ทัวร์อเมริกา ร่าเริงหรรษา ALOHA ฮาวาย 6 วัน 4 คืน #AMEJH6505

฿

รหัสทัวร์ : AMEJH6505
แต้มสะสม : 30 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.ชมความงามของหาดทรายขาว ไวกิกิ

2.ผ่านชมไดมอนเฮดภูเขาไฟที่ดับแล้วกลางเมือง

3.ตะลุยแดนจูลาสิคพาร์ค Kualoa Ranch

  • 69999 ฿
  • 66999 ฿
  • 54999 ฿
  • 15000 ฿
SKU:AMEJH6505
Category:
Tag:

ทัวร์อเมริกา ร่าเริงหรรษา ALOHA ฮาวาย 6 วัน 4 คืน #AMEJH6505

วันอังคารที่ 7 เม.ย. 2563   กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ฮอนโนลูลู [1]

05.35 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร S ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินไชน่า แอร์ไลน์        โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

08.35 น.   เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ไต้หวัน เที่ยวบินที่ CI 838

13.15 น.     เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

14.30 น.    เหินฟ้าต่อจากไต้หวัน สู่สนามบินฮอนโนลูลู โดยเที่ยวบินที่ CI 002

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ****

05.50 น.      เดินทางถึง เมืองฮอนโนลูลู หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอนโนลูลู เกาะโออาอู มลรัฐฮาวาย เป็นรัฐที่ 50 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยฮาวายอยู่ห่างจากชายฝั่งสหรัฐอเมริกา ประมาณ 3,700 กม. (2,300 ไมล์) หมู่เกาะฮาวายเกิดจากแนวภูเขาไฟโผล่ขึ้นกลางมหาสมุทรแปซิฟิกทอดยาวต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ที่ปรากฏให้เห็นตามแผนที่ทางภูมิศาสตร์ 8 เกาะ คือ ฮาวายอิ หรือ บิ๊กไอส์แลนด์ (Hawai’i), เมาวี (Maui), โอวาฮู (O’ahu), คาไว (Kaua’i) , โมโลไก (Moloka’i), ลาไน (Lana’i), นีเฮา (Ni’ihau), คาโฮลาเว (Kaho’olawe) และ เกาะเล็กเกาะน้อยอีก 124 เกาะ แรกเริ่มเดิมทีเป็นถิ่นอาศัยของชาวพื้นเมืองโปลินีเชียนที่อพยพถ่ายเทข้ามไปมาระหว่างเกาะแก่งต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก หมู่เกาะฮาวายแต่เก่าก่อนแยกกันปกครอง ต่อมาภายหลังพระเจ้าคาเมฮาเมฮามหาราช (King Kamehameha the Great) ได้รวบรวมหมู่เกาะเหล่านี้เข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันเรียกว่าราชอาณาจักรฮาวาย ปกครองต่อเนื่องสืบมาจนสิ้นรัชกาลในปี ค.ศ. 1872 หรือ พ.ศ. 2415 อันตรงกับรัชสมัยของพระปิยมหาราชของกรุงสยาม

นำท่านชมอนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่า หรือ เพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) สมรภูมิเลือดที่นำอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชนชาวอมเริกันไม่เคยลืม เพิร์ลฮาร์เบอร์ ฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิค (เนื่องด้วยการเที่ยวชมเพิร์ลฮาร์เบอร์นั้นมีการจำกัดผู้เข้าชมต่อวัน ซึ่งการเข้าชมเป็นแบบ first come first serve)

นำท่านแวะถ่ายรูปรอบๆ พระราชวังอิโอลานิ (Iolani Palace) พระราชวังแห่งเดียวในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์ฮาวายถึงสองพระองค์ คือ พระเจ้าคาลาคาอัวแห่งฮาวาย (King Kalakaua of Hawaii) หรือ สมเด็จพระราชาธิบดีเดวิด ลาอาเมอา คามานาคาปูอู มาฮีนูลานี นาไลอาเอฮูโอกาลานี ลูมีอาลานี

นำท่านชมและถ่ายรูปกับรูปปั้นประดับทอง Kamehameha Statue มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้ค้นพบและก่อตั้งราชอาณาจักรฮาวาย คาเมฮาเมฮามหาราช (Kamehameha I หรือ King Kamehameha The Great) ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าตึก Aliʻiolani Hale ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ตั้งของศาลสูงของรัฐ เป็นที่ตั้งของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮาวายและสาธารณรัฐฮาวาย

นำท่านแวะถ่ายรูปรอบๆ พระราชวังอิโอลานิ (Iolani Palace) พระราชวังแห่งเดียวในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์ฮาวายถึงสองพระองค์ คือ พระเจ้าคาลาคาอัวแห่งฮาวาย (King Kalakaua of Hawaii) หรือ สมเด็จพระราชาธิบดีเดวิด ลาอาเมอา คามานาคาปูอู มาฮีนูลานี นาไลอาเอฮูโอกาลานี ลูมีอาลานี คาลาคาอัวพระมหากษัตริย์องที่ 7 แห่งราชอาณาจักรฮาวาย และทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์แรกและพระองค์เดียวในราชวงศ์คาลาคาอัว ครองราชย์ในปี พ.ศ.2417-2434 (ค.ศ.1874-1891) และพระองค์สุดท้ายที่ประทับ ณ พระราชวังแห่งนี้ คือ สมเด็จพระราชินีนาถลีลีโอกาลานีแห่งฮาวาย(Queen Liliuokalani of Hawaii) ครองราชย์ในปี พ.ศ.2434 (ค.ศ.1891) ต่อจากพระเชษฐา ตลอดรัชกาลพระองค์ทรงมีบทบาทมากมาย ทั้งปฏิรูปการเมือง ปรับแก้รัฐธรรมเพื่อยับยั้งชาวอเมริกันและคืนอำนาจให้ชาวพื้นเมืองฮาวายและชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ก่อน และความพยายามร่างรัฐธรรมนูญเหล่านั้นทำให้เกิดการล้มล้างราชอาณาจักรฮาวายโดยชาวอเมริกันและยุโรปในปี พ.ศ.2436 (ค.ศ.1893) พระองค์ทรงยอมรับและอยู่ใต้รัฐบาลเฉพาะกาล ซึ่งประกอบไปด้วยนักธุรกิจชาวยุโรปและอเมริกา ก็ได้ประสบความสำเร็จในการรวมฮาวายเข้ากับสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2436 (ค.ศ.1893) โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศว่าฮาวายเป็นดินแดนในอารักขาของสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระราชินีนาถลีลีโอกาลานี ทรงถูกจับกุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2438 (ค.ศ.1895) พระองค์ถูกตัดสินให้จำคุก 5 ปี ทำงานหนัก และปรับ 5,000 ดอลลาร์ โดยพระองค์ถูกขังในพระราชวังอิโอลานิ

นำท่านผ่านชม วอชิงตันเพลส (Washington Place) ในอดีตสถานที่แห่งเป็นที่พักแห่งสุดท้ายก่อนที่สมเด็จพระราชินีนาถลีลีโอกาลานีแห่งฮาวายถูกพบและจับกุมในช่วงการโค่นล้มอาณาจักรฮาวาย หลังจากนั้นก็กลายเป็นที่อาศัยของผู้ว่าการรัฐฮาวายเรื่อยมา จนปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ได้ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ National History Landmark

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย       นำท่านชมรอบเมือง ผ่านชมไดมอนเฮด (Diamond Head) ภูเขาไฟที่ดับแล้วกลางเมือง นำท่านชม โบว์ลโฮล (Blow Hole) ชายฝั่งที่น้ำทะเลนำคลื่นแรงซัดสาดสู่โขดหินใหญ่ที่มีโพรงอากาศ จนทำให้เกิดน้ำพุ่งสู่ขึ้นสู่อากาศเป็นละอองด้วยความน่าอัศจรรย์ใจ

นำท่านชมอ่าวฮานาอูม่า (Hanauma Bay) จากจุดชมวิวมุมสูง ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ เป็นทั้งเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและเขตอนุรักษ์ชีวิตสัตว์ทะเล ปัจจุบันทางการได้จำกัดนักท่องเที่ยวต่อวัน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีสัตว์ทะเลอาศัยอยู่มากกว่า 400 สายพันธุ์ โดยสัตว์เลื่องชื่อคือเต่าทะเลสีเขียว (Green Sea Turtles) และปลานกแก้ว เป็นทั้งแหล่งอนุบาลทางธรรมชาติและที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเหล่านี้

16:00 น.   นำท่านเดินทางเข้าโรงแรม จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนเปลี่ยนอริยบทหลังจากการเดินไกล ให้ท่านได้เดินสำรวจและชมความงามของหาดไวกิกิอันเลื่องชื่อ ที่ซึ่งนักเดินทางทุกท่านฝันที่จะมาเยือนสักครั้งในชีวิต

เย็น     รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Sheraton Princess Kaiulani ( – / L / D )

วันพุธที่  8 เม.ย. 2563   ฮอนโนลูลู [2]

เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่โลกแห่งจินตนาการจากภาพยนตร์ดังฮอลีวู้ด “Jurassic Park” ดินแดนแห่งขุนเขามหึมา ซึ่งเป็นผลจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบนเกาะแห่งนี้ Kualoa Ranch สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งอยู่ห่างจากโฮโนลูลูเพียง 1ชั่วโมง 30 นาที ทัศนียภาพที่สวยงามและพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันในหลายมุมทำให้ที่นี่ได้รับความสนใจจากผู้สร้างภาพยนตร์มากมายและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำของทั้ง Jurassic Park, Pearl Harbor และ Godzilla พบกับกิจกรรมภายใน Kualoa Ranch เด่นๆมากมาย เช่น

ให้ท่านได้ตะลอนไปกับรถจี๊ป4WD ขับเข้าสู่ป่า Hakipu`u Jurassic rainforest ฉากป่าจริงที่ใช้เป็นถ่ายทำภาพยนตร์ ท่านจะได้พบกับความสมบูรณืและธรรมชาติอันสวยงามของพื้นป่าแห่งนี้และไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีผู้สร้างมากมายมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตนร์ของเค้า (เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบระบบและความปลอ ดภัยทุกอย่างก่อนการออกทัวร์)

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันใน Kualoa Ranch

บ่าย     เพลิดเพลินไปกับการบรรยายของเจ้าหน้าที่ ที่จะพาถ่ายผ่านชมสถานที่ถ่ายทำและฉากของภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องของฮอลีวู้ด เช่น Kong Skull Island, Jurassic World, และ Jumanji และที่พลาดไม่ได้ท่านจะพบกับรอยเท้าไดโนเสาร์ หนึ่งในฉากของภาพยนตร์ Jurassic Worldให้ท่านได้ชมในส่วนของพืชไร่ในฟาร์มแห่งนี้ ซึ่งล้วนแต่เป็นพืชท้องถิ่นโดนชาวบ้านละแวกนี้ อิ่มตาอิ่มใจไปกับวิวทิวทัศน์ ของสถานที่แห่งนี้ที่นิยมใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงอันแสนโรแมนติก

เย็น      รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Sheraton Princess Kaiulani ( B / L / D )

วันพฤหัสบดีที่  9 เม.ย. 2563 ฮอนโนลูลู – โพลินิเชี่ยน เซ็นเตอร์ [3]

เช้า     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ช่วงเช้าวันนี้ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ดื่มด่ำกับหาดไวกิกิ หาดทรายขาวยาวเหยียดบนคาบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่คนทั่วโลกต่างฝันจะมาเยือน

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

12:00     นำท่านเดินทางสู่โพลินีเชี่ยน เซ็นเตอร์ (Polynesian Cultural Center) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมของ  ชนเผ่าต่างๆแห่งรัฐฮาวาย ซึ่งประกอบด้วย 7 เผ่า ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าอย่างใกล้ชิด พร้อมชมการแสดงระบำของสาวสวยชาวโพลินีเชี่ยน เสน่ห์แห่งแปซิฟิกใต้

เย็น     รับประทานอาหารเย็น พร้อมชมโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการของเผ่าโพลนีเชี่ยน

เข้าพักโรงแรม Sheraton Princess Kaiulani ( B / – / D )

วันศุกร์ที่  10 เม.ย. 2563 ฮอนโนลูลู – อิสระ [4]

เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

วันนี้อิสระให้ท่านมีโอกาสได้สัมผัสเล่นน้ำ หรือเดินเล่นชายหาดไวกิกิกับอากาศที่อบอุ่นตลอดปี       หรือท่านอาจเลือกไปช้อปปิ้งที่ตลาดสินค้านานาชาติ (International Market) ตลาดทันสมัยที่รวบรวมร้านค้า และร้านอาหารต่าง ๆ มากมาย งานศิลป์ท้องถิ่นมากมาย (เดินได้จากโรงแรมที่พัก)

อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Sheraton Princess Kaiulani ( B / – / – )

Shopping Ala Moana Center

หรือเลือกที่จะไปอาลาโมน่าเซ็นเตอร์ ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในฮาวาย ที่มีร้านแบรนด์เนมมากมาย เช่น AIX Armani Exchange, Burberry, Bvlgari, Coach, DKNY, Guess, Victoria’s Secret และอื่นๆมากมาย โดยท่านสามารถนั่งรถ Trolleys (สายสีชมพู) ที่ให้บริการระหว่าง อาลาโมน่าเซ็นเตอร์ กับ 14 จุดสถานที่ต่างๆในเมืองที่ท่านสามารถเดินไปขึ้นได้จากโรงแรมที่พัก โดยรถจะผ่านจุดต่างทุกๆ 10 – 12 นาที โดยมีค่าบริการท่านละ $2 ต่อเที่ยว (ราคาตรวจสอบเดือน มีนาคม 2562) เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบขึ้นฟรี เวลาทำการรถ Trolleys

จันทร์ – เสาร์ 09:10 – 21:59

อาทิตย์ – และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09:10 – 20:09

** โปรดตรวจสอบตารางเวลาเดินรถอีกครั้ง **

Atlantis Submarine Tour

เปิดประสบการณ์ใหม่กับการดำดิ่งลงสู่ใต้มหาสมุทรกว่า 100 ฟุต (30 เมตร) ไปกับเรือดำน้ำแอตแลนติสที่ทันสมัยและสามารถจุผู้โดยสารได้ถึง 48 คน ตื่นตากับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่เติมเต็มแนวปะการังและซากเรืออับปางเมื่อคุณล่องลอยไปในน่านน้ำเขตร้อนที่พวกเขาเรียกว่าบ้าน ชื่นชมกับหมู่ฝูงปลาตามธรรมชาติสีสรรสดใส หลากสี, ฉลาม, ปลากระเบน, เต่า, ปะการัง และ ดอกไม้ทะเล อันสวยงามมากมาย

 • ค่าบริการ เริ่มต้น 4,500 บาทต่อท่าน
 • ระยะเวลาทัวร์ 2 ชั่วโมง เริ่มจากจุดรับและส่ง
 • เวลาในเรือดำน้ำ 45 นาที
 • มีบรรยายภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และ สเปน

วันเสาร์ที่  11 เม.ย. 2563  ฮอนโนลูลู – สนามบิน [5]

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารเช้าอิสระเดินเล่นเก็บบรรยากาศอันสดชื่นก่อนเดินทางกลับ

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮอนโนลูลู เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

07.50 น.    เหินฟ้าจากฮอนโนลูลู สู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ CI 001

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล****

วันอาทิตย์ที่  12 เม.ย. 2563 ไต้หวัน – กรุงเทพฯ [6]

12.25 น.      เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

13.35 น.     ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CI 835

16.20 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

7-12 เม.. 2563

ผู้ใหญ่ท่านละ     (พักห้องละ 2 ท่าน) 69,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี     (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 66,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 54,999
ผู้ใหญ่ท่านที่สาม (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 67,999
พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 15,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน) 20,000

กรุ๊ปขั้นต่ำเดินทาง 15 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ำกว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***

การสำรองที่นั่ง

 • บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ

อัตรานี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CHINA AIRLINES)
 • ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของ
 • กระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (แนะนำ 5 USD ต่อวันต่อคน และ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)
 • ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน)
 • Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินกำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 - 30 วัน คืนเงินครึ่งหนึ่งของค่าทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ นำเงินชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ก่อนผู้เดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก
 • การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักชำระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้ผู้โดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
 • EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไข และ หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน หรือมีการประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเพื่อทดแทนหรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมสภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
 • การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่กำหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั้นๆ
 • กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู)
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้กำหนด
 • ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทำการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านั้น)
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง
 • ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯและได้ทำการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน
 • หลังจากการจอง และ ชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น