ทัวร์กรีซ (Greece)

ทัวร์กรีซ WOW GREECE-SANTORINI 7 DAYS #GREPD6400

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านชมความสวยงามของ กรุงเอเธนส์ Athens  2.นำท่านสู่ วิหารพาร์เธนอน Parthenon  3. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอราคอว่า Arachova แต้มสะสม 20
บินไป-กลับ เอเธนส์-เกาะซานโตรินี่-เอเธนส์ เกาะซานโตรินี่ ราชินีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ที่สุดของมรดกโดก สำนักสงฆ์แห่งเมทีโอร่า เมืองกาลัมบาก้า-เมืองเมทีโอร่า-ลาเมีย-กรุงเอเธนส์
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท