ออสเตรเลีย (Australia)

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS (TG)#AUSBW1402

จุดเด่นของโปรแกรม   1.นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน 2.ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ 3.ชมรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM
เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์ -เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ–ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป-นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช็อปปิ้ง
วันเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 64,900. บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย - บรูไน เที่ยว 2 ประเทศสุดคุ้ม 6วัน 4คืน #AUSGH2201

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.ชมลิงจมูกยาว ที่เดียวในโลกบนเกาะบอเนียว 2.เที่ยวเกาะPHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลก 3.โปรแกรมสุดคุ้ม ครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ 2
โปรแกรมสุดคุ้ม ครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ 2 ทวีป สัมผัส 2 อารยธรรม ชม มัสยิดทองคำ หนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของโลก เที่ยวชมถนนที่สวยที่สุด Great Ocean Road
วันเดินทาง : กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น 38900 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย BIG…HIGHLIGHT MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS ( NEW YEAR CELEBRATION 2018) #AUSBW1400

จุดเด่นของโปรแกรม  1.นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน 2.ท่านเดินทางสู่ เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด ผ่านเมืองจีลองสู่ Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ  3.ชมรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING
กรุงเทพ – เมลเบิร์น ถึงเมลเบิร์น นำท่านชมเมือง – สวนฟิตซรอย –ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด -พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิร์น- ชมพลุปีใหม่ เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ -สวนสัตว์พื้นเมืองชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป อิสระช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย COUNTDOWN NEW YEAR 2018 #AUSGLH2301

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.ร่วมเฉลิมฉลองและชมพลุอันตระการตา ณ เมืองที่ติดอับดับ 1 ใน 10 สถานที่น่าเคาน์ดาวน์ของโลก 2.ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ 3.ล่องเรือชมปลาโลมา
ซิดนีย์ – ย่านเดอะร็อค – หาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - นั่งรถรางพอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา
วันเดินทาง : 28 DEC - 01 JAN 18
ราคาเริ่มต้น 60,900 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย COUNTDOWN NEW YEAR 2018 #AUSGLH2303

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.ร่วมเฉลิมฉลองสู่ศักราชใหม่ และชมพลุอันตระการตาณ เมืองที่ติดอับดับ 1 ใน 10 สถานที่น่าเคาน์ดาวน์ของโลก 2.รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ ทาวเวอร์ 3.พิเศษ!!!
ซิดนีย์ – ชมเมือง ย่านเดอะร็อค – หาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ทานอาหารกลางวัน ณ หอคอยซิดนีย์ ทาวเวอร์ - โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
วันเดินทาง : 29 DEC - 03 JAN 18
ราคาเริ่มต้น 70,900 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION ซิดนีย์ – เมลเบิร์น 6 วัน 4 คืน #AUSBW1403

จุดเด่นของโปรแกรม   1.ชมพรุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น 2.ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ 3.ชมรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)
นครซิดนีย์– อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – ซิดนีย์ เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – เมลเบิร์น รถจักรไอน้ำโบราณ – ชมส่วนสัตว์ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น-ชมพรุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 74,900. บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION ซิดนีย์ – เมลเบิร์น 6วัน4คืน#AUSBW1401

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ 2.ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์  3.ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK แต้มสะสม 20
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ นครซิดนีย์– อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น-ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น ) เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมสวนสัตว์ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป สวนฟิตซรอย กระท่อมกัปตันคุ้ก - ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 74,900 บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนี่ย์-เมลเบิร์น SYD-MEL 6D4N #AUSGLH2302

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ 2.พิเศษ!! กุ้งลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว 3.ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป
ชมเมืองซิดนีย์ ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด
วันเดินทาง : พ.ย. - ธ.ค.60
ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท