ทัวร์ไอซ์แลนด์ (Iceland)

ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก 9 DAYS 6 NIGHTS (TG)#EURDV5801

จุดเด่นของโปรแกรม 1. หาดทรายดำ - Glacier Lagoon 2. ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล-โจกุลซาลอน - อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟลล์ หมู่บ้านวิค  3. น้ำตกกุลล์ฟอสส์
กรุงเทพฯ-ออสโล-เรคยาวิค-เมืองวิค (ไอซ์แลนด์ ) หาดทรายดำ - Glacier Lagoon - ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล-โจกุลซาลอน - อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟลล์ หมู่บ้านวิค - ธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull – ขับรถสโนว์โมบิล - เซลฟอสส์ โกลเด้นเซอร์เคิล – น้ำตกกุลล์ฟอสส์ – น้ำพุร้อนเกีย์เซอร์ – ซิงเควลลิร์ –เพอร์แลนด์ – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – Hofdi House
วันเดินทาง : กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 147,900 บาท