ทัวร์ภูฏาน (Bhutan)

ทัวร์ภูฎาน HAPPINESS ภูฎาน 5 วัน 3 คืน #BHUPEV2901

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชม พาโรซอง และวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร 2.ใส่ชุดประจำชาติเพื่อเดินชมเมือง 3.สักการะหลวงพ่อสัจธรรมที่อยู่สูงที่สุดในโลก
พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง– National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท