ทัวร์ภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ

ทัวร์นครพนม 2วัน1คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ #THATK7101

ทัวร์นครพนม 2วัน1คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ #THATK7101 โดยสายการบินไทยสมายล์  มีมัคคุเทศก์ดูแลตลอดทริปการเดินทาง เดินทางทุกวัน จันทร์-อังคาร / พฤหัสบดี-ศุกร์ / ศุกร์-เสาร์ /
วัดมรุกขนคร – วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร – หอสมุดแห่งชาติ – ลานพญาศรีสัตตนาคราช - วัดพระธาตุมหาชัย
วันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2564
ราคาเริ่มต้น 5,999 บาท

ทัวร์เพชรบูรณ์ เลย เขาค้อ-ภูทับเบิก-เชียงคาน 3วัน2คืน #THAMR1009

ทัวร์เพชรบูรณ์ เลย เขาค้อ-ภูทับเบิก-เชียงคาน 3วัน2คืน #THAMR1009 วันแรก              กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - ทุ่งดอกเวอร์บีน่า
ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - ทุ่งดอกเวอร์บีน่า - PINO LATTE RESORT & CAFÉ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก - จุดชมวิวภูทับเบิก - เลย - จุดชมวิวซากุระ เมืองไทย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - ถนนคนเดินเชียงคาน - ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์ค เชียงคาน - แวะซื้อของฝาก
วันเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
ราคาเริ่มต้น 5,999 บาท

ทัวร์เลย เชียงคาน ภูลมโล ภูเรือ 3วัน2คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ #THAMR1003

ทัวร์เลย เชียงคาน ภูลมโล ภูเรือ 3วัน2คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ #THAMR1003 วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเลย - เชียงคาน
เชียงคาน - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์ค เชียงคาน - ภูเรือ - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - จุดชมวิวซากุระ เมืองไทย - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - ตักบาตรข้าวเหนียว - ทุ่งดาวเรือง ภูเรือ
วันเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 64
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท