แอฟริกา Africa

ทัวร์แอฟริกา 4 ประเทศ 10 วัน(ซิมบับเว – แซมเบีย – บอสวานา – เคนย่า)#AFEXH9701

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์* 1.ชมน้ำตกที่ยาวที่สุดในโลก “น้ำตกวิคตอเรีย” 2.ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก 3.ทะเลสาบนากูรู
ซิมบับเว – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก – น้ำตกวิคตอเรีย (ซิมบับเว) – บอสวานา – โชเบ้ ล่องเรือแม่น้ำซิมเบซี – Game Drive – ลิฟวิ่งสโตน (แซมเบีย)
วันเดินทาง : มีนาคม – สิงหาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 169,900 บาท

ทัวร์แอฟริกาตะวันออก14 วัน(ชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมกับ 6 ประเทศแอฟริกาตะวันออก)#AFEXH9702

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์* 1.ชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมกับ6ประเทศแอฟริกาตะวันออก 2.ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 3.ปิรามิดนูเบียน
(ชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม... กับ 6 ประเทศแอฟริกาตะวันออก) ซูดาน – ซูดานใต้ – เอริเทรีย – จิบูตี – โซมาเลีย – เอธิโอเปีย
วันเดินทาง : กรกฎาคม – สิงหาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 265,000 บาท