ทัวร์ตุรกี (Turkey)

ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY 9 วัน 6 คืน #TUKZT3500

      จุดเด่นของโปรแกรม    1. นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส (Hierapolis) ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในราว 190  ปีก่อน 2.นำท่านเดินสู่ เมืองคัปปาโดเกีย
พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี Hilight Turkey 8D 5N BY QR #TUKZG2102

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน 2. ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่ง 3.ชม หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR
BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือบอสฟอรัส อิสตันบูล – เมืองบูซ่าร์ – GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร์ – อิซเมีย อิซเมีย – เมืองคูซาดาซี – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส – ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ทัวร์ตุรกี Hilight Turkey ทัวร์ตุรกี 8วัน 5คืน #TUKIT9300

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านชม นครใต้ดินชาดัค   เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่าง 2.นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย  ปามุคคาล่ เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน  3.นำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปี ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ   แต้มสะสม
เยือนเมืองอิสตันบูลเมืองสำคัญอันดับ1ของตุรกี ชมฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชื่นชมความงามพระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาห์เช เยือนเมืองบูร์ซา ชมมัสยิด Grand Mosque ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา พักเมืองธรรมชาติ อิชเมียร์ เยือนเมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) ชมระบำหน้าท้อง Belly dance การแสดงอันลือชื่อ
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 29,998 บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP TROY 10 DAYS #TUKPD6400

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ่งสร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2  2.นำท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย
กรุงคูเวต-กรุงอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่ เมืองคูซาดาซึ-เมืองปามุคคาเล่ นำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli ชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ตุรกี 10 วัน 7 คืน #TUKWC4016

      จุดเด่นของโปรแกรม    1. นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” 2.นำคณะท่านเดินทางสู่ “กรุงอังการา” (Ankara) เมืองหลวง ของประเทศตุรกี 3.นำชม
สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่”
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท