ทัวร์ตุรกี (Turkey)

ทัวร์ตุรกี CLASSIC RIVIERA TURKEY 8 DAYS #TUKPD6406

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี  เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น  2.นำท่านชม โรงละครที่มีความยิ่งใหญ่ Roman Theater สัมผัสอย่างใกล้ชิด 3.ท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ “ปราสาทปุยฝ้าย” 
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคอนย่า-เมืองอันตาเลีย-เมืองอันตาเลีย-เมืองปามุคคาเล่- เมืองปามุคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ-เมืองอิซเมียร์-กรุงอิสตันบูล
วันเดินทาง : มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์ตุรกี DELUXE TURKEY 9D 6N #TUKZG2100

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านชม เมืองอังการ่า , สุสานอตาเติร์ก  อังการ่า ,นครใต้ดิน , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  2.ชมโชว์ระบำหน้าท้อง  ,คัปปาโดเกีย , คอนย่า ,
อิสตันบูล – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ – โชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล่ – ทรอย – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท

ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY 9 วัน 6 คืน #TUKZT3500

      จุดเด่นของโปรแกรม    1. นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส (Hierapolis) ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในราว 190  ปีก่อน 2.นำท่านเดินสู่ เมืองคัปปาโดเกีย
พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี EASY SPRING IN TURKEY 8 วัน 5 คืน #TUKZT3501

      จุดเด่นของโปรแกรม    1. นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส (Hierapolis)  2.นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum)   3.นำท่านเดินทางสู่
พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 5 ดาว ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูน เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

ทัวร์ตุรกี Hilight 8 วัน 5 คืน #TUKZG2101

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านสู่ เมืองอิสตันบูล (iSTANBUL) เมืองที่มีความสำคัญที่สุด 2.นำทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (SAINT SOPHIA) หรือ โบสถ์ฮาเจีย 3.นำท่านเดินทางสู่ เมืองบูซ่าร์
โดฮา –อิสตันบูล – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือบอสฟอรัส อิสตันบูล – เมืองบูซ่าร์ – GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร์ – อิซเมีย อิซเมีย – เมืองคูซาดาซี – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส – ปามุคคาเล่
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ทัวร์ตุรกี Hilight Turkey 8D 5N BY QR #TUKZG2102

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน 2. ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่ง 3.ชม หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR
BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือบอสฟอรัส อิสตันบูล – เมืองบูซ่าร์ – GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร์ – อิซเมีย อิซเมีย – เมืองคูซาดาซี – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส – ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ทัวร์ตุรกี Hilight Turkey ทัวร์ตุรกี 8วัน 5คืน #TUKIT9300

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านชม นครใต้ดินชาดัค   เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่าง 2.นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย  ปามุคคาล่ เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน  3.นำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปี ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ   แต้มสะสม
เยือนเมืองอิสตันบูลเมืองสำคัญอันดับ1ของตุรกี ชมฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชื่นชมความงามพระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาห์เช เยือนเมืองบูร์ซา ชมมัสยิด Grand Mosque ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา พักเมืองธรรมชาติ อิชเมียร์ เยือนเมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) ชมระบำหน้าท้อง Belly dance การแสดงอันลือชื่อ
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 29,998 บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS #TUKPD6407

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านชม พระราชวังทอปกาปึ  สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2   2.จากนั้นนำท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย  อันโด่งดัง  3.นำท่านชม
สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน- เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
วันเดินทาง : มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP TROY 10 DAYS #TUKPD6400

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ่งสร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2  2.นำท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย
กรุงคูเวต-กรุงอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่ เมืองคูซาดาซึ-เมืองปามุคคาเล่ นำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli ชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

ทัวร์ตุรกี UNSEEN 9 วัน 6 คืน #TUKZG2103

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำทุกท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก  (ATATURK MAUSOLEUM) 2.นำทุกท่านสู่ นครใต้ดิน  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก 3.นำทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่ เมืองเกอเรเม แต้มสะสม 15
อิสตันบูล – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ – โชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ตุรกี 10 วัน 7 คืน #TUKWC4016

      จุดเด่นของโปรแกรม    1. นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” 2.นำคณะท่านเดินทางสู่ “กรุงอังการา” (Ankara) เมืองหลวง ของประเทศตุรกี 3.นำชม
สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่”
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท