ทัวร์กัมพูชา (Cambodia)

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน #CAMBES7602

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เที่ยวไฮไลท์สำคัญของเมืองพนมเปญ 2.สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 3.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ
พนมเปญ • อนุสาวรีย์อิสรภาพ • วัดพนม • คุกตวลสเลง • พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล • พระเจดีย์เงิน • ตลาดชาทะไม - เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม • ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม • ปราสาทบันทายศรี • ปราสาทบายน • ปราสาทตาพรหม • นครวัด • ตลาดซาจ๊ะ
วันเดินทาง : ก.พ.-พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - โตนเลสาบ 3วัน2คืน #CAMSPW3201

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก 2.เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ 3.เต็มอิ่มบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา
ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก เปิดตำนานกวนเกษียรสมุทร จุดกำเนิด “นางอัปสรา” อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ เต็มอิ่มบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-สิงหาคม 63
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท บาท

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 2วัน1คืน #CAMOR9101

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชม นครวัด  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 2.ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ ซื้อของฝาก ของพื้นเมือง 3.รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์อินเตอร์เนชั่นแนล *พร้อมชมการแสดงชุดระบำอัปสรา 
นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครธม ปราสาทเลื่องชื่อ ตาพรม บายน บันทายศรี ปราสาทสีชมพู ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ ซื้อของฝาก ของพื้นเมือง
วันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 5,995 บาท บาท

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน2คืน #CAMBES7601

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2.บริการอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร 3.ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1
เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
วันเดินทาง : ก.พ.-พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท บาท