ทัวร์อินเดีย (india)

ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน + ทัชมาฮาล 9 วัน 7 คืน #INDHH5601

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.สังเวชนียสถาน 4 แห่ง 2.ร่วมห่มผ้าพระพุทธเมตตา ณ เจดีย์พุทธคยา 3.ชมทัชมาฮาลอนุสรณ์แห่งรัก
เมืองเดลลี-เมืองอัคราอัครา (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-ลัคเนาว์-เมืองสารวัตถี (อินเดีย) – เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล)
วันเดินทาง : ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 45,200 บาท