ทัวร์ภูฏาน (Bhutan)

ทัวร์ภูฏาน Chill Chill ภูฏาน 5 วัน 4 คืน #BHUHH5600

จุดเด่นของทัวร์ ชม "พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน" พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวม เครื่องแต่งกาย อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าในแถบเทือกเขาหิมาลัย นำท่านเดินเท้า (หรือขี่ม้า) ขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อขึ้นไปวัดตั๊กซังอันศักดิ์สิทธิ์ แวะพักเหนื่อยชมภาพมหัศจรรย์ของ วัดตั๊กซังที่เกาะเกี่ยวอยู่บนหน้าผาสูงดื่มชากาแฟทีจุดชมวิวTaktshang
เมืองพาโร-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน-รินปุง ซอง-ทิมพู-ทิมพูซอง -เมืองพูนาคา -ดอร์ชูลา พาส -ป้อมปราการแห่งพูนาคา-เมืองหลวงเมืองทิมพู
วันเดินทาง : มิถุนายน - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 49900 บาท