ทัวร์กัมพูชา (Cambodia)

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - โตนเลสาบ 3วัน2คืน #CAMSPW3201

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก 2.เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ 3.เต็มอิ่มบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา
ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก เปิดตำนานกวนเกษียรสมุทร จุดกำเนิด “นางอัปสรา” อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ เต็มอิ่มบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-สิงหาคม 63
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท บาท