ทัวร์อินเดีย (india)

ทัวร์อินเดีย GREEN LOVER KASHMIR TAJMAHAL 6 วัน 4 คืน #INDHH5607

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.สัมผัสวิวหลักร้านที่หุบเขาโซนามาร์ค 2.ล่องเรือชิคาร่า ณ ทะเลสาบดาล 3.ชมอนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล
เดลลี - ศนีนาคา - พาฮาลแกม - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค - อัครา - ทัชมาฮาล - สวนโมกุล - ล่องเรือสิคารา - หมู่บ้านพาฮาแกม - หุบเขาแกะ - สวนชาลิมาร์
วันเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

ทัวร์อินเดีย PARADISE แคชเมียร์ เลห์ - ลาดักห์ 9 วัน 8 คืน #INDHH5604

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. เดินทางโดยสารบิน “VISTARA” แบบ Full service  2.* พิเศษ*พักโรงแรมที่เลห์ระดับ 4ดาว 3.เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม
แคชเมียร์ - ศรีนาคา - โซนามาร์ค - คาร์กิล - ลามายูรู - หุบเขานูบรา - ทะเลลาบพันกอง - เมืองเลห์ ลาดักห์ - Mulbekh Monastery
วันเดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ลาดักห์ เส้นทางสวรรค์บนดิน 8 วัน 6 คืน #INDHH5605

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชมความงามของ ทะเลสาบพันกอง 2.ชมบรรยากาศหุบเขานูบราวัลเลย์และแวะวัดเดสกิต 3.โซนามาร์คท้องทุ่งแห่งทองคำ แห่งแคชเมียร์
แคชเมียร์ - ศรีนาคา - โซนามาร์ค - คาร์กิล - ลามายูรู - หุบเขานูบรา - ทะเลลาบพันกอง - เมืองเลห์ ลาดักห์ - ราชปาติภาวัน ที่พำนักของประธานาธิบดี
วันเดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท