นิวซีแลนด์ (New Zealand)

ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand Tour 7 Days #NEWBW1402

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พิเศษ  !!! อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค + วิวอันงดงามของควีนส์ทาวน์ / รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ 2.ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค และให้ท่านได้เล่นลูจ(Luge)
ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์
วันเดินทาง : 9 – 15 เมษายน 2563( สงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น 95,900.- บาท บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ Discovery South Island New Zealand 8 Days #NEWBW1403

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พิเศษ  !!! อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค + วิวอันงดงามของควีนส์ทาวน์ 2.รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ 3.ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์
ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ – ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า
วันเดินทาง : 11 – 18 เมษายน 2563( สงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น 106,900 บาท บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand tour New Zealand Nth & Sth #NEWBW1401

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์ 2.ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ + รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ 3.พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย
อ็อคแลนด์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - อะโกรโดม - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - เมืองไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
วันเดินทาง : 11 -19 เมษายน 2563 ( สงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น 117,900.- บาท บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ North Island 7 วัน 5 คืน #NEWGLH2301

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.พิเศษ นำท่านล่องเรือใบ + ไวน์ท่านละ 1 เเก้ว 2.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตึกสกายซิตี้ 3.ชมการแสดงของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี 
แฮมิลตัน - อ๊อคแลนด์ - โรโตรัว - เรนAโบว์ สปริง - อโกรโดม – ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว - สกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง
วันเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ Promotion NEW ZEALAND 6 วัน 4 คืน #NEWGLH2305

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี 2.รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen 3.ชมความสวยงามของเมืองโอ๊คแลนด์
ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตาโป – น้ำตกฮูก้า - ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อ๊อคแลนด์
วันเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ South Island MFM + AKA 7 วัน 5 คืน #NEWGLH2302

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค 2.เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง 3.พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ - ครอมเวลล์ - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ -แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว
วันเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ South Island MFM + KAI 7 วัน 5 คืน #NEWGLH2303

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า 2.นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค  3.เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ -ครอมเวลล์ - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช - ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
วันเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ South Island TSS + AKA 7 วัน 5 คืน #NEWGLH2304

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.นั่งกระเช้ากอนโดล่า พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค 2.ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว 3.เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ -nนั่งกระเช้ากอนโดล่า พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค -ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว
วันเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท #NEWGTV2401

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ 2.ชมการแสดงของชาวเมารี 3.ชมถ้ำหินงอกหินย้อย พร้อมล่องเรือชมตัวหนอนเรืองแสงระยิบระยับ
อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี
วันเดินทาง : มีนาคม-มิถุนายน
ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-มิลฟอร์ดซาวน์-ไคคูร่า #NEWGTV2402

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์ 2.นั่งสกายไลน์กอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค 3.พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-มิลฟอร์ดซาวน์-ไคคูร่า พร้อมล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์ นั่งสกายไลน์กอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
วันเดินทาง : มีนาคม-มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 82,500 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน 6 คืน #NEWGTV2404

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ 2.ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า+ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ 3.นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่าและชมหมู่บ้านฮอบบิท
ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์ ไคคูร่า-โรโตรัว-เทาโป-มาตามาตา-ไวโตโม่-อ็อคแลนด์ - โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
วันเดินทาง : มีนาคม-มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 98,800 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ แกรนด์เกาะใต้ 9วัน 7คืน โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ #NEWGTV2403

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ 2.ชมปราสาทลาร์นัคแห่งเดียวของนิวซีแลนด์ 3.ชมโรงงานผลิตเบียร์ชื่อดัง
ไคร้สท์เชิร์ช- ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-ฟ็อกซ์กลาเซียร์-โออามารู-ดันนีดิน ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ
วันเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 93,500 บาท