ทัวร์เกาหลี HI Korea Incheon In Love 5 วัน 3 คืน #KEHN7401

฿

รหัสทัวร์ : KEHN7401
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

 1. นำท่านชมความงาม วัดชอนดึงซา

 2. คล้องกุญแจคู่รัก โซลทาวเวอร์ -DUTY FREE

 3. สวมชุดฮันบก (Hanbok) ชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้

  • 13900 ฿
  • 14900 ฿
  • 15900 ฿
  • 5900 ฿
SKU:KEHN7401
Category:
Tag:

ทัวร์เกาหลี HI Korea Incheon In Love 5 วัน 3 คืน #KEHN7401

วันที่ 1 พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

19.30 น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน  JIN AIR เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

22.25 น.    เดินทางถึงสนามบินอินชอน – วัดชอนดึงซา – ขับรถ “ลูจ “สุดมันส์ – พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ – โบสถ์คังฮวาแองกลิกัน – ศูนย์นักท่องเที่ยวเมืองคังฮวา -คาเฟ่โจยังบังชิก

***บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครั้งก่อนเดินทาง หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ***

 (มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น BOX SET)

วันที่ 2 เดินทางถึงสนามบินอินชอน – วัดชอนดึงซา – ขับรถ “ลูจ “สุดมันส์ – พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ – โบสถ์คังฮวาแองกลิกัน – ศูนย์นักท่องเที่ยวเมืองคังฮวา -คาเฟ่โจยังบังชิก

05.25 น.  ถึงสนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

เช้า     หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย พาท่านชมวัดชอนดึงซา (JEONDEUNGSA) เป็นวัดพุทธเก่าแก่เดิมชือว่า จินจองซา ตั้งแต่ยุโครยอ เป็นวัดประจำตระกูลของกษัตริย์ที่ศาลเจ้าสำหรับเก็บราชวงศ์โครยอ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงาม เช่น วิหารหลัก Daeungbojeon ที่มีการตกแต่งด้วยผลงานการแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆมากมาย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมในช่วงกลางของยุคโจชอน(Joseon) ภายในวิหารจะเห็นมีการสลักเขียนชื่อของทหารเกาหลีตามเสาของวัดนี้ ในยุคที่ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีอาคารและวิหารอีกหลายหลังในวัดนี้ที่ได้รับการลงทะเบียนเป็นสมบัติของชาติเกาหลี

ต่อมาพาท่านเล่นรถ LUGE สุดมันส์ที่ GANGHWA LUGE (ลูจ หรือที่คนเกาหลีเรียกว่า รูจี้)คือ รถคันเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก การเล่น LUGE เราทำเพียงแค่บังคับทิศทางและความเร็วที่ Hand ของรถ โดยหัก Hand ไปตามทางเลี้ยวไปเลี้ยวมา และ เบรค หรือ ชลอความเร็วได้ด้วยการกด Hand ของรถลง แต่ไม่ต้องกังวลสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อน เพราะมีเจ้าหน้าที่คอยสอนก่อนเล่น เป็นกิจกรรมที่เล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และไม่น่ากลัวเลย รับรองว่าถ้าได้เล่นรับรองจะติดใจ อยากเล่นอีกแน่นอน โดยที่ก่อนเล่น เราจะพาท่านขึ้นเคเบิลคาร์ก่อน เพื่อไปยังจุดปล่อยตัว ท่านจะได้ชมวิวมุมสูงและสูดอากาศบริสุทธิ์อีกด้วย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (1) จาจังมยอน (บะหมี่ดำ) เสิร์ฟพร้อมมันดู หรือเกี๊ยวนึ่ง

พาท่านชม พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ (SOCHANG EXPERIENCE CENTER) ซึ่งท่านจะได้

เรียนรู้ถึงประวัติการผลิตผ้าและการทอเครื่องนุ่งห่มของคนเกาหลี กรรมวิธีการย้อมสีผ้า การทอผ้า ซึ่งทั้งหมดเป็นวิธีแบบโบราณ ซึ่งหาดูได้ยาก ทั้งหมดเป็นการใช้คนทำไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลย อีกทั้งยังให้ท่านได้ลองทำผ้าเช็ดหน้า เป็นการโชว์ความสามารถด้านศิลปะ ว่าใครจะสามารถสร้างสรรค์ออกมาได้สวยขนาดไหน เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกอีกด้วย

(ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ กรณีวันที่เดินทางตรงกับวันจันทร์ ขอสงวนเปลี่ยนแปลงโปรแกรม)

ต่อมาพาท่านชม โบสถ์คังฮวาแองกลิกัน (GANGHWA ANGLICAN CHURCH) เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์ที่ถูกสร้างขึ้นในหมู่บ้านของคนเกาหลี เรียกว่าฮันอก ถ้ามองจากภายนอกอาจจะไม่ทราบว่าเป็นโบสถ์คริสต์ เป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่คู่กันอย่างลงตัวเปรียบเสมือนโบสถ์ลูกครึ่ง ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1900 โดยบิชอบคนแรกที่เข้ามาในเกาหลี ชื่อว่า Charies Jone Corfe รูปแบบอาคารของโบสถ์ภายนอกจะเป็นสไตล์เกาหลี และมีหลังคาแบบเกาหลี แต่ภายในจะตกแต่งเป็นสไตล์ตะวันตกที่เรียกว่า Basilica ผสมกับความเป็นเกาหลี คือหลังคาจะสุงโปร่งและติดกระจกโมแซค แต่จะมีเสาคานเป็นไม้ท่อนๆแบบเกาหลี และภายในจะมีการจัดแสดงภาพคนเกาหลีโบราณที่อาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ด้วยความพิเศษที่ไม่เหมือนใครทำให้ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในสมบัติของชาติเกาหลีเมื่อปี ค.ศ. 2001

ต่อมาพาท่านไปยัง ศูนย์นักท่องเที่ยวเมืองคังฮวา (GANGHWA TOURIST CENTER) ที่นี่ท่านจะพบกันการต้อนรับอย่างอบอุ่นของพนักงาน ซึ่งทางพนักงานจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ของเกาะคังฮวาและประวัติศาตร์ของเกาะคังฮวาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โครยอ รวมถึงยังมีการจัดแสดงชุดฮันบกของราชวงศ์โครยอและราชวงศ์โจซอนที่หาดูได้ยาก นอกจากนี้ท่านยังสามารถพิมพ์ภาพจากเครื่องพิมพ์ภาพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย พร้อมทั้งรับของที่ระลึก(ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ กรณีวันที่เดินทางตรงกับวันจันทร์ ขอสงวนเปลี่ยนแปลงโปรแกรม)

ต่อมาเอาใจสายถ่ายรูปกับ คาเฟ่โจยังบังชิก (JOYANGBANGJIK CAFE) คาเฟ่เท่ๆ ชิคๆ และกำลังเป็นที่นิยมของคนเกาหลีในช่วงนี้ ตั้งอยู่ที่เกาะคังฮวา เขตเมืองอินชอน เป็นคาเฟ่ที่ดัดแปลงมาจาก โรงงานทอผ้าเก่า ภายในจะให้อารมณ์เหมือนเป็นโรงงานขนาดใหญ่ คลาสสิค แถมมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆ ภายในร้านจะตกแต่งสไตล์คลาสสิกร่วมสมัย เราจะเห็นภาพเก่าๆย้อนยุคที่ทางร้านได้จัดแสดงให้เราชม รวมถึงของเล่นโบราณเรียกได้ว่า เป็นการย้อยวัยให้เรากลับไปสมัยเด็ก เราสามารถลองเล่นได้จริงๆ และเครื่องดื่มที่นี่ก็มีให้เลือกมากมาย ที่พลาดไม่ได้เลยคือ ลาเต้มันม่วง ที่อยากให้ทุกท่านได้ลองชิมกัน

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (2) เมนูโอซัมบุลโกกิ (หมูและปลาหมึกผัดซอส)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เมืองอินชอน INCHEON THE BLISS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ 3 พาจูเอาท์เลท – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ ใส่ชุดฮันบก – คอสเมติก – ตลาดทงแดมุน

เช้า รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ PAJU PREMIUM OUTLET ถือเป็น outlet mall ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ในปัจจุบัน ภายในมีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน ตั้งแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นต้น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (4)  เมนูอุด้งเสิร์ฟพร้อมเทมปุระผัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานที่ผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื้อสาหร่าย พร้อมทั้งทดลองชิมได้ตามอัธยาศัย และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ เช่น รสกุ้ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แล้วเชิญท่าน สวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจำลอง 4 มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน

ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ ศูนย์เครื่องสำอาง มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ เช่น ครีมน้ำแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก ฯลฯ พร้อมทั้งอัพเดตสินค้าด้านความงามแบบใหม่ๆ เคล็ดลับความงามที่สาวเกาหลีนิยมใช้กัน  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายมากมาย ทั้งในตึกและร้านค้าภายนอกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม และฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานที่สําหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึง นิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (5) เมนูบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GALAXY HOTEL , WESTERNRIVER หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ 4 ศูนย์โสม – ศุนย์สมุนไพร –พระราชวังชางด็อก – ถนนซัมชองดง – คล้องกุญแจคู่รัก โซลทาวเวอร์ -DUTY FREE – ตลาดเมียงดง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านเข้าชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบำรุงตับ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมรับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นพาท่านไปชม พระราชวังชางด็อกกุง(Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวังที่สร้างหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตริย์หลายพระองค์ของราชวงศ์โชซอน ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี ภายในประกอบด้วยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวังสำหรับราชวงศ์ และสวนบีวอน หรือรู้จักกันในนามสวนฮูวอน สวนหย่อมด้านหลังที่เต็มไปด้วยต้นไม้ยักษ์อายุกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาพักผ่อน มีความธรรมชาติมากที่สุด ไว้เป็นที่พักผ่อน

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูไก่ตุ๋นโสม

และถ้าพูดถึงถนนที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นของกรุงโซลก็คงต้องเป็น ถนนซัมชองดง(SAMCHEONGDONG-GIL) เป็นถนนที่ผสมผสานระหว่างความโบราณและความทันสมัยกันได้อย่างลงตัว โดยบ้านเรือนบางหลังยังคงความโบราณในรูปแบบบ้านเกาหลีโบราณ ฮันอกสไตล์ และมีความทันสมัยโดยการตกแต่งแบบสมัยใหม่มีการระบายสีและตกแต่งทำเป็นร้านค้าสมัยใหม่ แกลอรี่ คาเฟ่เก๋ๆ ตลอดตามแนวกำแพงจะมี STREET ART ตามแนวกำแพง ให้ทุกท่านได้ชื่นชมความงามและสนุกสนานกับการถ่ายรูป เพราะสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุม เรียกได้ว่า เดินไม่เบื่อกันเลยทีเดียว หากท่านเดินเล่นจนเหนื่อยแล้วก็หาที่นั่งจิบกาแฟ เป็นร้านคาเฟ่เก๋ๆ ดื่มด่ำความโรแมนติกของบรรยากาศในร้าน ที่ตกแต่งอย่างคลาสสิก

จากนั้นนำท่านไปยัง ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร   บนยอดเขามีหอ Seoul Tower **ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ** ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทำคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนำแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล

แล้วพาท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ SM Duty Free โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ

เย็น รับประทานอาหารเย็น (8) เมนูชาบู ชาบู (สุกี้สไตล์เกาหลี)

จากนั้นให้เวลาท่านเดินช็อปปิ้ง ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและ สถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อสยามแสควร์เกาหลี ท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GALAXY HOTEL , WESTERNRIVER หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ 5 น้ำมันสนเข็มแดง – ตลาดฮงอิก – ร้านละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านชม น้ำมันสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้น เลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด, โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ เป็นต้น และยังให้ท่านได้ลองตรวจเส้นเลือดภายในร่างกายท่านฟรี อีกด้วย เดินเล่นก่อนกลับ ที่ตลาดสุดฮิป ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไป เช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิก จะมีผลงาน ศิลปะในรูปแบบ ต่างๆเช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมดที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของบางอย่างทำมาชิ้น เดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางที่อาจเป็นสินค้า ที่มีชิ้นเดียวในโลก

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (10) เมนูจิมดัก (ไก่และวุ้นเส้นเกาหลีผัดซอส)

แล้วพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินรามยิน อูด้ง กิมจิ ลูกอมรสแปลกๆ บราวนี่ ฮันนี่บัตเตอร์ชิพ ถั่วรสต่างๆ ป๊อกกี้รสต่างๆ นมกล้วย ขนมธัญพืช และอื่นๆอีกมากมาย

17.10 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน JINAIR เที่ยวบินที่ LJ003(มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น BOX SET)

21.00 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี INFANT พักเดี่ยว ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว
01 – 05 มีนาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000
02 - 06 มีนาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000
03 - 07 มีนาคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000
04 - 08 มีนาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000
05 - 09 มีนาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000
06 - 10 มีนาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000
07 - 11 มีนาคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000
08 - 12 มีนาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000
09 - 13 มีนาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000
10 - 14 มีนาคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000
11 - 15 มีนาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000
12 - 16 มีนาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000
13 - 17 มีนาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000
14 - 18 มีนาคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000
15 - 19 มีนาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000
16 - 20 มีนาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000
17 - 21 มีนาคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000
18 - 22 มีนาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000
19 - 23 มีนาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000
20 - 24 มีนาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000
21 - 25 มีนาคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000
22 - 26 มีนาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000
23 -27 มีนาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000
24 - 28 มีนาคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000
25 - 29 มีนาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000
26 - 30 มีนาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000
27 - 31 มีนาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000
28 มีนาคม - 01 เมษายน2563 14,900 3,000 5,900 7,000

**หมายเหตุ : ผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 25 ท่าน

**กรณีตัดกรุ๊ปเหมา เริ่มต้นเพิ่ม 1,000 บาท สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป หากลูกค้าเป็นขายตรง/นักศึกษา/ป.โท/ราชการ ต้องเช็คราคาแลนด์กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
  • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
  • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
  • ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
  • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)
  • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าวหรือยื่นวีซ่าเร่งด่วนซึ่งบริษัทฯจะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 • ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 15 กก.)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน (ในส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • (กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทางค่ะ)
 • ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯล
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%(ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

หมายเหตุ

 • รายการ และราคาสำหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับ
 • สายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD
 • (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
 • เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี

*.*.*. น้ำหนักกระเป๋าคนละ 15 กิโลกรัม*.*.*.

เงื่อนไขการให้บริการ

 • การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วัน
 • (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์             กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • **ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้**
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***