ทัวร์แคนาดา แกรนด์แคนาดา 10 วัน #CAWC4000

฿

รหัสทัวร์ : CAWC4000
แต้มสะสม : 20 แต้ม

      จุดเด่นของโปรแกรม   

1.นำท่านสู่ “สวนสแตนเลย์” (STANLEY PARK)  สวนสาธารณะที่ได้รับการบริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์

2.นำท่านนั่งรถชมเมืองแวะชมหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ (Mile Zero) ของประเทศแคนาดา

3.นำท่านเดินทางบน ถนนสายแจสเปอร์ (ชมความงามตลอดทั้งเส้นทาง) 

แต้มสะสม 20

  • 142900 ฿
  • 142900 ฿
  • 142900 ฿
  • 35900 ฿
SKU:CAWC4000
Category:
Tags:,

ทัวร์แคนาดา แกรนด์แคนาดา VANCOUVER*VICTORIA*CALGARY 10 วัน #CAWC4000

แวนคูเวอร์ – ชมเมืองวิคตอเรีย – บุดชาดการ์เด้นท์ – คัลการี บานฟฟ์ – Icefield Parkway – Columbia Ice Field – Sky Walk ทะเลสาบหลุยส์ – น้ำตกโบว์ – ยอดเขาซัลเฟอร์ – BANFF NATIONAL PARK – คัลการี มอลทริออล – ชมเมืองเก่า – เกาะเซนต์เฮเลน่า – ออตตาวา – คิงส์ตัน

กำหนดการเดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 2561

วันที่ 01     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – แวนคูเวอร์ – เที่ยวชมเมือง

 • 08.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
 • 11.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ CX 750 / CX 838 *** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***
 • 13.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านสู่ “สวนสแตนเลย์” (STANLEY PARK)  สวนสาธารณะที่ได้รับการบริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนเป็นปอดที่สำคัญของชาวเมือง นำชมแท่งเสาโทเท็ม TOTEM POLE  สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง “อินเดียแดง”  ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าสำคัญ ชมท่าเรือสำหรับเรือสำราญขนาดยักษ์ เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน เพลส Canadian Place Building สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้เดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World’s Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts ได้เวลานำท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์ ผ่านชม “แก๊สทาวน์” (GAS TOWN) จุดกำเนิดของชุมชนเมืองประมาณกว่าร้อยปีชมนาฬิกาไอน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี
 • ค่ำ      บริการอาหารมื้อค่ำ ภัตตาคาร   พักที่ :  PACIFIC GATEWAY HOTEL VANCOUVER   หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 02     วิคตอเรีย – บุดชาดการ์เด้น – ชมเมือง – คัลการี

 • เช้า      บริการอาหารมื้อเช้า ณ บนเรือเฟอร์รี่ (คืนเงิน 15 CAD) นำเดินทางสู่ท่าเรือชาลวาสเซ็น ผ่านชมบ้านเรือนที่สวยงามตกแต่งสวยอย่างสวยงามทุกบ้าน
 • 07.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ล่องผ่านเส้นทางท่องเที่ยว ล่องผ่านเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางทะเลในหากโชคดีท่านจะได้เห็น แมวน้ำ โลมา และ วาฬเพชฌฆาต ชมทัศนียภาพงดงามสู่ เกาะแวนคูเวอร์ (ใช้เวลาล่องเรือ 1 ชั่วโมง 45 นาที)  ถึงท่าเรือที่เมืองวิคตอเรียนำเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่กลาง “เมืองวิคตอเรีย” นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ “สวนพฤษชาติบุทชาด” (BUTCHART GARDEN) ซึ่งดัดแปลงมาจากเหมืองเก่า ของตระกูลบุทชาด สวน แห่งนี้มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ อิสระทุกท่านตามอัธยาศัยเดินชมการจัดสวนขนาดใหญ่ด้วยพรรณไม้ตามฤดูกาล ชมดอกไม้นานาชนิด แปลกทั้งสีและกลิ่น รวมทั้งชมความงดงามของการจัดสวนที่นำรูปแบบมาจากทั่วโลก น้ำพุแมกไม้งดงามยิ่งจนได้เวลาอันสมควร
 • เที่ยง      บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย        นำท่านนั่งรถชมเมืองแวะชมหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ (Mile Zero) ของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ในบริเวณสวนเขาบีคอน Beacon Hill Park นำชมอ่าวหน้าเมืองที่ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่กว่า 100 ปี ชมอาคารรัฐสภา Victoria Parliament งานสถาปัตยกรรมในสไตล์ นีโอ บาร๊อค ที่งดงามยิ่ง สร้างเสร็จในปี 1897 ชมสวนด้านหน้าอาคารรัฐสภาที่มีรูปปั้นพระนางวิคตอเรีย พระราชินี ผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษ ในท่ายื่นให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก นำท่านเก็บภาพความงามด้านหน้า โรงแรม ดิ เอมเพรส The Empress มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สร้างในสไตล์ปราสาทยุโรป เก็บภาพรูปปั้นกับตันเจมส์คุก ที่ยื่นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ด้านหน้าโรงแรมดิ เอมเพรส จากนั้นเข้าสู่ย่านชุมชนคนเอเชีย “ไชน่าทาวน์” แหล่งที่ผู้คนจากกวางตุ้ง เข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่ครั้งสมัยยุคตื่นทอง ปัจจุบันเป็นย่านธุรกิจการค้าของเมืองวิคตอเรียนำท่านเดินทางสู่ สนามบินวิคตอเรีย*** อิสระอาหารมื้อค่ำภายในสนามบิน ***
 • 20.20 น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ AC8558 สู่เมือง คัลการี (Calgary)
 • 22.54 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคัลการี  รัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA)  แหล่งผลิตน้ำมันมากที่สุดในแคนาดา นำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพักที่ :  CALGARY AIRPORT MARRIOTT IN-TERMINAL HOTEL  หรือระดับใกล้เคียง

 วันที่ 03     คัลการี – ถนนสายโรแมนติก Icefield Parkway – Sky Walk – บานฟฟ์

 • เช้า      บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักจากนั้นนำท่านเดินทางบน ถนนสายแจสเปอร์ (ชมความงามตลอดทั้งเส้นทาง) ซึ่งเป็นถนนหลวงสายที่สวยงามที่สุดสายหนึ่ง คดเคี้ยวไปตามเทือกเขาร็อคกี้ ตัดผ่านวนอุทยานเก่าแก่ ที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสองข้างทาง และทะเลสาบสีสันสดใน ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบเหล่านี้จะกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งส่องประกายงดงามยิ่ง นำท่านสู่จุดพักรถระหว่างทาง เดินทางถึงไอซ์ฟิลด์ พาร์คเวย์ ศูนย์นักท่องเที่ยว Icefield Tourist Center มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงาม หรือเลือกซื้อของที่ระลึก
 • เที่ยง    บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร TOURIST CENTER
 • บ่าย      นำท่านโดยสารรถบิ๊กฟุต ตะลุยทุ่งหิมะ Snow Coach  สู่ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ Columbia Ice Field ซึ่งเป็นทุ่งธารน้ำแข็งล้านปี ที่ใหญ่ ที่สุดในแคนาดา รถสโนว์โค้ช จะนำท่านออกเดินทางสู่จุดศูนย์กลางของทุ่งน้ำแข็ง มีเวลาอิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) หลังจากนั้นเดินทางสู่ กลาซียร์ วอคเกอร์ (GLACIER WALKER) เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่งใหม่ ทางเดินของสกายวอล์ค มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าเป็นทางเดินกระจกใสยื่นจากหน้าผาออกไป 280 เมตร ใช้วัสดุอย่างดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบด้านให้สวยงามเพื่อให้เป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะได้เดินบนพื้นกระจกใสที่มองทะลุเห็นเบื้องล่างที่เป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ “เมืองบานฟฟ์” (Banff) เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของแคนาดา ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงใหญ่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ และยังมีร้านค้าขายของที่ระลึกอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ให้ท่านอิสระชมเมืองตามอัธยาศัย*** อิสระอาหารมื้อค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***พักที่ : ELK + AVENUE HOTEL / MOORSE RESORT BANFF   หรือระดับใกล้เคียง

