ทัวร์ตุรกี (Turkey)

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ปามุคคาเล่ 9 วัน 6 คืน #TUKBES7600

จุดเด่นของทัวร์ ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ปามุคคาเล่ นั่งบอลลูน ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  ชมม้าไม้เมืองทรอย
เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย• ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน • เมืองไอวาลิค • คุชาดาสึ• เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี •โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเล
วันเดินทาง : กรกฏาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 32900 บาท