ทัวร์แอฟริกา SAFARI CAPETOWN 6 D 3 N #AFGTV2400

฿

รหัสทัวร์ : AFGTV2400
แต้มสะสม : 20 แต้ม

  จุดเด่นของโปรแกรม

1.นำท่านชมความงามของชายฝังบริเวณ CAPE PENNINSULA ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา 

2.นำท่านชมอีกสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้กันนั้น คือ เหล่านกเพนกวิน 

3.นำท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป หรือ แหลมแห่งความหวัง 

แต้มสะสม 20

  • 49900 ฿
  • 49900 ฿
  • 43900 ฿
  • 50900 ฿
  • 50900 ฿
  • 44900 ฿
  • 51900 ฿
  • 51900 ฿
  • 45900 ฿
  • 6900 ฿
SKU:AFGTV2400
Category:
Tags:, , , ,

ทัวร์แอฟริกา SAFARI CAPETOWN 6 D 3 N #AFGTV2400

เดินเล่นชมเมือง ย่าน วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา ขึ้นสู่ Table Mountain จุดชมวิวที่สูงสุด และห้ามพลาดไฮไลท์ !! ล่องเรือชมแมวน้ำ, นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อันเลื่องชื่อ

กำหนดการเดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 2561

DAY1   สนามบินสุวรรณภูมิ – สิงคโปร์ 

 • 17.00น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K8-20 สายการบินสิงคโปร์   แอร์ไลน์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการ เดินทางและสัมภาระ
 • 20.05น.    ออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์  ด้วยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ938
 • 23.30น.   เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะทำการเปลี่ยนเครื่อง

DAY2     สิงคโปร์ >> เคปทาวน์ >> ฟาร์มนกกระจอกเทศ (Ostrich Farm) >> TABLE MOUNTAIN หรือ ภูเขาโต๊ะ

 • 01.25น.     นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศแอฟริกาใต้ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 478
 • 09.25น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองเคปทาวน์  ประเทศแอฟริกาใต้  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ (Capetown)  เมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ปลายสุดของทวีปแอฟริกาใต้ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติก ด้านหน้าหันหน้าเข้ามหาสมุทรใหญ่ทั้งสอง ส่วนด้านหลังมีเทือกเขาสูงเป็นกำแพง นำท่านเดินทางไป สัมผัสชีวิต สัตว์อันเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง คือนกกระจอกเทศ ฟาร์มนกกระจอกเทศ (WEST COAST OSTRICH FARM) แหล่งท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบทวีปแอฟริกา ชมวงจรชีวิตการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์สัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุดนับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทำรายได้ ให้กับคนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็ว ที่สุด ในโลกในบรรยากาศกลางท้องทุ่งแอฟริกา
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านทดลองชิมเนื้อนกกระจอกเทศ ในแบบชาวแอฟริกันแท้ๆ  นำท่านเดินทางขึ้นสู่ TABLE MOUNTAIN หรือ ภูเขาโต๊ะ 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก เป็นภูเขาที่มีด้านบนสุดหรือยอดเขาราบเรียบแลดูเหมือนโต๊ะภูเขามีความสูงถึง 1,087 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (CABLECAR) ซึ่งจุผู้โดยสารได้ ครั้งละ 65 คน และหมุมรอบแบบ 360 องศา เพื่อให้ผู้โดยสารได้ชมทิวทัศน์ได้อย่างเต็มที่ บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิด และหลายชนิดเป็นพืชถิ่นเดียวที่ไม่มีในที่อื่นของโลก และจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเคปทาวน์ ซึ่งบนนี้ท่านสามารถมองเห็นมหาสมุทรแอตแลนติคได้ไกลสุดสายตา**ในช่วงที่มีลมแรง หรือมีฝนตกกระเช้าไฟฟ้าจะหยุดวิ่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือน**
 • เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก GARDEN COURT NELSON MANDELE BOULEVARD หรือเทียบเท่า

DAY3     เคปทาวน์ >> CAPE PENNINSULA >> ถนนแคมป์แมนส์ พีค ไดรฟ์ >>ล่องเรือชมแมวน้ำ >> ชมนกเพนกวิน >> แหลมกู๊ดโฮป >> ย่านวิคตอเรียแอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ 

 •  เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านชมความงามของชายฝังบริเวณ CAPE PENNINSULA ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา ข้ามยอดเขาอันสวยงามที่มีชื่อเสียงก้องโลก แวะถ่ายภาพ ณ ชุดชมวิวของเส้นทางแคมป์แมนส์ พีค ไดรฟ์ (Chapman’s Peak Drive) ถนนเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เป็นถนนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นถนนเลียบชายทะเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยถนนมีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร และมีจำนวน โค้งของถนนถึง 114 โค้งอีกด้วย เป็นเส้นทางคดเคี้ยวบนหน้าผาสูงบางช่วงต้อเข้าไปในอุโมงใต้ภูเขา ซึ่งเป็นเส้นทางที่เลียบชายทะเลที่มีความสวยงามอย่างน่าประทับใจท่านจะได้ชมภูมิประเทศที่แปลกตาและน่าประทับใจ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานทีตั้งของที่พักตากอากาศอันหรูหรา จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย์(Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน้ำ จำนวนมากที่พากันมานอน อาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกัน ตามธรรมชาติอยู่บริเวณเกาะดุยเกอร์ (Duiker Island) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบทอัน น่ามหศัจรรย์ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ในบ้านเรา
 • กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งมังกรจากนั้นนำท่านชมอีกสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้กันนั้น คือ เหล่านกเพนกวิน ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) ที่มีบ้านเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอู่บนเชิงเขา หันหน้าออกสู่ท้องทะเลสีคราม นำท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป หรือ แหลมแห่งความหวัง(CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE) นำท่านชมทิวทัศน์และจุดชมวิวอันสวยงามที่ CAPE POINT จุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกตามความเชื่อของนักเดินทางเรือในอดีต ท่านจะได้ชมแหลมแห่งความหวัง  CAPE OF  GOOD HOPE ที่เป็นที่เลื่องลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้า จากโลกตะวันตกสู่โลกและทางตะวันออก ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคารขนาดใหญ่ซึ่ง ท่านจะได้เห็นรอยตะเข็บ ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติคที่มาบรรจบกัน ได้อย่างชัดเจนบนผิวน้ำที่แตกต่าง  ได้เวลาสมควรนำท่านถ่ายรูปพักผ่อนและช้อปปิ้งบริเวณริมอ่าวย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront) สถานที่พักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค่ำ อันงดงามรอให้ท่านได้สัมผัส ทั้งร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนต์ บริเวณท่าเรือนั้น อีกมุมมองที่ต่างและน่าสนใจของเมืองโรแมนติกนี้(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรืออิสระท่องเที่ยวของท่าน อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย) โรงแรมที่พัก GARND COURT MANDELA BOULEVARDหรือเทียบเท่า

DAY4     ท่องแดนซาฟารีชมสัตว์ป่า ตามล่าหา Big 5 หรือเจ้าป่าแห่งแอฟริกา กับเกม  ไดร์ฟ (Game Drive)>> เคปทาวน์

 • เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ AQUILA RIVATE GAME RESERVE  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง เมื่อถึงบริการท่านด้วยชาและกาแฟ
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  แบบพื้นเมืองจากนั้นนําท่านนั่งรถ 4WD [Game Drive] ชมชีวิตสัตว์ป่าแอฟริกาที่หายาก อาทิ แอนเทโลป ม้าลาย ไฮยีน่า แม้กระทั่ง Big Five อันได้แก่ ช้าง สิงโต เสือดาว ควายป่า และ แรด
 • ซึ่งจะทําให้ท่านได้รับความประทับใจและตื่นเต้นกับประสบการณ์ครั้งนี้อย่างมิลืมเลือน  ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองเคปทาวน์
 • เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน โรงแรมที่พัก GARND COURT MANDELA BOULEVARDหรือเทียบเท่า

DAY5     เคปทาวร์ >> สนามบินเมืองเคปทาวร์

 • เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังจากอาหารเช้า ถึงเวลาอันควรนำทุกท่านสู่ สนามบินเคปทาวร์
 • 10.40 น.   เหิรฟ้าสู่สนามบินชางฮี โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 479

DAY6     สนามบินชางฮี >> กรุงเทพฯ

 • 06.10น.    เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อแวะทำการเปลี่ยนเครื่อง
 • 09.35น.      เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 972
 • 11.05น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ฯ

 

กำหนดการเดินทางวันที่     27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561   10-15 มีนาคม 2561   07-12  / 23-28 เมษายน 2561   05-10 / 26-31 พฤษภาคม 2561
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน/ท่าน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน/ท่าน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 49,900.-บาท 27,500.-บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 49,900.-บาท 27,500.-บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 43,900.-บาท 21,500.-บาท
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900.-บาท 6.900-บาท
 กำหนดการเดินทางวันที่       26 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน/ท่าน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน/ท่าน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 50,900.-บาท 28,500.-บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 50,900.-บาท 28,500.-บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 44,900.-บาท 22,500.-บาท
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900.-บาท 6.900-บาท
กำหนดการเดินทางวันที่       14 – 19 เมษายน  2561
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน/ท่าน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน/ท่าน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 51,900.-บาท 28,500.-บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 51,900.-บาท 28,500.-บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 45,900.-บาท 22,500.-บาท
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900.-บาท 6.900-บาท
 
หมายเหตุ 
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า(ราคานี้ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง)
 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าบริการยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านละ 1 ใบเท่านั้น
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000.- บาททั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว
 1. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ - และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า-แจ้งออกสำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
 2. ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปคนขับรถ, และทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถ4D (ซาฟารี) ท่านละ 2,000 บาท โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
เงื่อนไขการชำระเงิน  :    กรุณาชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการหากไม่ชำระตามกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่าน การยกเลิก:  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด หมายเหตุ :
 1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมืองโรคระบาดและสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ /ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
 1. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
 1. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกำหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมืองโรคระบาดและสายการบินราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน