ทัวร์ตุรกี (Turkey)

ทัวร์ตุรกี Turkey New Year 8D 5N BY QR #TUKZG2103

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านสู่ เมืองอิสตันบูล เมืองที่มีความสำคัญที่สุดในตุรกี 2.จากนั้นนำทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต  จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า 3.นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม แต้มสะสม 20
โดฮา –อิสตันบูล – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือบอสฟอรัส เมืองบูซ่าร์ – GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร์ – อิซเมีย อิซเมีย – เมืองคูซาดาซี – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส – ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์ตุรกี Best Turkey 10 วัน (MS) #TUKPEV2906

จุดเด่นของโปรแกรม  1.มัสยิดสีน้ำเงิน–สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เมืองอิสตันบูล-เมืองทรอย (ม้าไม้จำลองเมืองทรอย)   2.แอสเคอเพอลิย่อน (Asklepion)-วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)-บ้านพระแม่มารี คูซาดาซี   3.ปราสาทปุยฝ้าย-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง แต้มสะสม 15
ไคโร–อิสตันบูล–ฮิปโปโดรม–มัสยิดสีน้ำเงิน–สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เมืองอิสตันบูล-กาลิโพลี–เมืองชานัคคาเล่–เมืองทรอย (ม้าไม้จำลองเมืองทรอย) เมืองเพอร์กามัม–แอสเคอเพอลิย่อน (Asklepion)-วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)–เซลจุก-House of Virgin Mary บ้านพระแม่มารี คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส–ปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย–เมืองเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย–นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง–หุบเขาอุซิซาร์
วันเดินทาง : ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 42,888 บาท

ทัวร์ตุรกี DELUXE TURKEY 9D 6N #TUKZG2100

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านชม เมืองอังการ่า , สุสานอตาเติร์ก  อังการ่า ,นครใต้ดิน , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  2.ชมโชว์ระบำหน้าท้อง  ,คัปปาโดเกีย , คอนย่า ,
อิสตันบูล – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ – โชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล่ – ทรอย – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท

ทัวร์ตุรกี Hello Nevsehir : Turkey 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) #TUKGH2201

จุดเด่นของโปรแกรม 1.เนฟเชียร์ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง   – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  2. ปราสาทปุยฝ้าย
เนฟเชียร์ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ –
วันเดินทาง : พฤศจิการยน - ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 34,900. บาท

ทัวร์ตุรกี Hilight Turkey 8D 5N BY QR #TUKZG2102

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน 2. ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่ง 3.ชม หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR
BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือบอสฟอรัส อิสตันบูล – เมืองบูซ่าร์ – GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร์ – อิซเมีย อิซเมีย – เมืองคูซาดาซี – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส – ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ทัวร์ตุรกี HOT HOT Turkey 8 วัน (KC) #TUKPEV2904

จุดเด่นของโปรแกรม 1.อิสตันบูล-ล่องเรือชมช่องแคบ -เมืองไอยวาริค- โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส 2.บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส 3.ระบำหน้าท้อง -นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์   แต้มสะสม 15
อิสตันบูล-ล่องเรือชมช่องแคบ Bosphorus-กรุงทรอย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาริค- โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-อังการ่า
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท บาท

ทัวร์ตุรกี Izmir in love : Turkey 8วัน 5คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) #TUKGH2200

จุดเด่นของโปรแกรม 1.อิสตันบูล - อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส - คูซาดาซึ คูซาดาซึ – ปามุคคาเล
อิสตันบูล - อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส - คูซาดาซึ คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ – สไปซ์มาเก็ต – โชว์ระบำหน้าท้อง
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 37,900.- บาท

ทัวร์ตุรกี Popular Turkey 8วัน (W5) #TUKPEV2905

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านชมพระราชวัง Topkapi-Blue Mosque-กรุงทรอย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย 2.นำท่านเที่ยวชมวิหารแดง-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส 3.ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่-สวนผีเสื้อ-ระบำหน้าท้อง-หุบเขาอุซิซาร์ แต้มสะสม 15
เตหะราน–อิสตันบูล-พระราชวัง Topkapi-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-กรุงทรอย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาริค เมืองไอยวาริค-เมืองเปอร์กามัม-วิหารแดง-คูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย- ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองเกอเรเม-หุบเขาอุซิซาร์
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท บาท

ทัวร์ตุรกี RIVIERA TURKEY 10 DAYS 7NIGHTS #TUKPD6401

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 7 คืน 2.ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี" 3.บินเช้า ถึงเย็น พักผ่อนเต็มอิ่ม
ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี" พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย บินเช้า ถึงเย็น พักผ่อนเต็มอิ่ม พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 7 คืน
วันเดินทาง : พ.ย.-ธ.ค.2560
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

ทัวร์ตุรกี Switch Popular Turkey 9 วัน (W5) #TUKPEV2907

จุดเด่นของโปรแกรม 1.สุสานอตาเติร์ก– ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองเกอเรเม 2.หุบเขาอุซิซาร์ -พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-ปามุคคาเล่– ปราสาทปุยฝ้าย 3.บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส–วิหารแดง–ม้าไม้ทรอย–พระราชวังทอปกาปึ แต้มสะสม 15
เตหะราน–สุสานอตาเติร์ก – คัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองเกอเรเม-หุบเขาอุซิซาร์ คัปปาโดยเกีย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-ปามุคคาเล่– ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส – โรงงานเครื่องหนัง-คูซาดาสึ เปอร์กามัม–วิหารแดง–ม้าไม้ทรอย-AYAVALIK อิสตันบูล–พระราชวังทอปกาปึ–Blue Mosque–สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS 5NIGHTS #TUKPD6402

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง 2.พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน +
เที่ยวชมกรุงทรอย ชมฮิปโปโดรม หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีบินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

ทัวร์ตุรกี UNSEEN TURKEY 9D 6N BY TK #TUKZG2101

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำทุกท่านสู่ นครใต้ดิน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก 2.ชม หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่  3.ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCEซึ่งเป็นการเต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง แต้มสะสม 20
อิสตันบูล – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ – โชว์ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – วิหารอะโครโปลิส
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท