แคนาดา (Canada)

แพ็คเกจอเมริกา-แคนาดา 8 Days USA & Canada East Coast Deluxe Tour

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.อิสระในการเดินทาง 2.เที่ยว 2 ประเทศ อเมริกา - แคนาดา 3.ล่องเรือ Maid of the Mist
NEW YORK CITY TOUR - ตึกเอ็มไพร็สเตท, ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ เมือง Philadelphia WASHINGTON DC น้ำตกไนแอการ่า ล่องเรือ Maid of the Mist
วันเดินทาง : เมษายน - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 28500 บาท