นิวซีแลนด์ (New Zealand)

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW. Discovery New Zealand Nth &Sth (TG) เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน #NEWBW1415

จุดเด่นของโปรแกรม 1.โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่ 2.ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ 3.ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว แต้มสะสม 20
หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี  ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 126,900.- บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW Beautiful New Zealand 6 days #NEWBW1410

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์    2.นำท่านเดินทางผ่านเมืองครอมเวลล์เมืองแห่งสวนผลไม้ 3.นำท่านเดินทางจากไคร้สท์เชิร์ชสู่เมืองอะคารัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมืองเดียวในนิวซีแลนด์  แต้มสะสม 20
ควีนส์ทาวน์–นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – วานาก้า อะคารัว – ล่องเรือชมสัตว์ที่อ่าวอะคารัว -ไคร้สท์เชิร์ช
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 88,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW Amazing New Zealand Tour 7 Days #NEWBW1411

จุดเด่นของโปรแกรม 1. ท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด  2.นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานาก้าโดยชมทัศนียภาพที่สวยงาม 3.นำท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารน้ำแข็ง แต้มสะสม 20
ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 97,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW Romantic South Island Tour 7 Days #NEWBW1412

จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง 2.นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภูเขาสูง  3.นำท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารน้ำแข็ง แต้มสะสม 20
ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ - ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า พิเศษ !!! เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW. Grand tour New Zealand Nth &Sth 9 Day #NEWBW1414

จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ 2.นำท่านชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ 3.หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์   แต้มสะสม 20
อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ  หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์  หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ - โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 126,900.- บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW. Happy South Island Tour 7 Days #NEWBW1413

จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง 2.นำท่านเดินทางจากไคร้สท์เชิร์ชสู่เมืองอะคารัว  3.นำท่านเดินทางสู่ สถานนีรถไฟอาเธอร์พาส  แต้มสะสม 20
ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ - ล่องเรือชมโลมาที่อะคารัว
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 98,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW.NEW ZEALAND & AUSTRALIA 8 DAYS #NEWBW1416

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงาม 2.นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด 3.นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์  ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี แต้มสะสม 20
ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง-เดินทางสู่เมืองวานาก้า ควีนส์ทาวน – ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 110,900.- บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND 11 DAYS 9 NIGHTS #NEWGLH2308

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่าน  ชมเมืองอ๊อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง  2.นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาท่า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม  3.นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองโรตัวโรเป็นมีที่มีพลังความร้อนใต้พิภพ  แต้มสะสม 20
โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมเมารี –เรนโบว์ สปริงซ์ - เวลลิงตัน ไคร้สท์เชิร์ช – ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบเกาะเหนือสู่เกาะใต้
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 131,500 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH & SOUTH ISLAND 9D 7D #NEWGLH2300

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านเดินทางสู่ TE PUIA ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี เป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือ 2.นำท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 3.นำท่านเที่ยวชมเมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ 
โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ - เวลลิงตัน ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบเกาะเหนือสู่เกาะใต่ - ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬ ณ ไคคูร่า
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 112,000 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH & SOUTH ISLAND 9D 7N #NEWGLH2307

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่าน นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" 2.นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง  3.นำท่านเดินทางสู่ เมืองทไวเซิล  แต้มสะสม
ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ เทคาโป - ไคร้สท์เชิร์ช - ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ + ล่องเรือดูปลาวาฬ ณ ไคคูร่า
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 117,000 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NORTH ISLAND 6 D 4 N #NEWGLH2301

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองโรตัวโรเป็นมีที่มีพลังความร้อนใต้พิภพ  2.นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (RAINBOW SPRING) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า 3.นำท่าน เดินทางกลับสู่เมืองอ๊อคแลนด์
ชมเมือง - แฮมิลตัน - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม - เตาโป หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 54,000 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NORTH ISLAND 6 D 4 N #NEWGLH2311

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเดินทางสู่เมืองแฮมิลตัน เป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้าง  มีแม่น้ำที่สำคัญ Hamilton Gardens  2.นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาท่า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม  3. นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองโรตัวโรเป็นมีที่มีพลังความร้อนใต้พิภพ 
ชมเมือง - แฮมิลตัน - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม - เตาโป หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่)
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 56,000 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND 9D 7N #NEWGLH2310

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่าน นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ 2.นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง  3.นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานซ์
ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - ไคร้สท์เชิร์ช - รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ โรโตรัว – อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์ – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 121,500 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND 7 DAYS 5 NIGHTS #NEWGLH2304

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่าน นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ 2.นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง  3.นำท่านเดินทางสู่เมืองวานากาเมืองเล็กๆศูนย์กลางของเกาะใต้  แต้มสะสม
ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 90,000 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND 7 DAYS 5 NIGHTS #NEWGLH2305

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่าน นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค"   2.นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง  3.นำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์
ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ – ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 88,000 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND 7 DAYS 5 NIGHTS #NEWGLH2306

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง  2.นำท่าน ผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ที่เต็มไปด้วย ทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบสีสันสวยงาม  3.นำท่าน นั่งกระเช้ากอนโดล่า
ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ
วันเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 82,000 บาท