 วันที่ 04     บานฟฟ์ – ทะเลสาบหลุยส์ – ยอดเขาซัลเฟอร์ – คัลการี

 • เช้า      บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำเดินทางสู่ “ทะเลสาบหลุยส์” (Lake Louise) ชมความงดงามของทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตสดใส จนเมื่อชาวผิวขาวกลุ่มแรกที่เข้ามาสำรวจเส้นทางเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการนำของนายทอม วิลสัน Tom Wilson เดินทางมาพบทะเลสาบแห่งนี้ได้ตั้งชื่อให้ว่า ทะเลสาบมรกต แต่ได้รับการตั้งชื่อใหม่ในเวลาต่อมาอย่างเป็นทางการว่า “ทะเลสาบหลุยส์” ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ Princess Louise พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย จากนั้นนำท่านชม “สายน้ำตกโบว์” (BOW FALLS) กัดเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินที่มีสีสันงดงามหลากสี ลัดเลาะธารน้ำตกสวย แปลกตาด้วยสายน้ำที่หลากสู่พื้นหินเบื้องล่างแล้วอิสระตามอัธยาศัยเดินเล่น หรือช้อปปิ้งของที่ระลึกย่านกลางเมืองที่โอบล้อมไว้ด้วยอ้อมแขนของหมู่ขุนเขาสลับสล้างงดงามด้วยแสงอาทิตย์กระทบสันเขาก่อนลับขอบฟ้า
 • เที่ยง    บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย      นำท่านนั่งกระเช้าสู่ “ยอดเขาซัลเฟอร์” ด้วยความสูงกว่า 2,288 เมตร เพื่อชื่นชมความงามของเมืองบาน์ฟ ซึ่งโอบล้อมด้วยเทือกเขาร็อกกี้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมวิวที่สวยงาม ท่านอาจมีโอกาศเห็นแพะภูเขาที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ เดินทางสู่เมือง BUNFF NATIONAL PARK  เมืองเล็กๆน่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ ในเทือกเขา Rocky ทางด้านตะวันออกของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งสมัครเล่นและมืออาชีพไม่ควรพลาดอย่าง สามารถเที่ยว Banff ได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ทำและ สัมผัส เช่นกิจกรรมปีนเขา, ตั้งแคมป์, ขี่ม้า, ล่าสัตว์, เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง หรือแม้แต่กิจกรรมผาดโผนบนท้องฟ้า เช่น Aircraft, Helicopter Tours, Zip lines นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมในลาน Ice Skating, Bowling หรือ Climbing Walls ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพ้ฤดูอื่นๆ โดยเฉพาะ สกี เพราะบริเวณเทือกเขา Rocky ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสกีที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวเมือง Banff เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น เราสามารถเดินเล่นทั่วเมืองไดภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง สองข้างทางมีโรงแรมที่พักทุกระดับเรียงรายเต็มไปหมด ส่วนมากจะมองเห็นวิวสวยของภูเขาและป่าแถบนั้น ร้านค้าของฝากของที่ระลึกมีอยู่เต็มไปหมด ร้านอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งไทย, จีน, ญี่ปุ่น, อินเดีย, อิตาเลี่ยน หรือแม้แต่อาหารของแคนาเดี่ยน เดินทางให้ท่านสัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม อากาศที่บริสุทธิ์ภายในอุทยานจะทำให้ท่านรู้สึกสดชื่น ให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อของที่ระลึก พร้อมเก็บภาพอันสวยงามของอุทยาน ท่านอาจเจอกวางเรนเดียร์ หรือมูส เดินอยู่บริเวณนี้ ได้เวลาสมควรนำท่านสู่จุดพักรถระหว่างทาง นำท่านนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคัลการี
 • ค่ำ      บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพักที่ :  CALGARY MARRIOTT AIRPORT IN-TERMINAL HOTEL  หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 05    คัลการี – มอลทริออล – ชมเมืองเก่า – ชมเกาะเซนต์ เฮเลน่า

 • เช้า      บริการอาหารมื้อเช้าแบบกล่อง นำคณะท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
 • XX.XX น.               ออกเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (Montreal) โดยเที่ยวบินที่AC ……….
 • XX.XX น.               เดินทางถึงเมืองมอลทรีออล Montréal เมืองสำคัญแห่งแคว้นควิกเบก *** อิสระอาหารมื้อกลางวัน ***(คืนเงิน 15 CAD)
 • บ่าย        ท่านชมนครมอนทรีลออล เมืองที่ตั้งอยู่รอบๆ เนินเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้สวยงาม ที่ชื่อว่ามองต์เรอัล Mont Real (Mont Royal) ซึ่งชื่อ นี้เป็นที่มาของชื่อเมือง นำชมเขตเมืองเก่า และเมืองใหม่อาคารสูงทันสมัย ย่านการค้าใต้ดินที่เหมาะสมกับหน้าหนาวที่หนาวจัดและหน้าร้อนที่ร้อนจัดเช่น กันชมบรรยากาศเมืองแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองชุมชนที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศฝรั่งเศส ชม “วิหารนอร์ธเทอดาม” โบสถ์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอลทรีออล อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบันนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและ นีโอกอธิก สามารถจุคนได้ประมาณ 3,800 คน ซึ่งภายในประดับด้วยไม้แกะสลักและกระจกสีสวยงามยิ่ง นำท่านข้ามแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ สู่เกาะเซนต์เฮเลนา St.Helena Island เก็บภาพความงามของสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของเมือง นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของโบสถ์ Saint Joseph’s Oratory Basilica ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนเขารอยัล Mont Royal ตามชื่อเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1967 ในสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ เข้าชมภายในโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความสวยงามของตัวเมือง
 • ค่ำ           บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่ :   LE CANTILE SUITE HOTEL    หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 06 มอลทรีออล –ออตตาวา – คิงส์ตัน

 • เช้า       บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านเดินทางสู่เมืองออตตาวา Ottawa ระหว่างทาง ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันงดงามประกอบกับความงดงามของแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสาย สำคัญที่มีชื่อเสียงและสวยงาม สู่เมืองออตตาวาเมืองหลวงของประเทศคานาดาซึ่งพระนางเจ้าวิคตอเรีย ทรงประกาศให้อ็อตตาว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศ และทำลายความหวังของเมืองมอลทรีออล เมืองโตรอนโต และเมืองอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งในเรื่องนี้ นำท่านชมอาคารรัฐสภา และสถานที่สำคัญของเมือง เป็นอาคารที่สร้างสไตล์คลาสสิค เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย์รวมของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ให้เที่ยวชมมากมาย เมืองออตตาวา อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ และยังเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศแคนาดา ปัจจุบันเมืองออตตาวา ได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปอเมริกา นำท่านถ่ายรูปและ ชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โด  ยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค (Gothic Revival style) สร้างเสร็จใน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำออตตาวาได้อย่างชัดเจน นำท่านถ่ายรูปกับ อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (National Gallery of Canada) ซึ่งเป็นอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิต ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้างขึ้นในปี 1880 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1988 ภายใน มีการจัดแสดงภาพวาด, รูปปั้น และรูปถ่ายเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชันในการจัดแสดงก็คงจะเป็น รูปปั้นแมงมุมยักษ์ (The Maman statue) ของหลุยส์ บูร์ชัวส์ (Louise Bourgeois) ศิลปินชาวฝรั่งเศส ซึ่งถูกจัดแสดงไว้บริเวณทางเข้าหลักของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา
 • เที่ยง    บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย      นำท่านเดินทางเลียบแม่น้ำเซนต์ ลอเรนซ์ ชมเมืองคิงส์ตัน Kingston เมืองที่มีความงดงามท่ามกลาง ทะเลสาบออนตาริโอ นำเดินทางเลาะริมแม่น้ำ เซนต์ ลอเรนซ์ ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
 • ค่ำ       บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่ : HOLIDAY INN EXPRESS & SUITE KINGSTON HOTEL    หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 07     ล่องเรือ 1,000 เกาะ – น้ำตกไนแองการ่า – ชมเมืองไนแองการ่า พักห้องฝั่งน้ำตกทุกห้อง 

 • เช้า       บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  เดินทางสู่ท่าเรือ พันเกาะ อันเลืองชื่อ 1,000 Island ล่องชมความงามของบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกันนับร้อยหลัง น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไปกับอากาศที่บริสุทธิ์
 • เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย        จากนั้นนำท่านออกเดินทางผ่านเขตอุตสาหกรรมของนครโตรอนโต และที่ราบ การเกษตรอันอุดมสมบูรณ์สู่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่าและเมืองไนแองการ่าเมืองแห่งความสนุกสนาน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Sheraton On The Fall Hotel หรือเทียบเท่า อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความงามของน้ำตกไนแองการ่าตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านเสี่ยงโชคกับบ่อนคาสิโนและแหล่งบันเทิงสำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็น บ้านผีสิง,โรงภาพยนตร์ IMAX ที่มีเรื่องราวของน้ำตกไนแองการ่า, ร้านของที่ระลึกหอสูงสกายลอน ฯลฯ
 • ค่ำ           บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Red Lobster เมนูพิเศษ Canadian Lobster พักที่ : SHERATON ON THE FALL HOTEL    หรือระดับใกล้เคียง *****ให้ท่านได้สัมผัสความงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิดกับห้องพักฝั่งน้ำตกทุกห้อง*****

 วันที่ 08     น้ำตกไนแองการ่า – ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า – โตรอนโต ขึ้นหอคอย CN TOWER – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

 • เช้า      บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านชมสู่จุดชมวิว “เทเบิ้ลร๊อค” (Table Rock) ชมน้ำตกเกือกม้าที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก นำท่านลงเรือ “Hornblower Niagara Cruises” สัมผัสใกล้ชิดสายน้ำตกที่ไหลพุ่งลงสู่เบื้องล่างอย่างใกล้ชิด พร้อมรับเสื้อกันฝนของที่ระลึกจากการล่องเรือครั้งนี้ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพกับ เวิล์ดพูล (Whirl Pool) ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำไนแองการ่าเลี้ยวหักศอก แล้วทำให้เกิดน้ำวนขึ้นมา*** สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ***มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของน้ำตกไนแองการ่าจนเต็มอิ่ม  อิสระตามอัธยาศัย นำท่านออกเดินทางสู่มหานครโตรอนโต (Toronto)
 • เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย    นำท่านชม “นครโตรอนโต” (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ Ontario นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาชมบ้านเรือนอันสวยงามของเมืองที่ได้รับสมญานามให้เป็นยุโรปแห่งอเมริกาเหนือ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า ศาลาว่าการเมืองที่ไดัรับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทันสมัยใหม่ล้ำยุค ผ่านชมสนามกีฬาสกายโดม SKYDOME ที่สามารถเปิดปิดโดมได้ เหมาะสำหรับการแข่งขันทุกฤดูกาล แล้วขึ้นชมทัศนียภาพงดงามของทะเลสาบออนตาริโอ และตัวเมืองบนหอคอย C.N TOWER สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในแคนาดา ซึ่งมีความสูงถึง 553 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจจากนั้นมีเวลาให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย กับการช้อปปิ้ง สินค้าแฟชั่นชั้นนำของแคนาดา และอเมริกา ที่ห้าง Eton และ The Bay ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ยีนส์ Guess, Levis, Esprit, Polo, Gap, DKNY เครื่องสำอาง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) เป็นต้น*** อิสระอาหารมื้อค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง *** ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโทรอนโต

วันที่ 09     โตรอนโต้ – กรุงเทพฯ

 • 01.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX829/CX705***** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล*****

วันที่ 10     กรุงเทพฯ

 • 10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการโปรแกรม 

ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม ) พักท่านเดียว / ห้อง จ่ายเพิ่ม  
12 - 21 เม.ย. / 28 เม.ย. – 07 พ.ค. 2561 142,900 142,900 142,900 35,900
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ออสโล // สต๊อกโฮล์ม -กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %]
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน
 • ค่าทิปคนพนักงานขับรถ ท่านล่ะ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (14 ยูโร)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
  • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
      ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา -       ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น -       ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
เงื่อนไขการยกเลิก 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ไม่ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูต)
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) * เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา *สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก