ทัวร์อินเดีย (india)

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 9 วัน 6 คืน#INDGH2203

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ 2. ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก 3. ชม
กรุงเทพฯ – เดลลี – เลห์ (บินภายใน) – เจดีย์แห่งสันติภาพ – Hall of fame – Leh Market พระราชวังเลห์ - วัดเฮมิส – วัดทิกเซ่ – พระราชวังเชย์ - Stok Palace เลห์– ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass – นูบร้าวัลเลย์– ขี่อูฐ นูบร้าวัลเลย์ – วัดดิสกิต – เลห์ – ทะเลสาบแปงกอง – เลห์ – เดลลี – อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี - กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทิเบตน้อย ทัชมาฮาล 9วัน 8คืน #INDGH2201

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ 2.ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก 3.ชม นูบร้าวัลเลย์ หุบเขาแห่งดอกไม้
กรุงเทพฯ – เดลลี - อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลีเดลลี – เลห์ (บินภายใน) – เจดีย์แห่งสันติภาพ – Hall of fame– Leh Market - พระราชวังเลห์ - วัดเฮมิส – วัดทิกเซ่ – พระราชวังเชย์ - Stok Palaceเลห์ – ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass – นูบร้าวัลเลย์– ขี่อูฐ – วัดดิสกิต – เลห์ – เดลลี – ผ่านชมราชปาติ บาวาล - India Gate – ช้อปปิ้งจันปาท - เดลลี – กรุงเทพ
วันเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 45900 บาท

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7วัน 5คืน #INDGH2202

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม 2.ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” 3.นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ ที่สวยใสดุจกลางเทือกเขาหิมาลัย แต้มสะสม 15 แต้ม
เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ
วันเดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

ทัวร์อินเดีย#ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท เมืองสีชมพู ชัยปุระ#INDTAR7807

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.ชมอภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา  2.นำท่านเดินทางสู่ เมืองจัยปูร์ (นครสีชมพู)  3.นำท่านชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวินด์” (Hawa Mahal)พระราชวังแห่งสายลม เเต้มสะสม 15
เมืองชัยปุระ-เมืองอัครา-ทัชมาฮาล -เมืองลัคเนาว์ -ป้อมอัคระ และฟาเตห์ปูร์ สิครี -วังอัคราฟอร์ท -เมืองอัครา เมืองชัยปุระ -เมืองจัยปูร์ (นครสีชมพู) -ฟาร์เตห์ปุระสิกรี -ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวินด์” (Hawa Mahal)-เมืองชัยปุระ
วันเดินทาง : เมษายน-ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 23900 บาท

ทัวร์อินเดีย#สัมผัสดินแดนแสนโรแมนติกแห่งท้องทะเลทรายถาร์#INDTAR7801

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.มนต์เสน่ห์ราชสถาน สัมผัสดินแดนแสนโรแมนติกแห่งท้องทะเลทรายถาร์ 2.ชมความมั่งคั่งและความงดงามของปราสาทราชวังของมหาราชาแคว้น 3.ดินแดนฟ้าจรดทราย ย้อนรอยเส้นทางสายใหมในแดนภารตะ ชมเอกลัษณ์การแต่งตัวด้วยสีสันอันสดใส  เเต้มสะสม 15 เเต้ม
เมืองหลวงเดลี – เมืองมันดาวา-เมืองบิคาเนอร์– เมืองจัยแซลเมียร์ นครสีทอง– เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า-เมืองจ๊อดปูร์ – รานัคปูร์ – เมืองอุไดร์ปูร์– เมืองพุชการ์-เมืองจัยปูร์ นครสีชมพู – เมืองอัครา – เมืองเดลลี
วันเดินทาง : ธันวาคม-มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น 65900 บาท

ทัวร์อินเดีย#เจาะลึกอินเดีย -เนปาล 9 วัน 8 คืน#INDTAR7803

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.ทริปนี้มีพระไทยนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตลอดทริป 2.พิเศษ!!! ผ้าห่มพระพุทธเมตตาและพระปางปรินิพพาน ให้คณะได้ทำบุญร่วมกัน 3.พิเศษ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย เเต้มสะสม 15 เเต้ม
เมืองเดลลี - เมืองอัครา -เมืองเดลลี -เมืองพาราณสี -ตำบลพุทธคยา- บ้านนางสุชาดา-ตำบลพุทธคยา -เมืองนาลันทา- หลวงพ่อองค์ดำ -เมืองราชคฤห์-บลพุทธคยา -เมืองไวสาลี -พระมหาสถูปแห่งเกสริยา- เมืองกุสินารา -มหาปรินิพพานสถูป-พุทธวิหารปรินิพพาน-มกุฏพันธเจดีย์- เมืองลุมพินี -วัดเชตวัน-กุฎิพระพุทธเจ้า-พระโมคคัลลา-พระสิวลี
วันเดินทาง : ตุลาคม,ธันวาคม-มกราคม2561
ราคาเริ่มต้น 52900 บาท

ทัวร์อินเดีย#เจาะลึกอินเดีย-เนปาล 8 วัน 7 คืน#INDTAR7804

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.พิเศษ!!! ผ้าห่มพระพุทธเมตตาและพระปางปรินิพพาน ให้คณะได้ทำบุญร่วมกัน 2.พิเศษ** มีพระไทยนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตลอดทริป 3.พิเศษ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย   เเต้มสะสม 15
เมืองเดลลี-เมืองพาราณสี -ตำบลพุทธคยา บ้านนางสุชาดา-เมืองนาลันทา หลวงพ่อองค์ดำ-เมืองราชคฤห์-เมืองปัตนะ หรือไวสาลี -เมืองปัตนะหรือ เมืองไวสาลี-พระมหาสถูปแห่งเกสริยา-เมืองกุสินารา-มหาปรินิพพานสถูป-พุทธวิหารปรินิพพาน-มกุฏพันธเจดีย์- เมืองลุมพินี - เมืองสาวัตถี วัดเชตวัน กุฎิพระพุทธเจ้า พระโมคคัลลา พระสิวลี -เมืองลัคเนาว์ เมืองเดลลี
วันเดินทาง : ตุลาคม,ธันวาคม-มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น 49900 บาท

ทัวร์อินเดีย#เจาะลึกอินเดีย-เนปาล อชันตา 12 วัน 10 คืน#INDTAR7805

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.พิเศษ!!! ผ้าห่มพระพุทธเมตตาและพระปางปรินิพพาน ให้คณะได้ทำบุญร่วมกัน 2.พิเศษ** มีพระไทยนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตลอดทริป 3.พิเศษ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย   เเต้มสะสม 15
เมืองเดลลี-เมืองพาราณสี -ตำบลพุทธคยา-บ้านนางสุชาดา-เมืองนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-เมืองราชคฤห์-ตำบลพุทธคยา-เมืองราชคฤห์ - เมืองไวสาลี - พระมหาสถูปแห่งเกสริยา -เมืองกุสินารา -มหาปรินิพพานสถูป -พุทธวิหารปรินิพพาน มกุฏพันธเจดีย์- เมืองลุมพินี - มหาสังฆารามอนุสรณ์ลุมพินี วัดไทยลุมพินี เมืองสาวัตถี -วัดเชตวัน กุฎิพระพุทธเจ้า พระโมคคัลลา พระสิวลี -เมืองมุมไบ เมืองออรังกาบาด
วันเดินทาง : ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น 69900 บาท