นิวซีแลนด์ (New Zealand)

ทัวร์นิวซีแลนด์ Mono New Zeland Grand South+North 10D #NEWGTV2406

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.อ็อคแลนด์  ชมความงามของ  เมืองแห่งการเล่นเรือใบและชมภูเขาไฟที่ดับแล้ว 2.มาตามาตา  ที่ตั้งของหมู่บ้านของชาวฮอบบิท 3.ถ้ำไวโตโม่ ชมถ้ำหินงอก หินย้อย ล่องเรือ ชมตัวหนอนเรืองแสง แต้มสะสม 20 แต้ม
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์- ไคร้สท์เชิร์ช- ควีนส์ทาวน์-เทคาโป-โอมาราม่า-แอร์โร่ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ชมโชว์ตัดขนแกะ - นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า-ไคร้สท์เชิร์ช-ครอมเวลล์-ดันนีดิน-สถานีรถไฟดันนีดิน-โรงงานช็อคโกแลต-ดันนีดิน-นั่งรถไฟสาย Taieri Gorge -ปราสาทลาร์นัค-ดันนีดิน-อ็อคแลนด์-มาทามาทา-หมู่บ้านฮอบบิท-โรโตรัว--ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-อ็อคแลนด์-อ๊อคแลนด์-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 99,300 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND 6 DAYS 4 NIGHTS #NEWGLH2302

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้เสริฟพร้อมไวน์แดง 2.ล่องเรือชมปลาโลมา 3.วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ แต้มสะสม 20 แต้ม
กรุงเทพฯ - อ๊อคแลนด์ สนามบินอ๊อคแลนด์ - ไคร้สเชิร์ท ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ เสริฟพร้อมไวน์แดง 1แก้ว ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ – ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว – ล่องเรือกลไฟโบราณ วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ - นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท สนามบินควีนส์ทาวน์ ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) - สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น 71,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ West Coast Circle 9D #NEWGTV2405

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์  1.เทคาโป  เมืองเล็กอันแสนอบอุ่น ชมทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้า 2.ชมความงามของพฤกษศาสตร์ ชมยอดเขาแคชเมียร์ ที่เมืองไคร้สท์เชิร์ช 3.ดันนีดิน  เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "สก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ " แต้มสะสม 20
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช-ชมเมือง -ไคร้สท์เชิร์ช-นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์เอ็กซ์เพรส-โฮกิติกะ-ฟรานซ์โจเซฟ-ฟ๊อกซ์-วานาก้า-ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ชมโชว์ตัดขนแกะ-ครอมเวลล์-ดันนีดิน-โรงงานช็อคโกแลต-ปราสาทลาร์นัค-ดันนีดิน-โออามารู-ชมนกเพนกวิ้นสีน้ำเงิน-โออามารู-ทไวเซิล-โอมาราม่า-เทคาโป-ไคร้สท์เชิร์ช
วันเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 91,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน #NEWGTV2401

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์  1.อ็อคแลนด์ ชมความงามของเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ได้รับสมญาว่า เมืองแห่งการเล่นเรือใบและชมภูเขาไฟที่ดับแล้ว 2.โรโตรัว เมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ  ชมปลาเทร้าหลากหลายพันธุ์ และนกกีวี 3.เมืองเตาโป  เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาดใหญ่ แต้มสะสม 20 แต้ม
กรุงเทพฯ - อ๊อคแลนด์-ไวโตโม่-ถ้ำหนอนเรืองแสง- โรโตรัว-ชมโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี -โรโตรัว-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-เรนโบว์สปริง-อะโกรโดมฟาร์ม-ชมสาธิตการตัดขนแกะ-อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน #NEWGTV2402

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เทคาโป ชมทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้า ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็ง 2.เม้าท์คุก ยอดเขาเม้าท์คุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,755 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดของนิวซีแลนด์ 3.ควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว  แต้มสะสม
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์- ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ชมโชว์ตัดขนแกะ-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์-ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล-ฟาร์มปลาแซลมอน-ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช-ไคคูร่า-ไคร้สท์เชิร์ช-ไคร้สท์เชิร์ช-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 71,500 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ เกาะเหนือ ชมปลาวาฬ ถ้ำหนอนเรืองแสง 8 วัน #NEWGTV2404

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.หนอนเรืองแสงของถ้ำไวโตโม่ 2.ล่องเรือกลไฟล่องเรือชมปลาวาฬ 3.ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ แต้มสะสม 20 แต้ม
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป- ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์-ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล-ฟาร์มปลาแซลมอน-ไคร้สเชิร์ช-ไคคูร่า-ล่องเรือชมปลาวาฬ-โรโตรัว-สกายไลน์กอนโดล่า-อะโกรโดม-เรนโบว์สปริง-เทปุยย่า-โรโตรัว-ไวโตโม่-ถ้ำหนอนเรืองแสง-อ๊อคแลนด์-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 87,500 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะใต้ 8 วัน #NEWGTV2403

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ 2.ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ 3.นั่งเรือชมปลาวาฬ ชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ แต้มสะสม 20 แต้ม
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม–มิลฟอร์ดซาวด์-ล่องเรือชมฟยอร์ด-ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์กลาเซียร์-นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์เอ็กซ์เพรส-ไคร้สท์เชิร์ช-ไคคูร่า-ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคร้สท์เชิร์ช-ชมเมือง-ไคร้สท์เชิร์ช-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 86,900 บาท