ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน #HKGWS4901

฿

รหัสทัวร์ : HKGWS4901
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.ไหว้พระ 9 วัด

2.นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศา

3.อิสระกับการช้อปปิ้ง

  • 16999 ฿
  • 16999 ฿
  • 16999 ฿
  • 24999 ฿
  • 24999 ฿
  • 24999 ฿
  • 4500 ฿
SKU:HKGWS4901
Category:
Tags:, , , , , ,

ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน #HKGWS4901

  สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ-ฮ่องกงวันแรก                               

13.00 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

15.20 น.   ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX654  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.15 น    ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

10.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

13.05 น.   ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX614 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.55 น    ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

09.00 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

11.40 น.   ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX750 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.30 น    ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

นำท่านสู่ฝั่งเกาลูนฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง(กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตก ห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกง เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกงและเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลัง ในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญา ‘เช่าซื้อ’ พื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น  ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า‘เขตดินแดนใหม่’รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า

ค่ำ           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

                พักที่ SILKA TSUEN WAN HOTEL / PANDA HOTEL / SAV HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

วันที่สอง   ไหว้พระ 6 วัด-ช้อปปิ้ง-Avenue of Star&Symphony of Lights

เช้า          รับประทานอาหารแบบติ๋มซำ  ณ ภัตตาคาร

นำท่านไป ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่วTin HuaTempleShuan Wan (1) เพื่อช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัยหรือเรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งท้องทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล

นำท่าน ไหว้เทพเจ้าประจำตัวที่วัดหยู่นหยู่นYuen Yuen Institute (2) สักการะพระบรมศาสดาของพุทธ เต๋า และขงจื้อ ไหว้ไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ในวัดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง และถือว่าเป็นศูนย์รวมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะเป็นวัดเดียวในฮ่องกงที่บูชาศาสนาพุทธ เต๋าและขงจื้อจุดเด่นอยู่ที่วิหารหรือหอฟ้า สร้างด้วยหินธรรมชาติด้านหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียวเป็นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ อยู่บริเวณเนินเขาใกล้หมู่บ้านโลไว และวัดนี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครกี่เพ้าอีกด้วย

นำท่านไป ไหว้หลวงพ่อแชกง ที่วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค (3) ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัดตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกันดาบไร้พ่ายของท่าน คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียวและวัดแช้ ก๊ง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น

นำท่านเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอร์รี่  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม

นำท่านไป ไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ Kun Im Temple (4) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในย่านฮองฮำฮ่องกง ทุกท่านจะได้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา หรือคนไทยจะรู้จักกันในนามเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ซึ่งเป็นที่เชื่อรู้จักและนับถือกันมาก

เที่ยง        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  พิเศษ…เป็ดย่างต้นตำรับ

นำท่านไป ไหว้เจ้าพ่อกวนอู Kuan Au Temple ที่ฝั่งฮ่องกง (5) ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง

นำท่านเดินทางสู่ หาดทรายรีพลัสเลย์ ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม (6)

ซึ่งหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่ว ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการขอบุตร และเทพเจ้าไฉ่ซิงเอียะ เทพแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี และนำท่านเลือกซื้อสมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ

อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us

พร้อมชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตา ตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***

                พักที่ SILKA TSUEN WAN HOTEL / PANDA HOTEL / SAV HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

วันที่สาม   ไหว้พระ 3 วัด-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ                         

เช้า          รับประทานอาหาร แบบติ๋มซำ  ณ ภัตตาคาร

นำท่าน ไหว้เจ้าเทพเจ้า หวังต้าเซียน (7) (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจำนวนมากที่มาสักการะ หรือแม้กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไปทั่วบริเวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียนเดิมท่านชื่อ “หว่องช้อเผ่ง” เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ทำงานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่ำเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร่ำเรียนวิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ำเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย ตลอดอายุขัยทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและร่ำเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ

แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีน ร้านหยก ซึ่งคนจีนถือเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับติดตัว

นำท่าน ไหว้ที่วัดชีชิหลิน Chi Lin Nunnery (8) สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และเทพยดาสำคัญต่างๆ ในสำนักชีของพระพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย

เที่ยง        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่าน ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน (9) ตั้งอยู่ที่ เกาะลันเตา ่ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นำท่านนั่ง กระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเช้าปิดจะใช้รถโค้ชขึ้นแทน) พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village) บนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ง บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว ให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้

่และอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ City gate Outlet เป็นตึกที่ขายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***

21.35 น.   ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.40 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

22.00 น.   ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX709 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

00.05 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ***

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไฟล์บิน ราคาผู้ใหญ่

พักห้องละ
2-3 ท่าน

ราคาเด็ก
เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ราคาเด็ก
ไม่เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
6-8 มี.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2200-0005

16,999 16,999 16,999 4,500
7-9 มี.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2200-0005

16,999 16,999 16,999 4,500
13-15 มี.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2200-0005

16,999 16,999 16,999 4,500
14-16 มี.ค. 63 CX750 1140-1530

CX709 2200-0005

16,999 16,999 16,999 4,500
20-22 มี.ค. 63 CX750 1140-1530

CX709 2200-0005

16,999 16,999 16,999 4,500
21-23 มี.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2200-0005

16,999 16,999 16,999 4,500
27-29 มี.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
28-30 มี.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
11-13 เม.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

24,999 24,999 24,999 5,500
18-20 เม.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
24-26 เม.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
25-27 เม.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
8-10 พ.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
9-11 พ.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
15-17 พ.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
16-18 พ.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
22-24 พ.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
23-25 พ.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
29-31 พ.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
5-7 มิ.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
6-8 มิ.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
12-14 มิ.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
13-15 มิ.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
19-21 มิ.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
20-22 มิ.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
26-28 มิ.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
27-29 มิ.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
10-12 ก.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
11-13 ก.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
17-19 ก.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
18-20 ก.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
24-26 ก.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
1-3 ส.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
7-9 ส.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
8-10 ส.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
14-16 ส.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
15-17 ส.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
21-23 ส.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
22-24 ส.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
28-30 ส.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
29-31 ส.ค. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
4-6 ก.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
5-7 ก.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
11-13 ก.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
12-14 ก.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
18-20 ก.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
19-21 ก.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
25-27 ก.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500
26-28 ก.ย. 63 CX614 1305-1655

CX709 2225-0020

16,999 16,999 16,999 4,500

 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ(ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน*** (ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า) / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

 

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

 

***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
 2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

 เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

– หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

– ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน         / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน    / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน      / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงตามที่กำหนด
 5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 7. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว