ทัวร์ฝรั่งเศส (France)

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมันนี 8 วัน TG #EURWC2803

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” 2.นั่งรถไฟชมวิว” ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ 3.ชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000ปี Ice Palace
มหาวิหารซาเครเกอร์ – ดีจอง - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟขึ้นสู่ภูเขาหิมะจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลานหิมะ – อินเทอร์ลาเก้น - อินซ์บรูกซ์ – หลังคาทองคำ
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน #EURGR6204

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติของไทย เข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์   นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์
ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง– ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 95,900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน #EURGR6202

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.บินสายการบินระดับ 5 ดาว 2.พิเศษ!! กับเมนูอิตาลีสปาเก็ตตี้ , ฟองดูต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์ , ฝรั่งเศส หอยเอสคาโก้ + ไวน์
โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน –วิหารแพนเธออน – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 77,777 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV 10 วัน TG #EURWC2801

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ที่สวิสเซอร์แลนด์ 2.ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ 3.ชมความงดงามของมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน – หอเอนเมืองปิซ่า – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 88,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส 9 วัน TG #EURWC2802

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เข้าชม“สวนเคอเคนฮอฟ” อุทยานดอกทิวลิบและสวนพฤกษาศาสตร์ใหญ่และงดงามที่สุดในโลก  2.ชมประติมากรรม “อะโตเมี่ยม” สัญลักษณ์ของการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรป 3.ชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์”
แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ - บ็อบพาร์ด - เซนต์กอร์ - โคโลจญน์ - ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ – ลิสซ์ - สวนเคอเคนฮอฟ - แอนต์เวิร์ป – บรูจจ์ – บรัสเซล
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท