โซนเอเซีย

ทัวร์ล่องเรือ ล่องเรือสำราญ Costa Firenze 5 วัน 4 คืน #CRUJH6502

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.แวะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเกาะสมุย  2.แวะเมืองกัมปงโสมที่ ถือเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา 3.ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน (Merlion) หรือ สิงโตทะเลที่สิงคโปร์
กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมฉบัง- สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)-เกาะสมุย, ประเทศไทย - ล่องน่านน้ำสากล - สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : พฤษจิกายน 2563
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท