ทัวร์ล่องเรือ ล่องเรือสำราญ Costa Firenze 5 วัน 4 คืน #CRUJH6502

฿

รหัสทัวร์ : CRUJH6502
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.แวะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย 

2.แวะเมืองกัมปงโสมที่ ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา

3.ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน (Merlion) หรือ สิงโตทะเลที่สิงคโปร์

  • 19999 ฿
  • 10000 ฿
SKU:CRUJH6502
Category:
Tag:

ทัวร์ล่องเรือ ล่องเรือสำราญ Costa Firenze 5 วัน 4 คืน

#CRUJH6502

โปรแกรมการเดินทาง

วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 63    กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมฉบัง

08.30 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

09.00 น.     นำท่าน ออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมฉบัง

12.00 น.      เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง (ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน) นำท่านทำการเช็คอินลงเรือสำราญ Costa Firenze เรือลำใหม่ล่าสุด เป็นเรือสัญชาติอิตาเลี่ยน ภายในตกแต่งสไตล์ยุโรป

ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่เรือสำราญ Costa Firenze จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Today ที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน**

 *** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ จากแผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***

17.00 น.      เรือสำราญ Costa Firenze ล่องออกจากท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะสมุย

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

ห้องอาหารที่ให้บริการบนเรือสำราญ Costa Firenze – ไม่เสียค่าใช้จ่าย

                             Palazzo Vecchio Restaurant                                ชั้น 3 และ 4

                             Dei Medici Restaurant                                        ชั้น 3 และ 4

                             Versillia Restaurant                                           ชั้น 10 (Buffet)

 

ห้องอาหารพิเศษที่ให้บริการบนเรือสำราญ Costa Firenze – เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

                             La Fioretina Steakhouse                                     ชั้น 5

                             Frutti di Mare (Seafood)                                     ชั้น 5

                             Ristorante Casanova                                          ชั้น 5

                             Teppanyaki                                                     ชั้น 5

อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บนเรือสำราญ Costa Firenze

หมายเหตุ       ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มได้ ในระหว่างที่อยู่บนเรือสำราญตลอดการเดินทาง เพียงใช้ CRUISE CARD ในการสั่งซื้อ รายละเอียดของแพคเกจสามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่บนเรือสำราญ

วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. 63           สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

08.00 น.         เรือสำราญ Costa Firenze เข้าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลล์ (Sihanoukville)

     *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***

โดยแต่เดิมเมืองท่าเรือนี้รู้จักกันในนาม “เมืองกัมปงโสม” ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา และยังเป็นเมืองท่าสำคัญ โดยมีท่าเรือน้ำลึกระดับสากล (International Port) แห่งเดียวของกัมพูชาอีก และเป็นเมืองที่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระให้ท่านพักผ่อ  นในห้องพักส่วนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการต่างๆ ที่เรือสำราญ Costa Firenze คัดสรรไว้ให้บริการ หรือ เลือกที่จะไปเที่ยวชมเมืองสีหนุวิลล์ด้วยตนเอง

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

ท่านสามารถเลือกเที่ยวชมเมืองสีหนุวิลล์ต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถพักผ่อนบนเรือสำราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้เพื่อท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center   

  *** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ 1.30 ชั่วโมง ***

16.00 น.      เรือสำราญ Costa Firenze ออกจากท่าเรือเมืองสีหนุวิลล์

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่ Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน

วันอังคารที่ 3 พ.ย. 63 เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

07.00 น.    เรือสำราญ Costa Firenze จอดทอดสมอเกาะสมุย

  *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ***

การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี และยังมีรถสองแถววิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 – 21.00 น. ราคาเริ่มตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง ในส่วนของรถแท็กซี่ในเรื่องของราคาตามแต่ท่านตกลงกับผู้ให้บริการ ไม่มีมิเตอร์ หรือท่านใดอยากจะเช่ารถขับเองก็มีให้บริการตั้งแต่รถยนต์จนถึงมอเตอร์ไซค์ ร้านที่ให้บริการเช่ารถจะอยู่แถวๆ ท่าเรือดอนสัก ซึ่งมีให้ท่านเลือกใช้บรืการหลายร้าน ราคาก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่ มอเตอร์ไซค์ 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ต่อวัน มอเตอร์ไซค์รับจ้างบนเกาะสมุยก็มีให้บริการเช่นกัน แต่ราคาอาจจะแพงกว่ารถสองแถวสักหน่อย โดยเริ่มต้นที่ 30 บาท

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย เกาะสมุยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ เช่น หาดเฉวง หาดละไม หาดท้องตะเคียน หาดแม่น้ำ หาดหน้าทอน หินตาหินยาย น้ำตกหน้าเหมือง วัดพระใหญ่ หรือศูนย์วัฒนธรรมวัดละไม เป็นต้น

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

บ่าย      ท่านสามารถเลือกเที่ยวชมเกาะสมุยต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถพักผ่อนบนเรือสำราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้เพื่อท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center

         *** ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ 1.30 ชั่วโมง ***

18.00 น.    เรือสำราญ Costa Firenze ออกจากท่าเรือเกาะสมุย เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่ Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

วันพุธที่ 4 พ.ย. 63      ล่องน่านน้ำสากล

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน หรือเลือกที่จะไปออก กำลังกายรับอรุณด้วยการจ๊อกกิ้งบนชั้นดาดฟ้า หรือหากต้องการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใช้บริการของห้อง Fitness Center ส่วนท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร้าน Duty Free ซึ่งราคาถูกมาก ๆ บนเรือสำราญ Costa Firenze สำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงดวง บนเรือสำราญมีห้อง Casino ทั้งนี้ยังสามารถเข้าคลาสต่างๆ ที่เรือ จัดกิจกรรมไว้ให้กับลูกค้า เช่น การสอนเต้นรำ การสอนแกะสลัก การทำอาหาร การสอนพับผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่าง ๆ การสอนนวดแบบผ่อนคลาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทางเรือสำราญจัดไว้ตอบสนองความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

บ่าย     อิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสำราญ Costa Firenze ตามอัธยาศัย อาทิ The Snake Game, Musical Quiz, The Towel Game, Arts & Crafts for Origami, Sance Lesson: Samba หรือ จะสนุกไปกับ Super Karaoke ที่ Disco

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่ Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน

***ในวันนี้ท่านจะได้รับป้ายติดกระเป๋าแถบสีต่างๆ ทุกท่านต้องแยกของใช้ที่จำเป็นรวมถึงของมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก ส่วนของใช้ที่ไม่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วนำมาวางหน้าห้องของท่านก่อนเวลาเที่ยงคืน จากนั้นทางเจ้าหน้าที่เรือที่เป็นผู้ดูแลจะมาเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านไปและท่านจะได้รับบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่านจะต้องทำการตรวจเช็คก่อนทำการชำระเงินในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ชำระผ่านบัตรเครดิต ทางเรือจะหักค่าใช้จ่ายของท่านตามหมายเลขบัตรเครดิตที่ท่านผูกไว้โดยอัตโนมัติ***

 วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 63     สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

08.00 น.    เรือสำราญ COSTA FORTUNA เข้าเทียบท่าสิงคโปร์ (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือดินทางและศุลกากรแล้ว เชิญท่านรับกระเป๋าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่ท่านได้ติดไว้กับกระเป๋าที่ทางเรือให้มา จากนั้นนำท่านเดินทางนั่งรถเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ผ่านชมเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดการผังเมืองได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน (Merlion) หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมารินา (Marina Bay) มีทัศนียภาพที่สวยงาม บันทึกภาพโรงละครริมน้ำเอสพลานาด (Esplanade) อาคารที่มีลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์ โดยมีฉากหลังเป็นสิงคโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงเท่ากับตึก 42 ชั้น หรือ 165 เมตร ชมทิวทัศน์ริมอ่าวที่ มารินาเบย์ แซนด์ (Marina Bay Sand) คาสิโนสุดหรูใจกลางเมืองสิงคโปร์ เป็นอาคารในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่โดดเด่นที่สุดของสิงคโปร์ ประกอบด้วย อาคาร 3 หลังและสวนลอยฟ้า ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด (surf board) โดยมีนัยด้านฮวงจุ้ยในการที่จะพาสิงคโปร์ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี หรือเลือก อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าชื่อดังของสิงคโปร์ย่าน ถนนออร์ชาร์ด ที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์จาก ทั่วโลกที่สลับกันมาลดราคาในห้างสรรพสินค้านับสิบ ๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 313@Somerset อิสระท่านเลือกรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย

xx.xx น.      พร้อมที่จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์

xx.xx น.     นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน xx เที่ยวบินที่ xx xxx

xx.xx น.     เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เดินทางด้วยสายการบิน **นกสกู๊ต**

15.00 น.                  พร้อมที่จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

18.00 น.                  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที่ TR 616

19.25 น.                  เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เดินทางด้วยสายการบิน **สิงคโปร์ แอร์ไลน์** (ลงสนามบินสุวรรณภูมิ)

15.00 น.                  พร้อมที่จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

18.15 น.                  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978

19.35 น.                  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เดินทางด้วยสายการบิน **เจ็ทสตาร์** (ลงสนามบินสุวรรณภูมิ)

16.00 น.                  พร้อมที่จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

19.15 น.                  เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เจ็ทสตาร์ เที่ยวบินที่ 3K 513

20.40 น.                  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เดินทางด้วยสายการบิน **ไทยไลอ้อนแอร์**

16.30 น.                  พร้อมที่จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

20.30 น.                  เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 105

21.30 น.                  เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เดินทางด้วยสายการบิน **แอร์เอเชีย**

16.30 น.                  พร้อมที่จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

20.40 น.                  เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 350

22.05 น.                  เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

แบบห้องพัก ผู้ใหญ่ท่านละ (พักห้องละ 2 ท่าน) ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 และ 4 (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 19,999 17,999 14,999 10,000
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 23,999 13,000
ห้องพักแบบมีระเบียง 27,999 16,000
 • เมืองที่เรือจอดเทียบท่าหรือเส้นทางต่างๆ ที่เรือล่องเข้ารวมถึงเวลาการเดินทางในแต่ละวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของกัปตันเรือโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่มีผลกับรายการข้างต้น
 • รูปภาพในโปรแกรมเป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

อัตราค่าบริการนี้รวม;

 • ค่าห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน ตามแบบห้องพักที่ท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารบนฝั่งตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารบนเรือสำราญตามรายการที่ระบุ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ค่ารถรับ – ส่ง และทัวร์ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบิน และภาษีท่าเรือ
 • หัวหน้าทัวร์คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
*** ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม;

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าประกันภัยบนเรือ
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 46.50 (ชำระบนเรือ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

การสำรองที่นั่ง / ห้องพัก

 • บริษัทฯ ขอรับชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 45 วัน และจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อครั้งละ 3,000 บาท/ชื่อ/ครั้ง หรือตามราคาที่สายการบิน และบริษัทเรือสำราญเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาอีกครั้ง
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี

เงื่อนไข และ หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน หรือมีการ
 • ประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดทำการโดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเพื่อทดแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือสำราญ มีการแจ้งเปลี่ยนท่าเรือในการจอด หรือแจ้งเปลี่ยนเส้นทาง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การนำสิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย
 • การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่กำหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั้นๆ
 • กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู)
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้กำหนด
 • ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทำการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านั้น)
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเองและรับผิดชอบ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง
 • ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ และได้ทำการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • หลังจากการจอง และ ชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมันและอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง