ทัวร์อินเดีย (india)

ทัวร์อินเดีย BEAUTIFUL KASHMIR 7 วัน 5 คืน #INDHH5601

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชม ทุ่งดอกทิวลิปที่สวยงามอลังการ 2.ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 สู่ยอดเขากุลมาร์ค 3.ล่องเรือสิคาร่าชมทิวทัศน์ที่งดงาม
เดลลี - ศรีนาคา - พาฮาลแกม - พาฮาลแกม - ศรีนาคา - หุบเขากุลมาร์ค - โซนามาร์ค - เดลลี - กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

ทัวร์อินเดีย GREEN LOVER KASHMIR TAJMAHAL 6 วัน 4 คืน #INDHH5607

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.สัมผัสวิวหลักร้านที่หุบเขาโซนามาร์ค 2.ล่องเรือชิคาร่า ณ ทะเลสาบดาล 3.ชมอนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล
เดลลี - ศนีนาคา - พาฮาลแกม - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค - อัครา - ทัชมาฮาล - สวนโมกุล - ล่องเรือสิคารา - หมู่บ้านพาฮาแกม - หุบเขาแกะ - สวนชาลิมาร์
วันเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

ทัวร์อินเดีย HIGHLIGHT เลห์ ลาดักห์ 7 วัน 6 คืน #INDHH5603

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชม ทะเลทรายสีเงิน ทางเหนือของเมืองเลย์ 2.ชมถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass 3.ชมจุใจ“เมืองเลห์ เมืองหลวงของแคว้นลาดักห์”    
กรุงเทพฯ – เดลี –เมืองเลห์ (พระราชวังเลห์ – เจดีย์สันติภาพ) - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass - นูบร้าวัลเล่ย์ – วัดดิสกิต- ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์
วันเดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 46,500 บาท

ทัวร์อินเดีย PARADISE แคชเมียร์ เลห์ - ลาดักห์ 9 วัน 8 คืน #INDHH5604

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. เดินทางโดยสารบิน “VISTARA” แบบ Full service  2.* พิเศษ*พักโรงแรมที่เลห์ระดับ 4ดาว 3.เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม
แคชเมียร์ - ศรีนาคา - โซนามาร์ค - คาร์กิล - ลามายูรู - หุบเขานูบรา - ทะเลลาบพันกอง - เมืองเลห์ ลาดักห์ - Mulbekh Monastery
วันเดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

ทัวร์อินเดีย TULIP LOVER KASHMIR TAJMATAL 6 วัน 4 คืน #INDHH5606

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. ขึ้นกระเช้ากอนลอยฟ้าโดล่าเคเบิลคาร์ไปเฟส1  2.ล่องเรือสิคาราชมความงดงามทะเลสาบ  3.ชมสวนทิวลิป แห่งแคชเมียร์
กรุงเทพฯ - เดลลี (ประเทศอินเดีย) - ศรีนาคา - พาฮาลแกม - หุบเขากุลมาร์ค - โซนามาร์ค - สวนโมกุล - ทุ่งทิวลิป - โรงงานพรมเปอร์เซีย - ทัชมาฮาล (Taj Mahal)
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

ทัวร์อินเดีย Wonderful Kashmir Tajmahai 8 วัน 6 คืน #INDHH5602

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ไปชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ อินทิรา คานธี 2.ชมทัชมาฮา อนุสรณ์รักนิรันดร์ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 3.ล่องเรือชิคาร่าที่ทะเลสาบน้ำใส
กรุงเทพฯ - เดลลี - ศรีนาคา - พาฮาลแกม - หมู่บ้านพาฮาแกม - สวนแอปเปิ้ล ดอกไม้มากมาย - สวนทิวลิปรำลึกอินทิรา คานธี - สวนโมกุล - หุบเขากุลมาร์ค
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

ทัวร์อินเดีย อินเดีย - แคชเมียร์ I Miss You 6 วัน 4 คืน #INDGH2201

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.บินโดยสารการบินแห่งชาติ การบินไทย 2.ชมสวนทิวลิป โดยมีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี  3.ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ
เดลลี (สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี) – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์– กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร์ – สวนทิวลิป
วันเดินทาง : เมษายน – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

ทัวร์อินเดีย แคชเมีย อัครา เดลี เลทส์โก ทิวลิปพราวเสเน่ห์ 6 วัน 4 คืน #INDZG2101

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชมวิวความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย 2.เที่ยวชมเทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา 3.นั่งกระเช้า กุลมาร์ค กอนโดล่า
กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - ทะเลสาบดาล- ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
วันเดินทาง : เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ลาดักห์ เส้นทางสวรรค์บนดิน 8 วัน 6 คืน #INDHH5605

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชมความงามของ ทะเลสาบพันกอง 2.ชมบรรยากาศหุบเขานูบราวัลเลย์และแวะวัดเดสกิต 3.โซนามาร์คท้องทุ่งแห่งทองคำ แห่งแคชเมียร์
แคชเมียร์ - ศรีนาคา - โซนามาร์ค - คาร์กิล - ลามายูรู - หุบเขานูบรา - ทะเลลาบพันกอง - เมืองเลห์ ลาดักห์ - ราชปาติภาวัน ที่พำนักของประธานาธิบดี
วันเดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท