ทัวร์ภูฏาน (Bhutan)

ทัวร์ภูฎาน#มิราเคิล ภูฎาน 5วัน4คืน49900บาท#BHUHH5601

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้  1.อาหารไทยเสริมทุกมื้อและจะเนื้อสัตว์อย่างน้อย 2 อย่าง 2.บริการ ขนมหรือของว่างระหว่างวัน 2 มื้อ ต่อวัน 3.ชมระบำพื้นเมืองและระบำหน้า้กาก พร้อมแต่งกายด้วยชุดประจำชาติภูฏาน เเต้มสะสม 20
พาโร( Paro Dzong) - ทิมพู(เมืองหลวงของภูฏาน)-พูนาคา -ทิมพู -ทิมพู-พาโร-ชมระบำพื้นเมืองและระบำหน้า้กาก-มณฑลพูนาคา- ป้อมปราการแห่งพูนาคา (Punakha Dzong)
วันเดินทาง : มี.ค.-พ.ค./ก.ค.-ส.ค./ต.ค. 2560
ราคาเริ่มต้น 49900 บาท

ทัวร์ภูฎาน#เสน่ห์..ภูฎาน..5 วัน 4 คืน 55,900 บาท#BHUHH5603

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.พิเศษ...แต่งกายชุดประจำชาติภูฏานพร้อมกับชมการแสดงทางวัฒนธรรม 2.อาหารไทยเสริมทุกมื้อและจะเนื้อสัตว์อย่างน้อย 2 อย่าง 3.ชมระบำพื้นเมืองและระบำหน้ากาก พร้อมแต่งกายด้วยชุดประจำชาติภูฏาน เเต้มสะสม 15 เเต้ม
ทิมพู- พูนาคา -เมืองพูนาคา อดีตราชธานีของภูฏาน -ดอร์ชูลา (Dorchula Pass) -หมู่บ้านโลเบซ่า(Lobesa)-ทิมพู-พาโร -วิวบนเนินเขา rang - หอสมุดแห่งชาติ -Kuenselphod
วันเดินทาง : พฤษภาคม 60 - มกราคม 61
ราคาเริ่มต้น 55900 บาท