ทัวร์กัมพูชา (Cambodia)

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาป โดยรถ #CAMHAP8101

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.ล่องเรือชมทะเลสาป โตนเลสาป 2.ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ณ ปราสาทนครวัด 3.การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) แต้มสะสม
เสียมเรียบ – โตนเลสาป – องค์เจ็ก องค์จอม ปราสาทบันทายสรี – ปราสาทตาพรม – นครธม นครวัด – พนมบาเค็ง– ชมโชว์ระบำอัปสร วัดใหม่ – ช้อปปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ- โรงเกลือ
วันเดินทาง : ทุกวันศุกร์ และ วันหยุดราชการ
ราคาเริ่มต้น 5500 บาท

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด เที่ยวกัมพูชา 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (FD) #CAMBES7601

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมพระราชวังเขมรินทร์ และวัดพระแก้ว ชมปราสาทตาพรหมที่โตลเลบาตี 2.ล่องเรือแม่น้ำจตุมุข ชมวัดพนม ชมเรือนจำตวลสะแลง และทุ่งสังหาร(Killing Filed) 3.ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดชาทะไม แต้มสะสม 10
พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน - ตลาดชาทะไม พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรา นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560- กุมภาพันธ์ 2561
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ-ชมพระราชวังเขมรินทร์-(Killing Filed)-2วัน1คืน (QD) #CAMPH3900

จุดเด่นของโปรแกรมนี้  1.ชมพระราชวังเขมรินทร์ และวัดพระแก้ว ชมปราสาทตาพรหมที่โตลเลบาตี 2.ล่องเรือแม่น้ำจตุมุข ชมวัดพนม ชมเรือนจำตวลสะแลง และทุ่งสังหาร(Killing Filed) 3.ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดชาทะไม แต้มสะสม 10
ชมพระราชวังเขมรินทร์ และวัดพระแก้ว ชมปราสาทตาพรหมที่โตลเลบาตี ล่องเรือแม่น้ำจตุมุข ชมวัดพนม ชมเรือนจำตวลสะแลง และทุ่งสังหาร(Killing Filed) ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดชาทะไม
วันเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ-เสียมเลียบ-ชมพระราชวังเขมรินทร์ 3วัน2คืน (QD) #CAMPH3903

จุดเด่นของโปรแกรมนี้  1.นำชมกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา 2.ชมพระราชวังเขมรินทร์ วัดพระแก้ว และเที่ยวเมืองเสียมเรียบ 3.ขึ้นเขาพนมบาเค็ง พร้อมกับช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดซาปะจ๊ะ  แต้มสะสม 10 แต้ม
นำชมกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา ชมพระราชวังเขมรินทร์ วัดพระแก้ว และเที่ยวเมืองเสียมเรียบ ชมวัดใหม่ องค์เจก-องค์จอม ปราบสารทบันเตียเสรย์ ปราสาทตาพรหม เมืองนครธม สะพานนาคราช ปราสาทบายน ปราสาทนครวัด และขึ้นเขาพนมบาเค็ง พร้อมกับช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดซาปะจ๊ะ
วันเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (FD) #CAMBES7600

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมพระราชวังเขมรินทร์ และวัดพระแก้ว ชมปราสาทตาพรหมที่โตลเลบาตี 2.ล่องเรือแม่น้ำจตุมุข ชมวัดพนม ชมเรือนจำตวลสะแลง และทุ่งสังหาร(Killing Filed) 3.ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดชาทะไม แต้มสะสม 10
เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : พศจิกายน-ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ทัวร์กัมพูชา#Laem Chabang - Koh Kong(ล่องเรือ)#CAMTK7102

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI สุดหรู 2.รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 3.อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวเกาะกงด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย เเต้มสะสม 10 เเต้ม  
กรุงเทพ – แหลมฉบัง-ล่องเรือ-เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI-เกาะกง (Koh Kong)- ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) - ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560 - เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 12900 บาท

ทัวร์กัมพูชา#Laem Chabang - Sihanoukville#CAMTK7101

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ 2.อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวสีหนุวิลล์ด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย 3.อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง  ที่ทางเรือมีบริการค่ะ เเต้มสะสม 10 เเต้ม
กรุงเทพ – แหลมฉบัง-SUPERSTAR GEMINI - สีหนุวิลล์ (Sihanoukville) - ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)-ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560 - เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 12500 บาท

ทัวร์กัมพูชา#Laem Chabang - Sihanoukville#CAMTK7103

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวสีหนุวิลล์ด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย 2.รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 3.อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวเกาะสมุยด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย เเต้มสะสม 10 เเต้ม
กรุงเทพ – แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) - เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) -ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560 - เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 16500 บาท

ทัวร์กัมพูชาพนมเปญ-ปอยเปต-นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์ 3วัน 2 คืน#CAMPH3905

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ 1.นำท่านสักการะพระองค์เจก พระองค์จอม-วัดใหม่  2.นำท่านชมปราสาทบันเตียเสรย์-ปราสาทแปรรูป 3.นำท่านชมปราสาทนครวัด-เขาพนมบาแคง แต้มสะสม 10 แต้ม
ปอยเปต-เสียมเรียบ-พระองค์เจก พระองค์จอม-วัดใหม่ -ล่องเรือโตนเลสาบ ปราสาทบันเตียเสรย์-ปราสาทแปรรูป-ตาพรหม-เมืองพระนคร(นครธม)ปราสาทบายน-ปราสาทนครวัด-เขาพนมบาแคง- ศูนย์ศิลปชีพ-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ-ปอยเปต-อรัญประเทศ-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : กำหนดการเดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น ตุลาคม-ธันวาคม บาท

ทัวร์กัมพูชาพนมเปญ-สีหนุวิลล์-ภูโบโก-กำปอต-พนมเปญ 3วัน 2 คืน(QD)#CAMPH3904

จุดเด่นของโปรแกรมนี้  1.นำชมเมืองสีหนุวิลล์ชมหาดโอจือเตียล(Ochheuteal Beach) 2.เที่ยวชมและสัมผัสทะเลหมอกที่ภูโบโก 3.ชมพระราชวังเขมรินทร์ วัดพระแก้ว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  แต้มสะสม 10 แต้ม
นำชมเมืองสีหนุวิลล์ชมหาดโอจือเตียล(Ochheuteal Beach) เที่ยวชมและสัมผัสทะเลหมอกที่ภูโบโก ( พักโรงแรมหรูธารสูร์ไฮแลนด์รีสอร์ทระดับ 5 ดาว นำชมกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา ชมพระราชวังเขมรินทร์ วัดพระแก้ว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ คุกตุลสะแลง วัดพนม และที่ตลาดชาทะไม
วันเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ทัวร์ล่องเรือ กด LIKE SUPERSTAR CRUISES แหลมฉบัง-กัมพูชา #CAMVW4801

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.สัมผัสการเดินทางบนเรือสำราญ SuperStar Gemini 2.เลือกซื้อแพคเกจอิสระท่องเที่ยวที่เกาะกง 3.อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือ ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสุดพิเศษ บนเรือสำราญ
แหลมฉบัง-CAMBODIA(เกาะกง)-แหลมฉบัง 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางทุกวันศุกร์ ถึงวันอาทิตย์
วันเดินทาง : ธันวาคม 60 - เมษายน 61
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท