ทัวร์อินเดีย (india)

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล #INDHH5601

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านขึ้นรถจิ๊บ และ ชมป้อมปราการแอมเบอร์ (AmberFort) หรือพระราชวังแอมเบอร์ 2.นำท่านชม พระราชวังแห่งสายลม “Hawa Mahal”   3.นำท่านชม พระราชวังหลวง“City
เยือนอัครา “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด เยือนชัยปุระ เมืองหลวงแห่งรัฐราชสถาน นครสีชมพูชม ชมความอลังการมหาราชวัง
วันเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท