ทัวร์ไอซ์แลนด์ (Iceland)

ทัวร์ยุโรป Wonderful Iceland 10 Day #EURDST1700

จุดเด่นของโปรแกรม 1.เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า 2. เมืองโอลาร์ฟวิค ภูเขาคีร์กจูเฟล
กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - เมืองโอลาร์ฟวิค ภูเขาคีร์กจูเฟล - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งมียร์ดาลส์ - อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ – สวาร์ติฟอสส์-ถ้ำน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกูล - ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน -เซลยาแลนส์ฟอสส์ - สโกการ์ฟอสส์ – อาบน้ำแร่บลูลากูน-ล่องเรือชมปลาวาฬ - เที่ยวกรุงเรคยาวิก – เพอร์ลัน-สนามบินเคฟลาวิก - บินสู่กรุงออสโล
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 161,500 บาท

ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก 9 DAYS 6 NIGHTS (TG)#EURDV5801

จุดเด่นของโปรแกรม 1. หาดทรายดำ - Glacier Lagoon 2. ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล-โจกุลซาลอน - อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟลล์ หมู่บ้านวิค  3. น้ำตกกุลล์ฟอสส์
กรุงเทพฯ-ออสโล-เรคยาวิค-เมืองวิค (ไอซ์แลนด์ ) หาดทรายดำ - Glacier Lagoon - ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล-โจกุลซาลอน - อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟลล์ หมู่บ้านวิค - ธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull – ขับรถสโนว์โมบิล - เซลฟอสส์ โกลเด้นเซอร์เคิล – น้ำตกกุลล์ฟอสส์ – น้ำพุร้อนเกีย์เซอร์ – ซิงเควลลิร์ –เพอร์แลนด์ – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – Hofdi House
วันเดินทาง : กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 147,900 บาท