร์ก  – พิพิธภัณฑ์เฮอร์ชี่ – คอร์นนิ่ง                     

เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแฮร์ริสเบิร์ก Harrisburg นำท่านแวะเยี่ยมชม โรงงาน  โรงงานช็อคโก
แล็ตแสนอร่อยที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก ที่มีเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลต HERSHEY’S โรงงานนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดย Mr.Milton S. Hershey ในปีค.ศ.1876 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนมที่มีชื่อเสียงโดงดังว่า “Hershey’s Crystal A” ที่มาพร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่า “Melt in your mouth” มีเวลาท่านได้ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

เที่ยง           บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง ระหว่างทางชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน เมืองคอร์นนิ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 อยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้วนำท่าน เข้าชมโชว์รูม เครื่องแก้ว เมืองคอร์นนิ่งที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกาพร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ              บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :     HOLIDAY INN HOTEL                                                  หรือระดับใกล้เคียง            

 

วันที่6       คอร์นนิ่ง – ล่องเรือน้ำตกไนแองการ่า – ห้องพักเห็นวิวน้ำตก

เช้า               บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านสู่ เมืองบัฟฟาโร่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝั่งอเมริกา ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน เสียงดังกึกก้องกัมปนาทสนั่นหวั่นไหว ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ ของน้ำตก ด้วยปริมาณน้ำ 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบกันทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ และทำให้เกิดละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาดมหึมาสร้างความสวยงาม น่าประทับใจแก่ผู้มาเที่ยวชมไม่รู้ลืม นำท่านผ่านสะพานสายรุ้ง (RAINBOW BRIDGE) เพื่อข้ามพรมแดนสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝั่งแคนาดา ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน นำท่านสู่ท่าเรือ นำท่าน ล่องเรือ Horn Blower Cruise สัมผัสกระแสน้ำที่งดงามดั่งธารทิพย์ร่วงรินจากฟากฟ้า ท่านจะได้ชมความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวลือลั่นสนั่นโลกและเป็นแหล่งทำเงินให้กับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาปีหนึ่ง ๆ นับจำนวนมหาศาล

เที่ยง           บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            อเมริกัน นำท่านสู่ท่าเรือ นำท่าน ล่องเรือ Horn Blower Cruise สัมผัสกระแสน้ำที่งดงามดั่งธารทิพย์ร่วงรินจากฟากฟ้า ท่านจะได้ชมความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวลือลั่นสนั่นโลกและเป็นแหล่งทำเงินให้กับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาปีหนึ่ง ๆ นับจำนวนมหาศาล

*** หากท่านสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านล่ะ 120 USD ***  (นั่งเฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER) ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์) นำท่านสู่ TABLE ROCK จุดชมวิวน้ำตกไนแองการ่าที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านจะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ และความน่ากลัวของน้ำตก เมื่อท่านได้อยู่ใกล้ตัวน้ำตกที่ห่างออกไปไม่กี่เมตร เสียงน้ำตกจะกระเทือนก้องไปไกลนับไมล์ อันเกิดจากปริมาณน้ำมหาศาลของทะเลสาบอีรี่ ทิ้งตัวลงทั้งสายจากหน้าและทำให้เกิดละอองน้ำขนาดยักษ์ปกคลุมอยู่เหนือน้ำตก เมื่อมองจากระยะไกลท่านอาจจะเห็นเป็นสายรุ้งมหึมาพาดผ่านอยู่เหนือน้ำตกชมนาฬิกาดอกไม้ซึ่งได้รับการประดับจากไม้ดอก และไม้ประดับหลากชนิดผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผ่านชม  WHIRLPOOLหรือน้ำวนขนาดยักษ์ที่เกิดจากกระแสน้ำที่มาจากน้ำตกไนแองการ่า

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองร้าน Red Lobster เมนูพิเศษ!!! Canadian Lobster

