ทัวร์เยอรมัน (Germany)

ทัวร์ยุโรป Best of Germany 8 Days 5 Nights (TG) #EURGTV2407

จุดเด่นของทัวร์ ชมจัตุรัสเมืองมิวนิค และบรรยากาศที่งดงามของเมืองฟุสเซ่นและโอเบอรามาเกา เข้าชม 2 ปราสาทดัง ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์และปราสาทไฮเดลบิร์ก ชมเมืองมรดกโลกแบมเบิร์ก และเมืองน่ารักอย่างคอคแฮมและเมืองเทรียร์
มิวนิค - โฮเฮนชวานเกา - ฟุสเซ่น - นูเรมเบิร์ก - แบมเบิร์ก - ไฮเดลเบิร์ก - เทรียร์ - มอนเชาว์ - โคโลญจ์- คอคเฮม - บ๊อปพาร์ดและเซ้นต์กอร์ - แฟร้งค์เฟิร์ต
วันเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 54900 บาท

ทัวร์ยุโรป Best of Eastern Europe 8 Days 5 Nights (TG) #EURGTV2406

จุดเด่นของทัวร์ ชมจัตุรัสเมืองมิวนิค และบรรยากาศที่งดงามของจัตุรัสมาเรียน เข้าชมปราสาทไฮเดลบิร์กและพระราชวังเชิร์นบรุน ชมเมืองปราคและเมืองน้ำแร่ในสาธารณรัฐเช็คและบราติสลาวาในสโลวัค
มิวนิค -ซาลสเบิร์ก -บาดเรคเค่นฮัล -ฮอลสตัท-ลินซ์-เวียนนา-บราติสลาวา -ปราค -คาร์โลวีวารี่ -คัล์มบาช-เวิทแท่ม อัม เมน-เวิทเท่มเอ๊าท์เล็ต-แฟร้งค์เฟิร์ต
วันเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 50900 บาท

ทัวร์ยุโรป Charming East Europe Germany-Austria 7 Days 4 Nights (TG) #EURGTV2409

จุดเด่นของทัวร์ ชมบรรยากาศที่งดงามบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ ชมเขตเมืองเก่า ที่มี ตำหนักหลังคาทองคำ ที่มีอายุร่วม 450 ปี
มิวนิค - โฮเฮนชวานเกา - อินน์สบรูค - เบิร์ชเทชการเด้น - ทะเลสาบโคนิกซี - ซาลสเบิร์ก - ฮอลสตัท - เวียนนา
วันเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 47900 บาท

ทัวร์ยุโรป Charming East Europe Germany-Austria 7 วัน 4 คืน (TG) #EURGTV2410

จุดเด่นของทัวร์ ชมบรรยากาศที่งดงามบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ ชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์
มิวนิค - โฮเฮนชวานเกา - อินน์สบรูค - เบิร์ชเทชการเด้น - ทะเลสาบโคนิกซี - ซาลสเบิร์ก - ฮอลสตัท - เวียนนา
วันเดินทาง : กรกฏาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 57900 บาท

ทัวร์ยุโรป Eastern Europe Wonderful 7 Days 4 Countries (TG) #EURGTV2411

จุดเด่นของทัวร์ ชมหมู่ปราสาทที่งดงามและเรื่องราวทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งกรุงปราค ชมพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวียนนาพระราชวังเชิร์นบรุน ชมโชว์รูม BMW ในนครมิวนิคและเมืองเก่านูเรมเบิร์ก
มิวนิค - นูเรมเบิร์ก - คาร์โรวีวารี - ปราค - เชสกี้ครุมลอฟ - บราติสลาวา - เวียนนา
วันเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 45900 บาท

ทัวร์ยุโรป Europe 9 Days Benelux-France (TG) #EURGTV2413

จุดเด่นของทัวร์ ชมจัตุรัสโรเมอร์ นครแฟร้งเฟิร์ต เที่ยวปารีสชมพระราชวังแวร์ซายส์ ถ่ายรูปกับกับหอไอเฟล
แฟร้งเฟิร์ต - โคโลญจน์-ดุสเซลดอร์ฟ - ซานสคันส์ -อัมสเตอร์ดัมส์ - บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก- เทรียร์ - แรงส์ - -แวร์ซายส์-ปารีส-มงมาร์ต
วันเดินทาง : กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 59900 บาท

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี (TG) #EURWC4007

จุดเด่นของทัวร์ ชมภายใน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์ ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารแห่งกรุงบูดาเปสต์ เซนต์สตีเฟ่น” เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์ก
เวียนนา – ซาลซ์บูร์ก – อุทยานมิราเบลล์ บ้านโมซาร์ท ถนนเกรไทเดร้ – ฮัลสตัทท์ โรเซนฮาล์ม-มิวนิค – ชวานเกา – ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ – พัสเซา
วันเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 56900 บาท

ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน (ฮรีซอส) 8 วัน 5 คืน #EURIT9304

จุดเด่นของทัวร์ ชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกา นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ชม ทะเลสาบเบรียนซ์ (LAKE BRIENZ) 
ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ – เอททัล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - กรินเดอวาลด์ - เลาเทอร์บรุนเนิน - ยอดเขาจุงเฟรา
วันเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 59900 บาท

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน #EURDD6140

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.นั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ ยอดเขาทิทลิส (TITLIS) 2.เดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนี 3.ช้อปปิ้งจุใจที่ Designer Outlet Roermond
บรัสเซล จัตุรัสกรองปลาซ แฟรงค์เฟิร์ต มหาวิหารโคโลญจน์ แคว้นอัลซาส กอลมาร์ สตราบูร์ก ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล แองเกลเบิร์ก ขึ้นเขาทิตลิส ช้อปปิ้งจุใจที่ Designer Outlet Roermond
วันเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน #EURDST1701

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ บินโดยสายการบิน Thai Airway ล่องแม่น้ำดานูบ ชมปราสาทปร๊าก
เวียนนา–ริงสตราเซ่–พระราชวังเชิงบรุนน์–คาร์ทเนอร์สตราเซ่-หมู่บ้านกรีนซิ่ง-กรุงเวียนนา-บูดาเปสต์- กรุงปร๊าก-(สาธารณรัฐเชค)
วันเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 94000 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน #EURDD6136

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เพลิดเพลินกับความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ ใน เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน เดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO  เยียมชมเมืองลูเซิร์น (Lucerne) 
มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ซาลบูร์ก วังมิราเบล หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ซูริค
วันเดินทาง : กันยายน 2561 - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน ##EURIT9300

จุดเด่นของทัวร์ ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เมืองฮัลล์สตัทท์  เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก  ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์  ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ เที่ยวชมและสัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์
ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์ก- อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น- เส้นทางฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา - มิวนิค– เมืองทิทิเซ่ - Donaueschingen
วันเดินทาง : กันยายน - มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 59900 บาท

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน #EURDD6131

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์  เที่ยวคุ้มสถานที่ที่น่าสนใจใน 3 ประเทศ ทั้ง เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน เดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) พื้นที่มรดกโลก
มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ขาหมูต้นตำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเมี่ยน
วันเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

ทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 7 วัน ช้อป ชม ชิว ครับสูตร #GERDD6101

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เที่ยวปราสาทนอยชวานสไตน์  2.นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน  3.ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND
มิวนิค นอยชวานสไตน์ – นูเรมเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เวือร์ซบวร์ค - แฟรงก์เฟริต โคโลญ
วันเดินทาง : กันยายน 2561-มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท