บาหลี

ทัวร์บาหลี เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์ 4D2N #BALZG2101

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ดินเนอร์สุดหรูชายหาดจิมบารัน ถ่ายรูปรังนกวานากีรีฮิลล์ เที่ยวชมประตูสวรรค์ฮันตราเกท
เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารัน วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วิหารเลมปูยางค์ - พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกาวานากิรีฮิลส์ - ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาล็อต - ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ อนุสาวรีย์รามายณะ
วันเดินทาง : เมษายน-พฤษจิกายน 2563
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ทัวร์บาหลี-บุโรพุทโธ เสน่ห์หลากหลาย 5วัน Paradise 1 #BALWS4901

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พิเศษอาหารสไตส์บาหลี กุ้งมังกร 2.รวมบินภายใน 3.เที่ยวชมวัดพราห์มนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991
ยอร์คยาการ์ต้า-วัดพราห์มนันต์-ถนนมาลิโอโบโร่ พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้ำ-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-ศูนย์เครื่องเงิน-บาหลี-เดนพาซาร์ บาร็องแดนซ์–ศูนย์ผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามานี–วัดตัมปะก์ซีริง–ตลาดปราบเซียน–อูบุด-หาดจิมบาลัน
วันเดินทาง : มี.ค-ส.ค 63
ราคาเริ่มต้น 33.999 บาท