แอฟริกา Africa

ทัวร์แอฟริกา SAFARI CAPETOWN 6 D 3 N #AFGTV2400

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านชมความงามของชายฝังบริเวณ CAPE PENNINSULA ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา  2.นำท่านชมอีกสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้กันนั้น คือ เหล่านกเพนกวิน  3.นำท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป หรือ แหลมแห่งความหวัง  แต้มสะสม
เดินเล่นชมเมือง ย่าน วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา ขึ้นสู่ Table Mountain จุดชมวิวที่สูงสุด และห้ามพลาดไฮไลท์ !! ล่องเรือชมแมวน้ำ, นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อันเลื่องชื่อ
วันเดินทาง : มกราค-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท