ทัวร์อินเดีย (india)

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล #INDHH5601

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านขึ้นรถจิ๊บ และ ชมป้อมปราการแอมเบอร์ (AmberFort) หรือพระราชวังแอมเบอร์ 2.นำท่านชม พระราชวังแห่งสายลม “Hawa Mahal”   3.นำท่านชม พระราชวังหลวง“City
เยือนอัครา “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด เยือนชัยปุระ เมืองหลวงแห่งรัฐราชสถาน นครสีชมพูชม ชมความอลังการมหาราชวัง
วันเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

ทัวร์อินเดีย ปากีสถาน 10 วัน #INDHH5600

  จุดเด่นของโปรแกรม 1. นำท่านชมพระพุทธรูป (Kargah Buddah) เป็นศิลปะแบบทิเบต 2.นำท่านเดินขึ้นไปยังดุยเกอร์ (Duiker) เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดในโลก 3.นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซอสท์ (Sost) สู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ
สัมผัสวิวที่งดงาม ผู้คนที่น่ารักเน้นเที่ยวถ่ายภาพ แวะจอดถ่ายรูปตามจุดที่สวยงาม…คาราโครัม ไฮเวย์ เส้นทางในฝันของนักเดินทางมืออาชีพ..ร่วมเดินทางไปเปิดมุมมองของปากีสถาน
วันเดินทาง : เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 65,500 บาท