ทัวร์โปแลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน 8 คืน #EUREXH1802

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เที่ยวชมพระราชวังหลวง 2.เที่ยวชมย่านจตุรัสเมืองเก่า ประเทศโปแลนด์ 3.เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้
เฮลซิงกิ - กดังส์ – มัลบอร์ก-โทรุน – พอซนัน-พอซนัน – วรอตสวัฟ – คราคูฟ-ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือ-คราคูฟ – เซสซอว์-ลับบลิน -วอร์ซอว์- วอร์ซอว์-
วันเดินทาง : ก.ย-ต.ค 63
ราคาเริ่มต้น 69.900 บาท