ทัวร์โครเอเชีย (Croatia)

ทัวร์ยุโรป Europe Balkans Luxury ออสเตรีย-สโลเวเนีย-โครเอเชีย-บอสเนีย-มอนเตเนโกร #EURCC5702

จุดเด่นของทัวร์ ล่องเรือเพลทน่า ในทะเลสาบเบลด ชม ถ้ำโพสทอยน่าโดยการนั่งรถรางไฟฟ้าของทางถ้ำ ชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral)
กราซ-ล่องเรือทะเลสาบเบลด-ถ้ำโพสทอยน่า-ซาเกรบ-อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่-โทรเกียร์-สปลิท-พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน-โพซิเทล ดูบรอฟนิค-กอตอร์-บุดวา-พอตกอริซ่า
วันเดินทาง : ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 119900 บาท

ทัวร์ยุโรป EUROPE BALKANS ออสเตรีย-สโลเวเนีย-โครเอเชีย-มอนเตเนโกร 9 วัน #EURCC5700

จุดเด่นของทัวร์ ชม ถ้ำโพสทอยน่า โดยการนั่งรถรางไฟฟ้าของทางถ้ำ ชม อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ เที่ยวชม เมืองเก่า “บุดวา” (BUDVA) เมืองติดชายหาด
เวียนนา-กราซ-เบลด-ถ้ำโพสทอยน่า-ซาเกรบอุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ ซาดาร์-ซีบีนิค-โทรเกียร์-สปลิท-นีอุม-มาลีสตอน-ดูบรอฟนิค-ชาฟตัท กอตอร์-บุดวา
วันเดินทาง : ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 107900 บาท

ทัวร์ยุโรป EUROPE BALKANS ออสเตรีย-สโลเวเนีย-โครเอเชีย-มอนเตเนโกร 9 วัน #EURCC5701

จุดเด่นของทัวร์ ชม ถ้ำโพสทอยน่า โดยการนั่งรถรางไฟฟ้าของทางถ้ำ ชมความสวยงาม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (National Park Plitvice Jezera) ชม เขตเมืองเก่าโทรเกียร์ ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์
เวียนนา-กราซ-เบลด-ถ้ำโพสทอยน่า-ซาเกรบ-อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ ซาดาร์-โทรเกียร์-สปลิท-มาลีสตอน-ดูบรอฟนิค-ชาฟตัท กอตอร์-บุดวา-พอตกอริซ่า
วันเดินทาง : ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 104900 บาท

ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย - สโลเวเนีย 10 วัน (OS) #EURWC4005

จุดเด่นของทัวร์ ชม เมืองกราซ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น  มรดกโลก  จากองค์การยูเนสโก้ Unesco ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟน ที่สร้างในสไตล์นีโอโกธิค
กราซ – เบลด – ลูบลิยานา– ถ้ำโพสทอยน่า – โอปาเทีย – ซาเกรป –อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซิบินิค– วอดิเซ่ – ทรอเกียร์ – สปลิท
วันเดินทาง : ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 89900 บาท

ทัวร์โครเอเชีย BEST OF CROATIA (OS) #CROCC5701

จุดเด่นของทัวร์ ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” เที่ยวชม “อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่” (Nation Park Plotvice)  ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK
ซาเกรบ-โอพาเทีย-พูล่า-โรวินจ์-อุทยานเห่งชาติ พลิทวิเซ่-ซาดาร์ ซีบีนิค-โทรเกียร์-สปลิท-นีอุม-มาลี สตอน-ดูบรอฟนิค-ชาฟตัท
วันเดินทาง : ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 99900 บาท

ทัวร์โครเอเชีย BEST OF CROATIA (TK) #CROCC5702

จุดเด่นของทัวร์ ชม “เมืองโรวินจ์” (Rovinj) เป็นเมืองที่สวยงาม ชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO  ชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ หรือ เซนต์จาคอบ
ซาเกรบ – โอพาเทีย – พูล่า – โรวินจ์ – อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ – ซาดาร์ – ซีบีนิค สปลิท – โทรเกียร์ – สปลิท – มาลี สตอน – ดูบรอฟนิค – ชาฟตัท
วันเดินทาง : ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 94900 บาท

ทัวร์โครเอเชีย BEST OF CROATIA UP SIDE DOWN #CROCC5700

จุดเด่นของทัวร์ ชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิคมีที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอาเดรียติค ชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน (Diocletian's Palace) เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่” (Nation Park Plotvice)แห่งชาติ  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO
ดูบรอฟนิค – มาลี สตอน – สปลิท – โทรเกียร์ – ซีบีนิค – อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่– โอพาเทีย– พูล่า – โรวินจ์
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 99900 บาท

ทัวร์โครเอเชีย CROATIA RIVIERA 7 DAYS #CROPD6400

จุดเด่นของทัวร์ ชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกรบ ชมสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองคือ “มหาวิหารเซนต์จาคอบ” ชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน
ซาเกรบ - คาโลวัช - อุทยานพลิทวิเซ่ - เจเซร่า - ซาดาร์ - วิโดเซ่ - ซิบินิค - โทรเกียร์ - สปลิท - นีอุม (บอสเนีย) - ดูบรอฟนิค
วันเดินทาง : ตุลาคม - มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 49900 บาท