ล่องเรือ (Cruise)

ทัวร์ล่องเรือ Costa Firenze ณ ประเทศสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน #CRUJH6504

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เรือสำราญ Costa Firenze เรือลำใหม่ล่าสุด 2.แวะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย  3.มีห้องอาหารพิเศษที่ให้บริการบนเรือ
กรุงเทพฯ– สิงคโปร์ – ล่องน่านน้ำ - เกาะสมุย (ไทย) - ล่องน่านน้ำสากล - แหลมฉบัง (ไทย) – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ตุลาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท