ทัวร์เบลเยี่ยม (Belgium)

ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL 2018 #EURDD6105

      จุดเด่นของโปรแกรม    1. นําท่านสู่หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN) 2.นำท่านล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) 3.นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ นำท่านชม
โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ กรุงอัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ เทศกาลทิวลิปเคอเคนฮอฟ บรูจจ์ บรัสเซลล์ พิเศษ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์นและล่องเรือหลังคากระจก
วันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ (EK)#EURDD6123

    จุดเด่นของโปรแกรม    1.นำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล  สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส 2.นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเนเธอร์แลนด์ 3.นำท่านสู่ แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส  
หอไอเฟล – ถนนชองเชลิเช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet - แกลลอเรียลาฟาแยตต์ - เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ เมืองรอตเทอร์ดาม - บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส – เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – จัตุรัสแดม
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท