ทัวร์ยุโรป ROMANCE RIVIERA BY (TG) #EURDV5802

฿

รหัสทัวร์ : EURDV5802
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรม

 1.ริเวียร่า..ปลายทางฝันของนักเดินทาง เพชรเม็ดงามแห่งเมดิเตอร์เรเนียน  

2.  ชมหมู่บ้านเล็กๆ อันเก่าแก่ยืนอยู่เคียงข้างคฤหาสน์ใหญ่โตหรูหรา

3.ชมหมู่บ้าน CINQUE TERREเมืองมรดกโลก

แต้มสะสม 20

  • 96900 ฿
  • 87900 ฿
  • 82900 ฿
  • 72900 ฿
  • 48900 ฿
  • 91900 ฿
  • 82900 ฿
  • 78900 ฿
  • 68900 ฿
  • 45900 ฿
  • 12900 ฿
SKU:EURDV5802
Category:
Tags:, , , ,

ทัวร์ยุโรป ROMANCE RIVIERA  BY (TG) #EURDV5802

 ริเวียร่า..ปลายทางฝันของนักเดินทาง เพชรเม็ดงามแห่งเมดิเตอร์เรเนียน  

ดินแดนที่มีทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศหรูหรามีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลา

ภูเขาอยู่ไม่เคยห่างจากท้องทะเล  ชมหมู่บ้านเล็กๆ อันเก่าแก่ยืนอยู่เคียงข้างคฤหาสน์ใหญ่โตหรูหรา

ชมหมู่บ้าน CINQUE TERREเมืองมรดกโลกพักเมืองตากอากาศปอร์โตฟิโน่2 คืน

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561

วันแรก         กรุงเทพฯ–กรุงมิลาน (อิตาลี)

22.00 น.        พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่สองมิลาน–เที่ยวชมเมือง–ปราสาทสฟอร์ซา–ดูโอโม่แกลเลอรี่วิคเตอร์เอ็มมานูแอล–ช้อปปิ้ง-ปอร์โตฟิโน่–เที่ยวชมเมืองปอร์โตฟิโน่

00.40 น.      สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940 นำท่านเดินทางสู่กรุงมิลานประเทศอิตาลี

07.35 น.        เดินทางถึงสนามบินมาเพนซ่า กรุงมิลานผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระและด่านศุลกากรรถโค้ชรอรับคณะพร้อมบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าแบบกล่องด้วยเมนู “ข้าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์”นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน(Milan)เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลีถ่ายรูปรอบนอกของปราสาทสฟอร์ซ่า(Sforza Castle) อดีตที่ประทับของประมุขแห่งเมืองมิลานในอดีต ปัจจุบันเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญของมิลานจากนั้นนำท่านชมความสวยงามของมิลานดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคอย่างสวยงามทั้งบริเวณภายนอกและกระจกสีสเตนกลาสที่สวยงามภายใน อีกทั้งในบริเวณเดียวกันยังเป็นย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองมิลาน แกลเลอรี่ วิคเตอร์เอ็มมานูเอล(Galleria Vittorio Emanuele II) ห้างสรรพสินค้าเรเนซานเต้ และร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ LOUIS  VUITTON , PRADA,FERRAGAMO, ARMANI, VERSACE หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อิสระให้สำรวจสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของอิตาลีตามอัธยาศัยหรือถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของลิโอนาร์โด ดาวินซี อนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 กษัตริย์ผู้รวบรวมก่อตั้งประเทศอิตาลี

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟิโน่(Portofino)เมืองตากอากาศสวยในเส้นทางที่เรียกว่า“อิตาเลี่ยนริเวียร่า” และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมีชีวิตชีวาเที่ยวชมเมืองพอร์โตฟิโน่ตั้งอยู่ริมชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ถูกล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ มีอ่าวและท่าจอดเรือยอร์ชเรียงรายสวยงาม ได้รับการขนานนามว่าเป็น”สวรรค์แห่งเมืองท่า”สำหรับนักท่องเที่ยว ภายในตัวเมืองประกอบไปด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน มีร้านรวงที่ถูกแต่งแต้มสีสันสดใสแนวภูเขาอันเขียวชอุ่มและแนวชายทะเลด้านหน้าอันสวยงาม ริมอ่าวมีแหล่งช้อปปิ้งสุดหรูและห้องอาหารต่างๆ ตามเชิงเขา

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ EXCELSIOR PALACE HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สามปอร์โตฟิโน่–ชิงเกว่ แตร์เร–เที่ยวชมเมือง–ปอร์โตฟิโน่

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIOREโดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางกลับสู่เมืองปอร์โตฟิโน่เมืองตากอากาศสวยในเส้นทางที่เรียกว่า“อิตาเลี่ยนริเวียร่า” และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมีชีวิตชีวา

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก EXCELSIOR PALACE HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ปอร์โตฟิโน่–โมนาโค (ฝรั่งเศส)–โมนาโควิลล์–วิหารแห่งโมนาโค–มอนติคาร์โล–เมืองนีซ–เที่ยวชมเมืองนีซ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางลัดเลาะชายฝั่งทะเลริเวียร่าที่งดงามตลอดเส้นทางสู่ราชรัฐโมนาโค (The Principality of Monaco) เดินทางสู่ โมนาโควิลล์ (Monaco Ville) หรือตัวเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ราชวงศ์กรีมัลดิได้มีอำนาจจับจองบริเวณนี้มากว่า 700 ปี ชมบริเวณจตุรัสด้านหน้าพระราชวังพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านเที่ยวชมวิหารแห่งโมนาโค(MonacoCathedral) สถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์รวมทั้งเจ้าหญิงเกรซ (พระชายาแห่งเจ้าชายเรนเยอร์ที่ 3) อดีตดาราฮอลลีวู้ดที่สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อน จากนั้นนำท่านสู่ย่านมอนติคาร์โล (Monte Carlo)เพื่อสัมผัสเมืองใหม่ของโมนาโค ท่านอาจทดลองเสี่ยงโชคในมอนติคาร์โล คาสิโน(Monte CarloCasino) ที่เลิศหรูดุจพระราชวัง (กรุณาแต่งกายชุดสากล) หรือสนุกกับอเมริกันคาสิโน(American Casino) ที่ทันสมัย แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองนีซ(Nice)เลียบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าสู่เขตเฟรนช์ริเวียร่า(French Riviera) แหล่งที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศสชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามทางธรรมชาติ

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL RADISSON BLU NICE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า             นีซ–หมู่บ้าน EZE–โรงงานผลิตน้ำหอม–คานน์–อาวีญง–เที่ยวชม–สะพานเซนต์เบเนเซ่

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางเที่ยวชม หมู่บ้าน EZE ที่อยู่ริมชายฝั่งริเวียร่า ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส และตั้งอยู่ระหว่างทางจากเมือง Nice ไป Monacoหมู่บ้าน Eze มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 10 เคยอยู่ภายใต้การปกครอง มาแล้วจากหลายฝ่าย ซึ่งเรืองอำนาจในอดีต เช่น ช่วง ศตวรรษที่ 12 อยู่กับ le comte de Provence ช่วง ศตวรรษที่ 14 อยู่กับ la Maison de Savoie เป็นต้น จนกระทั้ง ปี ค.ศ. 1860 ก็มาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสEze เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเล 429 เมตรเมื่อเดินเข้าไปในหมู่บ้านจะเห็นบ้านเรือนที่สวยงาม ถึงแม้จะปรับปรุงซ่อมแซม แม้กระทั้งสร้างขึ้นมาใหม่ แต่ก็ยังคงเค้าและเหลือร่องรอยประว้ติศาสตร์อันยาวนานของ Ezeในอดีตจากนั้นนำท่านเข้าชมโรงงานผลิตน้ำหอม(FragonardParfumeur) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเปิดให้ท่านได้เยี่ยมชมเรื่องราวและขั้นตอนการผลิตและนำท่านเดินทางสู่ เมืองคานน์(Cannes) เป็นเมืองแห่งเทศกาลหนังนานาชาติ ที่จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเที่ยวชม เมืองคานน์(Cannes) บันทึกภาพกับสถานที่ที่ใช้จัดงานประกวดภาพยนตร์และศูนย์ประชุมนานาชาติ และหากใครที่คลั่งไคล้ดารา พลาดไม่ได้ที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล่ เด เฟสติวาล(Palais Des Festival)ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึกเมืองคานส์ยังเต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท(Boulevard de la Croisette)นอกจากนี้ยังมีท่าจอดเรือยอร์ชลำงามๆของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายด้วยจากนั้นเดินทางสู่ เมืองอาวีญง(Avignon) เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และเป็นมรดกโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรนและเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระสันตะปาปา เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของแคว้น นำชมสะพานที่มีชื่อเสียงของเมืองสะพานเซนต์เบเนเซ่(Pont de St Benezet)เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกรุงโรมแห่งที่2ของการเที่ยวอิตาลี เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงและรู้จักกันในชื่อ เมืองแห่งพระสันตะปาปา(Papal Enclave Avignon)ที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีเทศกาลประจำปีดึงดูดนักท่องเที่ยวนับแสนให้เดินทางมาชมละคร, การเต้นรำ, ภาพยนตร์และการแสดงข้างถนนทุกปี อิสระให้ท่านได้ชมอย่างเต็มอิ่มหรือถ่ายรูปกับเมืองเก่าสุดคลาสสิคตามอัธยาศัย

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL NOVOTEL AVIGNON CENTRE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก         อาวีญง–รถไฟ TGV–ปารีส–ช้อปปิ้ง DUTY FREESHOP–GALERIES LA FAYETTE

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

รถไฟ TGV(Train a Grande Vitesse, High-Speed Train) รถไฟด่วนความเร็วสูงใช้เวลาเดินทางประมาณ90นาทีนำท่านออกเดินทางสู่กรุงปารีส(Paris)เมืองศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลกมหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าอาทิ น้ำหอม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า,เครื่องสำอาง และอื่นๆ ณ ร้านDuty Free Shopที่มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นก่อนที่จะมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งในGaleriesLafayette Department Store ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือล่องแม่น้ำแซนน์

แม่น้ำแซนน์ เป็นแม่น้ำสายสำคัญของฝรั่งเศสโดยเฉพาะกับกรุงปารีส ซึ่งใช้เป็นทั้งในการเดินทางค้าขายและท่องเที่ยว แม่น้ำแซนน์มีถิ่นกำเนิดมาจากทางแคว้น Dijon ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ที่เรียกว่า “Langre Plateau” มีความยาวทั้งสิ้น 776 กิโลเมตร ไหลผ่านแคว้นและเมืองต่างๆไปออกทะเลที่ช่องแคบLe Havre ในอังกฤษ”

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักณHOTEL PULLMANPARISLA DEFENSE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด       ปารีส–เที่ยวชมเมือง–มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม–จตุรัสคองคอร์ด–หอไอเฟล–เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส(Paris) นครที่ได้ชื่อว่า“พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” ชมมหาวิหารนอร์ทเทรอดาม(Notre-Dame Cathedral)สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค บนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) โดดเด่นด้วยงานประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (Stained Glass) ผ่านชมจตุรัสคองคอร์ด(Place de la Concorde)ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงามประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนถนนชองป์เอลิเช่ (ChampsElysees) เป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กิโลเมตร ร่มรื่นไปด้วยเงาต้นปาตานทั้งสองฝั่งมีร้านค้าชั้นนำ, หอแสดงศิลปะ, สวนดอกไม้, น้ำพุ, ภัตตาคารชั้นเลิศ, ร้านกาแฟและโรงละคร เป็นถนนที่มีสีสันตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลกชมโบสถ์แองวาลีดส์(Church of Les Invalides)อันงามสง่าด้วยยอดโดมสีทอง บันทึกภาพกับ โรงเรียนนายร้อยทหารบก (L’EcoleMilitaire) และหอไอเฟล(Eiffel Tower) หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรีย์ที่สูงที่สุดในโลกสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลกรุงปารีสเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund

13.40 น.        สายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 931 นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯประเทศไทย

วันที่แปด           กรุงเทพฯ

05.55 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

**************************************************

(หมายเหตุ      ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)

กำหนดวันเดินทาง
20 – 27 ต.ค. 60 27 ต.ค. – 03 พ.ย. 60
03 – 10 พ.ย. 60 10 – 17 พ.ย. 60 17 – 2 พ.ย. 60 24 พ.ย. – 01 ธ.ค. 60
30 พ.ย. – 07 ธ.ค. 60 08 – 15 ธ.ค. 60 22 – 29 ธ.ค. 60 26 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
05 – 12 ม.ค. 61 12 – 19 ม.ค. 61 16 – 26 ม.ค. 61 26 – ม.ค. – 02 ก.พ. 61
02 – 09 ก.พ. 61 09 -16 ก.พ. 61 16 – 23 ก.พ. 61 23 ก.พ. – 02 มี.ค. 61
02 – 09 มี.ค. 61 09 – 16 มี.ค. 61 16 – 23 มี.ค. 61 23 มี.ค. – 02 เม.ย. 61
ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดินทางเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน)             ท่านละ 91,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง                                                                 ท่านละ 82,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง                                                                 ท่านละ 78,900 บาท
 • เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 68,900 บาท
 • เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง                                                                 ท่านละ 45,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม             ท่านละ 12,900 บาท
**ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ท่านละ 30,000 บาท** ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดินทาง26 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน)             ท่านละ 96,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง                                                                 ท่านละ 87,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง                                                                 ท่านละ 82,900 บาท
 • เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 72,900 บาท
 • เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง                                                                 ท่านละ 48,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม             ท่านละ 12,900 บาท
**ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ท่านละ 35,000 บาท**
เงื่อนไขการยกเลิก :
 • ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจำ 1,000 บาท (ค่าบริการของพนักงาน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
โปรดทราบ :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่นหรือไม่ ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จำนวน 2 ใบ พื้นหลังต้องเป็นสีขาวสะอาด (ไม่ใช่รูปขาวดำ) และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และไม่เคยใช้ขอวีซ่าประเทศอื่นๆ มาก่อน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า /สำเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือสังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบจดทะเบียนการค้า, สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษี และสำเนาหลักฐานการเงินของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริง (กรุณานำมาด้วยในวันที่มาขอวีซ่า)
 • หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE) ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางกับบิดาหรือมารดา “ท่านใดท่านหนึ่ง” จะต้องมีหนังสือยินยอมจากที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯไปอำนวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทำการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