พักที่ :  SHERATON AT THE FALLS HOTEL (FALLS VIEW)   หรือระดับเทียบเท่า

พิเศษ…พักห้องฝั่งวิวน้ำตก FALLS VIEW ให้ท่านได้ชมความงามของน้ำตกทั้งสองแห่งอย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืน ท่านจะได้ชมการประดับไฟบริเวณน้ำตกแสนสวยตระการตา หรือ สนุกสนานกับเสี่ยงโชคที่คาสิโน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงแรม

 

วันที่7       ไนแองการ่า – เมืองไนแองการ่า ออน เดอะ เลค ชิมไวน์ – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท – โตรอนโต้ 

เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

อิสระท่านชื่นชมกับความงามของน้ำตกอย่างจุใจ ได้เวลาสมควรนำท่านเที่ยวชมเมืองไนแองการ่า ออน เดอะ เลค เมืองน่ารักริมทะเลสาบ ซึ่งระหว่างทางจะเต็มไปด้วยไร่องุ่น และไวน์เนอร์รี่ นำท่านแวะชิมไวน์ รสเลิศจากองุ่นพันธุ์ต่างๆ รวมถึงไอซ์ไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของแคนาดา คือไวน์ที่ผลิตจากองุ่นที่ frozen คาต้นจะมีรสชาติหวานกว่าไวน์ปกติมากไวน์ปกติ ความหวานระดับ 1 desert wine หวานระดับ 9 ส่วน ice wine หวานระดับ 19 ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่นครโตรอนโต

เที่ยง           บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านออกเดินทางสู่ “Toronto Premium Outlets” ให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังต่างๆมากมาย อาทิเช่น BURBERY, COACH, CALVIN KL EIN, ARMANI, TOMMY HILFIGER ฯลฯ

ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :      EDWARD VILLAGE MARKHAM HOTEL                   หรือระดับใกล้เคียง            

 

วันที่8       โตรอนโต้ – ขึ้นหอคอย CN – ช้อปปิ้ง

เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านชมนครโตรอนโต (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ Ontarioนครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาชมบ้านเรือนอันสวยงามของเมือง ที่ได้รับสมญานามให้เป็นยุโรปแห่งอเมริกาเหนือ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า ศาลาว่าการเมืองที่ไดัรับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทันสมัยใหม่  ล้ำยุคชมสนามกีฬา สกายโดม SKYDOMEที่สามารถเปิดปิดโดมได้ เหมาะสำหรับการแข่งขันทุกฤดูกาล ขึ้นชมทัศนียภาพงดงามของทะเลสาบออนตาริโอและตัวเมืองบนหอคอย CN TOWER สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในแคนาดา ซึ่งมีความสูงถึง 553 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ

เที่ยง           บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            อิสระตามอัธยาศัย กับการช้อปปิ้ง สินค้าแฟชั่นชั้นนำของแคนาดา และอเมริกา ที่ห้าง Eton และ The Bay ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ยีนส์Guess, Levis, Esprit, Polo, Gap, DKNY เครื่องสำอาง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) เป็นต้น

ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต

วันที่9       โตรอนโต้ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

01.45 น.      ออกเดินทางจากสนามบินโตรอนโต้ สู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่CX829

***************** บินข้ามเส้นเวลาสากล ***************

 

วันที่10     กรุงเทพฯ

05.00 น.       เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง  เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

08.15 น.      ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CX705

10.05 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน               พักท่านเดียว / ห้อง                       จ่ายเพิ่ม  
10-19 ส.ค. // 15-24 ก.ย. // 13-22 ต.ค. // 20-29 ต.ค. 2561 109,900 109,900 105,900 27,900
หมายเหตุ !!!  โรงแรมในแคนาดา และ อเมริกา ไม่มีห้องพักสำหรับ 3 คน (TRIPLE  ROOM)
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในอเมริกาจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าแคนาดา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าวีซ่าอเมริกาและค่าบริการต่างที่เกี่ยวข้องกับสถานทูต
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง (4 เหรียญยูเอส / วัน / คน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกาและค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม หากต้องการให้ทางบริษัทเป็นผู้จัดการเรื่องวีซ่าให้คิดราคารวมค่าบริการแล้วท่านละ 8,500 บาท
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
  • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
-       ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา -       ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น -       ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
  เงื่อนไขการยกเลิก 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %