ทัวร์โครเอเชีย (Croatia)

ทัวร์โครเอเชีย CROATIA RIVIERA 7 DAYS #CROPD6400

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ 2.นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ Zadar เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว  3. นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีบีนิค
ซาเกรบ-คาโลวัช-อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า-ซาดาร์ วิโดเซ่-ซิบินิค-โทรเกียร์-สปลิท-นีอุม (บอสเนีย) ดูบรอฟนิค-เดินชมวิวบนกำแพงเมืองโบราณ ล่องเรือชมฟาร์มหอยนางรม ชิมหอยนางรมสด ๆ พร้อมไวน์
วันเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท