ทัวร์ออสเตรีย (Austria)

ทัวร์ยุโรป SMART EAST EUROPE 9D 6N #EURZG2110

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เดินทางโดย สายการบิน QATAR AIRWAYS 2.ปราสาทนอยชวานสไตน์ นำชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์ 3.กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่สวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรม แต้มสะสม 25 แต้ม 
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ -โดฮา-มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ- ปราก – ปราสาทปราก – บราติสสลาว่าอาหารเ บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ- บูดาเปสต์ - เวียนนา – PARNDOLF OUTLET – ซิตี้ทัวร์ เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบินเวียนนา – โดฮา – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : กันยายน – ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 51,900 บาท

ทัวร์ยุโรป SPECIAL EAST EUROPE 6D 3N #EURZG2108

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เดินทางโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ 2.กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” 3.กรุงปราก นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ แต้มสะสม 25 แต้ม
กรุงเทพ ฯ โดฮา – เวียนนา (ออสเตรีย) – ปราสาทเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ เวียนนา - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – สะพานชาร์ล ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – จตุรัสฮีโร่ – ล่องแม่น้ำดานูบ - สนามบินบูดาเปสต์ โดฮา – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : กันยายน – ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท

ทัวร์ยุโรป ตะวันออก EURO QUEEN Hot Promotion 8 วัน 5 คืน #EURVW4801

จุดเด่นของโปรแรกมทัวร์ 1.บินตรง สู่ ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี เชค โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ 2.กรุงเวียนนา ของประเทศออสเตรีย นครแห่งการดนตรี 3.McArthurGlen Outlet Parndorf 
สนามบินสุวรรณภูมิ เวียนนา ( ออสเตรีย ) -เยอร์–บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์– บราติสลาวา (สโลวัค )– ปราก ( เชค ) ปราสาทปราก –เชสกี้ ครุมลอฟ –เชสกี้ บูเดโจวิซ เชสกี้ บูเดโจวิซ-–ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา เวียนนา – พาร์นดรอฟ (Parndorf) – เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ -เวียนนา - กรุงเทพ ฯ
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย 7วัน(EK)#EURDD6122

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก 2.ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า 3.ชมจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน (PRESEREN SQUARE) จัตุรัสที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบริเวณบันไดสเปนใจกลางกรุงโรม แต้มสะสม 20
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กราซ – ลุบเบลียนา – พลิตวิตเซ่ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่ – ซาเกรบ – มหาวิหารแห่งซาเกรบ
วันเดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น 45900 บาท

ทัวร์ยุโรป เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน (EK)#EURDD6120

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมเมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก 2.ชม พระราชวังเชินบรุนน์  ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก 3.ชมโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ แต้มสะสม 20 แต้ม
ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้งจุใจParndorf Outlet บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง
วันเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-เช็ก-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย 10D#EURDST1706

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.ชมเมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ 2.ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 3.ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี ที่ฮัลสตัท (Hallstatt)
นครมิวนิก - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - มาเรียนส์เก ลาซเน - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
วันเดินทาง : 28 DEC ’17 – 6 JAN ’18 / 29 DEC ’17 – 7 JAN ’18
ราคาเริ่มต้น 103,000 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน(EK)#EURDD6118

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมเมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี 2.ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขา สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 3.เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์     
กรุงเทพฯ ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก -จัตุรัสมาเรียน ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์ ดูไบ-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค(EK) 8วัน 6คืน#EURDD61115

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี 2.ชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพร 3.พิเศษ!! ขาหมูต้นตำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเมี่ยน แต้มสะสม 20
กรุงเทพฯ ดูไบ- BMW WORLD - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก -สนามกีฬาโอลิมปิค-จัตุรัสมาเรียน ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น อินส์บรูค-หลังคาทองคำ-ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท ฮัลล์สตัทท์-เชสกี้ ครุมลอฟ ปร๊าก-ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก-โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์ ประตูเมืองเก่า-อิสระช้อปปิ้ง ดูไบ-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน #EURGR8702

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.วิหารเซนต์ สตีฟาน ซึ่งเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเวียนนา 2.พระราชวังเชรินน์บรุนน์  พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงาม 3.ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ แต้มสะสม 25 แต้ม 
กรุงเทพฯ – มิวนิค - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช- ยอดเขาซุกสปิตเซ่ –– จัตุรัสมาเรียนพลาส – มิวนิค -ซาลส์เบิร์ก –ฮัลล์ทัทท์ – เชสกี้ ครุมลอฟ-เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า-ปราค – เวียนนา – ถนนคคาร์เนอร์-เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน-บูดาเปสต์ – จตุรัสฮีโร สแคว์ – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 61,900 บาท

ทัวร์ยุโรปตะวันออก Easy Classic Eastern 5 ประเทศ 8 วัน 5 คืน #EURBW1401

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เที่ยว 5 ประเทศ เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ก 2.พิเศษ เมนูขาหมูเยอรมัน พร้อมเบียร์ท้องถิ่น 3.เดินทาง โดยสายการบินไทย แต้มสะสม 20 แต้ม
กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน )–ฮัลสตัท(ออสเตรีย) -กรุงเวียนนา -ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์-เข้าพระราชวังเชรินน์บรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) – ป้อมปราการ Fisherman‘s Bastion - โบสถ์ Matthias - ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ-บูดาเบสต์ (ฮังการี) – บราติสลาวา (สโลวัค) – ภายนอกปราสาทแห่ง กรุงบราติสลาวา – กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก) - สะพานชาร์ลส์-กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก) –ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ- เชสกี้ คลุมลอฟ– มิวนิก (เยอรมัน)- กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท