ทัวร์อเมริกา ร่าเริงหรรษาอเมริกาตะวันตก 8 วัน 5 คืน #AMEJH6502

฿

รหัสทัวร์ : AMEJH6502
แต้มสะสม : 30 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.ชมความงามของแกรนด์แคนยอน

2.ชมความมหัศจรรย์ ของแอนทิโลป แคนยอน

3.ตามรอยคนดัง ฮอลลิวูด

  • 59999 ฿
  • 12000 ฿
SKU:AMEJH6502
Category:
Tags:, , , ,

ทัวร์อเมริกา ร่าเริงหรรษาอเมริกาตะวันตก 8 วัน 5 คืน #AMEJH6502

วันแรก กรุงเทพฯ – ไทเป – ลอสแองเจลลิส [1]

08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ตัวอักษร S ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (China Airlines)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

11.00 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ ไต้หวัน เที่ยวบินที่ CI 834

15.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

16.50 น. เหินฟ้าต่อจากสนามบินเถาหยวน สู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลลิส โดยเที่ยวบินที่ CI 006

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ****

13.50 น. เดินทางถึง เมืองลอสแองเจลลิส(Los Angeles) หรือที่รู้จักกันในชื่อ แอล.เอ. (L.A.) ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และวงการบันเทิง หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำทุกท่านเที่ยวชมย่าน ฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาที่ได้สร้างสรรค์หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่ถ้วน ท่านจะได้ชม แมนไชนีส เธียเตอร์ (Mann’s Chinese Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น TCL Chinese Theatre และชมฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็นจำนวนมาก ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้า ของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด เช่น ทอม แฮงค์, แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี่, ทอม ครูซ เป็นต้น

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

ที่พัก         DoubleTree by Hilton Hotel Los Angeles – Rosemead หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ลอสแองเจลลิส – ลาสเวกัส [2]

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส(Las Vegas) เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 435 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็น “America’s Playground” หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถานที่ๆ มีลักษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียงได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ ขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลกเลยก็ว่าได้

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (3)

บ่าย     เมื่อท่านเดินทางถึง เมืองลาสเวกัส นำทุกท่านช้อปปิ้งที่ ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต (Las Vegas Premium Outlets) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในลาสเวกัส และยังมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย อาทิเช่น Coach ,Kate Spade, Tory Burch , Marc Jacob , Armani , Polo Ralph Lauren , Diesel , Nike , Adidas , Calvin Klein เป็นต้น

ค่ำ       อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง

ที่พัก   Circus Circus Hotel & Casino หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติแกรนแคนยอนฝั่งใต้ – เพจ [3]

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนแคนยอน (Grand Canyon) แห่งรัฐอริโซน่า ท่านจะพบกับความยิ่งใหญ่และน่าทึ่งของภูมิประเทศอันยิ่งใหญ่ซึ่งยากจะหาที่ไหนในโลกเสมอเหมือนได้ในขนาดอันไพศาลโดยเป็น โตรกเขาที่มีความยาวถึง 442 ก.ม. กว้าง  28 ก.ม.และลึกถึง 1.6 ก.ม. (ระยะทาง 555 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.)

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5)

บ่าย        นำท่านชมความงามสง่าของแกรนแคนยอน ซึ่งมีหน้าผาหินที่มีอยู่เป็นชั้น ๆ ถึง 13 ชั้น โดยชั้นล่างสุดมีอายุถึง 2,000 ล้านปี นำท่านชมความงามของแกรนด์แคนยอน ณ จุดชมวิวบริเวณ เซ้าท์ริม (South Rim) ซึ่งเป็นหน้าผาด้านใต้ อยู่ในระดับความสูงถึง 8,200 ฟุต

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เพจ (Page) (ระยะทางประมาณ 220 กม. / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1957 โดยเริ่มต้นจากการเป็นหมู่บ้านของคนงานสร้างเขื่อน Glen Canyon หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาชุมชน ขยายเป็นเมืองดังเช่นในปัจจุบัน โดยเมืองเพจ นี้ตั้งอยู่ทางตอนบนของรัฐ Arizona เรียกได้ว่าเป็นเมืองต้นน้ำของแกรนด์แคนยอนก็ว่าได้ เนื่องจากแม่น้ำ โคโลราโดจะไหลจากเมืองเพจ ลงใต้ไปสู่แกรนด์ แคนยอน

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)

ที่พัก     La Quinta Inn & Suites by Wyndham Page at Lake Powell หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เพจ – แอนทีโลป – ลาสเวกัส [4]

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)

นำท่านชมความมหัศจรรย์ของแอนทีโลป แคนยอน (Antelope Canyon) หุบเขาที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจจากช่างภาพทั่วโลก เพราะสีสันจากธรรมชาติ ซึ่งก่อเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของชั้นหิน Navajo Sandstone เกิดเป็นความสวยงามที่น่าประทับใจกับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมา ณ ที่แห่งนี้ ด้วยความคดเคี้ยว สลับซับซ้อนไปตามซอกหลืบของหน้าผา  สีสันที่เห็นใน Antelope Canyon จึงเปลี่ยนไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ ในฤดูร้อน สีจะออกเป็นโทนสีแดง ส้ม และ ม่วง ในฤดูใบไม้ร่วง สีจะออกเป็นโทนสีอ่อน สบายตา  แม้ Antelope Canyon จะขึ้นชื่อว่าเป็น หุบเขาที่อันตรายที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นหุบเขาที่สวยที่สุด และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และได้รับความนิยมในการถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา

นำท่านชม Horseshoe Bend ซึ่งเป็นโค้งน้ำของแม่น้ำโคโลราโด คล้ายกับเกือกม้า ผืนน้ำซึ่งอยู่ด้านล่างของโค้งน้ำแห่งนี้เป็นสีเขียวเข้ม เหลือบน้ำเงิน ประกอบบรรยากาศ และทัศนียภาพของบริเวณโดยรอบนี้ ให้ท่านได้เก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (8)

บ่าย    ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาสเวกัส (ระยะทางประมาณ 445 กม. /ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.) หลังจากถึงลาสเวกัสแล้ว นำทุกท่านเข้าเช็คอินโรงแรมเพื่อพักผ่อนและเปลี่ยนอิริยาบถ และให้ท่านได้อิสระเดินเล่นชมเมืองลาสเวกัส และ ถนนลาสเวกัสบูเลอวาร์ดเซาธ์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า สตริป (The Las Vegas Strip) เป็นเส้นถนนที่มีความยาว 6.8 กม. ทั้งสองฝั่งของถนนจะมีร้านอาหาร เทค ผับ ชื่อดังต่างๆที่เหล่าเซเลบ ดารา นักร้อง ต้องแวะมาทุกครั้งที่มาเยือนเมืองนี้ รวมทั้งโรงแรมคาสิโนต่างๆมากมายเรียงรายพร้อมโชว์ต่างๆ อาทิน้ำพุ เต้นระบำหน้าโรงแรม Bellagio โชว์ต่างๆภายในโรงแรมที่แข่งกันโชว์ความสดใสเพื่อดึงดูดลูกค้านักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมและเล่นคาสิโน และนี่คือที่มาของคำว่า ลาสเวกัสเมืองที่ไม่เคยหลับใหล

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)

ที่พัก      Circus Circus Hotel & Casino หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ลาสเวกัส – ลอสแองเจลลิส [5]

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10)

นำท่านเดินทางสู่เมืองลอสแองเจลิส หรือที่รู้จักกันในชื่อ แอล.เอ. (ระยะทาง 435 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และวงการบันเทิง

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (11)

บ่าย      นำท่านสู่ Ontario Mills Outlets ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ง เมื่อได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองลอสแองเจลลิส

ค่ำ     ประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)

ที่พัก    DoubleTree by Hilton Hotel Los Angeles – Rosemead หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ลอสแองเจลลิส – สนามบินลอสแองเจลลิส [6]

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (13)

นำท่านเดินเล่นย่านที่อยู่อาศัยของดาราฮอลลิวูด และ คนในแวดวงไฮโซของฝั่งอเมริกาตะวันตกเบเวอร์ลี ฮิลส์ (Beverly hill) ท่านอาจจะเดินกระทบไหล่คนดังโดยที่ท่านไม่รู้ตัว ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปไปตามถนน Rodeo drive ตลอดระยะทางสองไมล์ของถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้าลักชัวรี่แบรนด์ และ ร้านอาหารสุดหรู

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (14)

บ่าย     ก่อนอำลาสหรัฐอเมริกา นำท่านเดินเล่นชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ ชายหาดซานตาโมนิก้า(Santa Monica)อันเลื่องชื่อ ที่บรรดาชาวอเมริกันท้องถิ่นนิยมมาสูดอากาศ พักผ่อนยามว่าง พร้อมกับบรรยากาศสบาย ๆ บริเวณ walking street ใจกลางเมือง

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

16.20 น. เหินฟ้าจาก ลอสแองเจลิสสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CI 005

วันที่ 7 ลอสแองเจลลิส – ไทเป [7]

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ****

21.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

22.40 น.  ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CI 837

วันที่ 8 ไทเป – กรุงเทพฯ [8]

01.25 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่ท่านละ     (พักห้องละ 2 ท่าน) 59,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี     (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 56,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 44,999
พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 12,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน) 17,000

**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**

อัตรานี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป,สายการบินและเส้นทางตามที่ระบุเท่านั้น)
 • ค่าพาหนะรับ – ส่ง และค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำดื่ม 2 ขวด / วัน
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต  ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 80 ปี) *สำหรับท่านที่อายุ 80 ปีขึ้นไป แนะนำให้ซื้อประกันการเดินทางเพิ่มเติม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (China Airlines) กำหนดสัมภาระท่านละ 2 ชิ้น ชิ้นละไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • ค่าไกด์นำเที่ยวให้ความสะดวกสบายตลอดทั้งเส้นทาง

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 5 USD / วัน และค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 5 USD / วัน
 • Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว

การสำรองที่นั่ง:

 • บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ(เล่มสีน้ำเงิน)ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้

กรณียกเลิกการเดินทาง:

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 60 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคามัดจำ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ นำเงินชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ก่อนผู้เดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก
 • การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักชำระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้ผู้โดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
 • EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • การยกเลิกการเดินทางในกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุการณ์จากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองทัวร์ได้ ท่านจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หมายเหตุ:

 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 2. โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ
 3. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่าน และทางบริษัทฯต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิก
 4. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของธรรมชาติ, สายการบิน, โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย, การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น, การนำสิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ ที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย
 8. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 9. ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (Long Leg) ท่านที่ประสงค์จะนั่งที่นั่งดังกล่าว ต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเค้าน์เตอร์เช็คอินด้วยตนเองในวันที่เดินทางที่สนามบินเท่านั้น
 10. ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้จากพนักงาน
 11. ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วท่านไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะทำการเช็คกับสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋ว ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด
 12. หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 13. ท่านต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค่าต่างๆในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ท่านได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 14. ท่านต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆอย่างระมัดระวัง บริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากท่านเอง
 15. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับสภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 16. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการจำนวนมากตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
 17. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 18. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ เช่น การค้าแรงงาน, การค้าประเวณี, การค้ามนุษย์, การขนส่งสินค้าหนีภาษี, การขนยาเสพติด, การโจรกรรม, การขนส่งอาวุธสงคราม, การก่อการร้าย และอื่นๆที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทมิได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆกับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม