ทัวร์ฝรั่งเศส (France)

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน #EURVW4802

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ล่องเรือบาโตมูซ ชมความสวยงามของแม่น้ำแซนน์ที่ตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส 2.แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล 3.ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ Versaille Palace อันยิ่งใหญ่ แต้มสะสม 20 แต้ม
กรุงเทพฯ–ไทเป –ปารีส –หอไอเฟล –ล่องเรือบาโตมูซ-พระราชวังแวร์ซายส์-ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet-บรูจจ์- บรัสเซลส์ บรัสเซลส์-หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม –อัมสเตอร์ดัม–ล่องเรือ–หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – สนามบิน-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

ทัวร์ยุโรป EXCLUSIVE ITALY SWISS FRANCE 8D 5N #EURZG2111

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.เวเนเซีย  "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก"  2.เมืองมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก 3.ยอดเขาทิตลิสเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง Glacier Grotto แต้มสะสม 25 แต้ม 
กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ - มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้ - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์ สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน #EURDD6101

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่น 2.นำท่านล่องเรือบาโตมุช 3.นำท่านสู่ยอดเขาทิทลิส (TITLIS)
ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย ถนนชองเชลิเซ่ ล่องบาโตมูช แกลลอเรีย ลาฟาแยตต์ แรงส์ มหาวิหารแห่งเมืองแรงส์ แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส อินเทอลาเก้น
วันเดินทาง : สิงหาคมและธันวาคม2560
ราคาเริ่มต้น 49900 บาท

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ (EK)#EURDD6117

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไ อเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส 2.ชมจัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป  3.ล่องเรือหลังคากระจกชมเมืองอัมสเตอร์ดัม  
กรุงเทพ ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิเช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช La Vallee Village Outlet - แกลลอเรียลาฟาแยตต์ เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ เมืองรอตเทอร์ดาม - บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส – เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – จัตุรัสแดม – สนามบิน ดูไบ-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 39.900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเสศ 9 วัน #EURGR8704

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  2.เกาะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุด 3.บินสายการบิน เอมิเรตส์ สายการบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี
กรุงเทพฯ – โรม - โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน - เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค - เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ – ลูเซิร์น -เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง– รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู -ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน #EURGR8708

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.พระราชวังแวร์ซายส์ มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว 2.ชมทิวทัศน์ เทือกเขาแอลป์บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส  3. มิลานเมืองแห่ง
กรุงเทพฯ – มิลาน - มิลาน – เมืองตากอากาศโคโม่ – แองเกิลเบิร์ก (สวิตเซอร์แลนด์ )-แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส –เมืองตากอากาศลูเซิร์น – มัลเฮ้าส์-ทิทิเซ่ –ป่าดำ – กอลมาร์ –ดิจอง –พระราชวังแวร์ซายส์ –ล่องเรือบาตามูซ –ปารีส-มงมาร์ต – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – DUTY FREE – พีระมิตแก้ว – แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ – ช้อปปิ้ง-ปารีส –ประตูชัย –หอไอเฟล– กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : มิถุนายน - พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

ทัวร์ยุโรป#BEST OF FRANCE 10 DAYS 100,900บาท#EURDST1705

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเล็ก ๆ ในชนบทที่ชื่อว่า จิแวร์นี (Giverny) เพื่อชมบ้านโมเนต์ ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์ที่โด่งดัง 2.นำคณะเที่ยวชมเมืองเลโบเดอโพรวองซ์ Les Baux de Provence
ปารีส - บ้านโมเน่ต์ - รูอ็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - แซงต์มาโล-มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์ เมืองแห่งปราสาทลุ่มน้ำลัวร์-ตูร์ - ชาโตชองบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟ TGV สู่บอร์โด-บอร์โด - ไวน์เอสเตท POMEROL & SAINT EMILION - เมืองโบราณการ์กาซอน-มงเปลีเย่ - อาร์ก - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - อาวีญง-เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - กราซ - คานส์ - นีซมองติกาโล (รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - มิลาน -ดูโอโม - สนามบินมาเพนซ่า
วันเดินทาง : มีนาคม-กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น 100900 บาท

ทัวร์ยุโรป#อิตาลี-สวิตเซอร์เเลนด์-ฝรั่งเศส 11 วัน#EURDST1702

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก   2.เดินเที่ยวเมืองในฝันในยุคเรอเนสซองส์ที่ฟลอเร้นซ์  3.ชมงานศิลปะชั้นสุดยอดที่โลกยอมรับที่นครรัฐวาติกัน  เเต้มสะสม 30 เเต้ม
กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า-หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย-ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า -เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น – อินเทอลาเก้น-อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE-อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส-หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม -ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์-พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE
วันเดินทาง : มีนาคม-ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 107000 บาท