ทัวร์ภูฏาน (Bhutan)

ทัวร์ภูฎาน HAPPINESS ภูฎาน 5 วัน 3 คืน #BHUPEV2901

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชม พาโรซอง และวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร 2.ใส่ชุดประจำชาติเพื่อเดินชมเมือง 3.สักการะหลวงพ่อสัจธรรมที่อยู่สูงที่สุดในโลก
พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง– National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน Chill Chill ภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน #BHUHH5601

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชม "พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน" 2.เที่ยวมืองทิมพู โลกแห่งความเป็นจริงของภูฏาน  3.สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรมที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก 
พูนาคา -ทิมพู - ซิมโตคาซอง - ป้อมปราการ - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม - อนุสรณสถานแห่งชาติ - ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน - หอสมุดแห่งชาติ -วัดตั๊กซัง
วันเดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน #BHUGH2201

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรมที่อยู่สูงที่สุดในโลก 2.ชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 3.พิชิตวัดทักซัง(วัดถ้ำเสือ)
พาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู – ที่ทำการไปรษณีย์- สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง - โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา - พูนาคาซอง
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 25663
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท