ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย THE BEST GEORGIA 7D4N BY..TK #GGPEV2901

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านเข้าชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่เรียกกันว่า HOLY SAMEBA 2.นั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่สวน RIKE เพื่อชมความงามของเมืองทิบิลิซีได้อย่างเต็มตา 3ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS)

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย - อาร์เมเนีย 9 วัน #JJWC2801

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว 2.นำท่านชม วิหารจวารี( Jvari Monastery) 3.นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมิ
ทบิลิซี – พิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน – อัพลิสต์ซิเคห์ - มัคเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสโคเวติ - เซนตรินิตี้ – คาซเบกิ – กูดาอูริ – แวะถ่ายรูปป้อมนาริคาร่า - บอร์โจมิ – นั่งกระเช้าชมเมือง
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน โดยสายการบิน QR #GGWC4001

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมิ ให้ท่านถ่ายภาพตามอิสระ 2.แวะถ่ายภาพความงามของ โบสถ์เก่าแก่ (Church of Dormition) สถานที่ที่ต้องแวะมาชมของจอร์เจีย 3.ชม ถ้ำ โพรมีธีอุส(Prometheus Cave)

ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 08 วัน TK #JJWC4005

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมิ 2.ล่องเรือชมเมืองบาทูมิ  3.ชมถ้ำโพรมีธีอุส
ขึ้นกระเช้าชมสวนบอร์โจมิ – ชมเมืองบาทูมิ – แวะถ่ายรูปอาริ นีโน่ – ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมถ้ำโพรมีธิอุส-ชมถ้ำอัพลิซิเคทห์ – เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน
วันเดินทาง : ธันวาคม 2562-มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท