ทัวร์กัมพูชา (Cambodia)

ทัวร์กัมพูชา นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์-ตาพรหม 3 วัน #CAMPH3902

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านสักการะศาลพระองค์เจ๊ะขพระองค์จอม เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง 2.นำท่านล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัย อยู่ในทะเลสาบ 3.นำท่านสู่ปราสาทเขาพนมบาแค็ง  แต้มสะสม 10
ย้อนรอยตำนานแห่งอดีตที่น่าสนใจ ศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมเก่าแก่มานานนับ 1,000 ปี สัมผัสแผ่นดินสงครามแห่งอดีตอันขื่นขมร้าวราน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของชาวกัมพูชา
วันเดินทาง : มกราคม-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,300 บาท

ทัวร์กัมพูชา#Laem Chabang - Koh Kong(ล่องเรือ)#CAMTK7102

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI สุดหรู 2.รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 3.อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวเกาะกงด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย เเต้มสะสม 10 เเต้ม  
กรุงเทพ – แหลมฉบัง-ล่องเรือ-เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI-เกาะกง (Koh Kong)- ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) - ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560 - เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 12900 บาท

ทัวร์กัมพูชา#Laem Chabang - Sihanoukville#CAMTK7101

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ 2.อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวสีหนุวิลล์ด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย 3.อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง  ที่ทางเรือมีบริการค่ะ เเต้มสะสม 10 เเต้ม
กรุงเทพ – แหลมฉบัง-SUPERSTAR GEMINI - สีหนุวิลล์ (Sihanoukville) - ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)-ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560 - เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 12500 บาท

ทัวร์กัมพูชา#Laem Chabang - Sihanoukville#CAMTK7103

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวสีหนุวิลล์ด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย 2.รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 3.อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวเกาะสมุยด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย เเต้มสะสม 10 เเต้ม
กรุงเทพ – แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) - เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) -ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560 - เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 16500 บาท

ทัวร์กัมมพูชา ปอยเปต-นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์ 3 วันทัวร์ #CAMPH3911

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำสักการะพระองค์เจก พระองค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านาน  2.เดินทางสู่เมืองพระนคร หรือนครธม ชมสะพานนาคราช โดยข้ามคูเมืองซึ่งเรียกว่า ชัยสินธุ  3.นำท่านชม “ยิ้มแบบบายน” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม
ย้อนรอยตำนานแห่งอดีตที่น่าสนใจ ศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมเก่าแก่มานานนับ 1,000 ปี สัมผัสดินแดนสงครามแห่งอดีตอันขื่นขมร้าวราน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของชาวกัมพูชา
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท

ทัวร์ล่องเรือ กด LIKE SUPERSTAR CRUISES แหลมฉบัง-กัมพูชา #CAMVW4801

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.สัมผัสการเดินทางบนเรือสำราญ SuperStar Gemini 2.เลือกซื้อแพคเกจอิสระท่องเที่ยวที่เกาะกง 3.อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือ ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสุดพิเศษ บนเรือสำราญ
แหลมฉบัง-CAMBODIA(เกาะกง)-แหลมฉบัง 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางทุกวันศุกร์ ถึงวันอาทิตย์
วันเดินทาง : ธันวาคม 60 - เมษายน 61
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

แพคเกจทัวร์กัมพูชา RWE03 นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์ 3 วัน(WE) #CAMPH3901

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านสักการะศาลพระองค์เจ๊ะขพระองค์จอม เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง 2.นำท่านล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัย อยู่ในทะเลสาบ 3.นำท่านสู่ปราสาทเขาพนมบาแค็ง  แต้มสะสม 10
ปราสาทบันเตียเสรย์-ปราสาทแปรรูป-ตาพรหม-เมืองพระนคร(นครธม)ปราสาทบายน-ปราสาทนครวัด-เขาพนมบาแคง โรงเรียนสอนศิลปะ-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ-วัดใหม่-บารายตะวันตก-เสียมเรียบ
วันเดินทาง : มกราคม-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11,000 บาท