ทัวร์ฝรั่งเศส (France)

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส 7 วัน #EURGTV2401

      จุดเด่นของโปรแกรม    1. นำท่านเดินทางสู่ เมืองชอมบอร์ด Chambord เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำลัวร์  2.นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ Versailles 3. นำท่านเดินทางสู่เมืองแรงส์
ฝรั่งเศสยอดนิยมและเส้นทางแสนสวย เดินทางไปกับสายการบินโอมาน ให้ท่านได้รับความสะดวกสบายของบริการของสายการบินตลอดเที่ยวบิน และท่องเที่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ พระราชวังอันแสนโรแมนติค และถูกใจกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์แนมมากมายพร้อมทั้งสินค้าปลอดภาษี กับวันสุดพิเศษของท่าน..
วันเดินทาง : เมษายน-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe #EURGR8702

จุดเด่นของทัวร์ เที่ยวนครรัฐวาติกันชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เที่ยวเกาะเวนิส ชมบรรยากาศรอบเกาะเวนิส เที่ยวพระราชวังแวร์ซายส์ พร้อมไกด์ท้องถิ่นบรรยาย
เที่ยวนครรัฐวาติกัน - เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส - เที่ยวมิลาน พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน
วันเดินทาง : พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 75900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (EK) #EURGR8722

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ทริปเที่ยว 3 ประเทศ อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส พักค้างคืนที่สวิตเซอร์แลนด์ 2 คืนแบบไม่เหมือนใคร นั่งรถไฟ TGV และขึ้นหอไอเฟลชั้น 2
เที่ยวชมวิหารเซนต์ปีเตอร์-วิหารแพนเธออน - เกาะเวนิส-มิลาน-ลูเซิร์น-พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - หอเอนปิซ่า1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
วันเดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 85900 บาท