บาหลี

ทัวร์บาหลี Bali Follow Review 4 วัน 3 คืน #BALSUP8400

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ สักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
บาหลี - เกาะนูซาเปอนีดา - หาดเกอลิงกิง - หาดแองเจิลส์ บิลลาบง - หาดโบรเคน บีช - Crystal Bay - หาดทรายสีดำ
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ทัวร์บาหลี Bali...Premium 4 วัน 3 คืน #BALSUP8401

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ นำชมวัดเบซากีย์ วัดที่ใหญ่ สวย และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนเกาะบาหลี แวะชมหาดทรายสีดำ สวยงามแปลกตา ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมูบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500
Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน - วัดเบซากีย์ – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – BALI SWING - ตลาดปราบเซียน
วันเดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท

ทัวร์บาหลี Prime Bali 3 วัน 2 คืน #BALSUP8403

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี 2.ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE 3.ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย    
หาดจิมบารัน - วัดเบซากีย์– เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – วิหารทานาล้อต – วิหารอูลูวาตู - Garuda Wisnu
วันเดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท