ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย Here We Go6 DAYS 3 NIGHTS #JJGH2205

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์* 1.พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรสไวน์พื้นเมืองชั้นดีของประเทศจอร์เจีย 2.อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย 3.พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้ | บินสายการบิน Full service ระดับ 5 ดาว
ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point | พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้ | บินสายการบิน Full service ระดับ 5 ดาว
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย I AM IN GEORGIA 8 DAYS 5 NIGHTS#JJGH2206

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์* 1.พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้  2.อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย 3.ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ
ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | บาทูมิ | ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ | รับประทานอาหารค่ำบนตึก Alphabetic Tower | ถ้ำโพรมิธีอุส | บอร์โจมี | ช้อปปิ้งห้าง East Point |
วันเดินทาง : มกราคม – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชิ ดินแดนเมืองเทพนิยายแห่งคอเซซัส 8 วัน 5 คืน #JJIT8901

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชมป้อมนาริกาลา(Narigala Fortress) 2. ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี 3.รับประทานอาหารท้องถิ่น
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก – สนามบินนานาชาติทบิลิซิ – เมืองทบิลิซิ - ป้อมนาริกาลา – โบสถ์เมทเทคี – วิหารซีโอนี – สะพานแห่งสันติภาพ - เมืองทบิลิซิ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – โรงอาบน้ำแร่ – โบสถ์ตรีนิตี้ – Jan sharden street - เมืองอันนานูรี – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – โบสถ์เกอร์เกติ – เมืองคาซเบกี้ - เมืองคาซเบกี้ – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – เมืองอัพลิสสิค - เมืองบาทูมี่ – The Alphabet Tower – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ – Piazzal Square - ยุโรปสแควร์ - เมืองบาทูมี่ - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
วันเดินทาง : พ.ค - ก.ย 63
ราคาเริ่มต้น 39.888 บาท

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน The Million Dollar View of Caucasus Mountains 10 DAYS 7 NIGHTS#JJGH2202

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์* 1.ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด 2.สะพานแห่งสันติภาพ 3.อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนียบากู | ภูเขาโคลน | ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | เซวาน | วิหารเกกฮาร์ด | วิหารคอร์วิราพ | เยเรวาน
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย – อาร์เมเนีย Amazing View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS #JJGH2201

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์* 1.จัตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน 2.สะพานแห่งสันติภาพ 3.อนุสรณ์สถานรัสเซีย
เยเรวาน - เซวาน - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารคอร์วิราพ -ทบิลิซี - คาซเบกี้ - อัพลิสต์ชิเคห์
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท