ทัวร์ไอซ์แลนด์ (Iceland)

ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ 8 วัน #EURWC4002

จุดเด่นของทัวร์ ล่าแสงเหนือโดยไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญ ชม Reynisdrangar ซึ่งเป็นลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ ชมเคริด Kerid ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่งดับแล้ว ในบริเวณนั้นจะมีน้ำขังตัวอยู่ใต้ดิน
เรคยาวิค – บลูลากูน – วงแหวนทองคำ – น้ำตกสโกก้า – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล – ชมหาดทรายดำ – ชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล เซลล์ฟอสส์ – ชมปลาวาฬ
วันเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 119900 บาท