ทัวร์ภาคใต้

ทัวร์นครศรีธรรมราช เที่ยวเมืองคอน...นครเมืองชิค 4วัน 2คืน #NSTIT8901

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เดินทางวันหยุดยาว 2.พักขนอม 1คืน เมืองนคร 1คืน 3.มีมาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
สัมผัสชีวิตสโลว์ไลฟ์ หมู่บ้านกลางหุบเขาที่อากาศดี ณ คีรีวง ขอพรพระแอดและไอ้ไข่ พักขนอม 1คืน เมืองนคร 1คืน
วันเดินทาง : 24-27 // 25-28 กรกฎาคม 63 // 22-25 ตุลาคม 63
ราคาเริ่มต้น 3,999.- บาท