ทัวร์อินโดนีเซีย (Indonesia)

ทัวร์บาหลี BALI SURPRISE 4D3N BY..THAI AIR ASIA #BALIT9301

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.เมนูพิเศษ SEA FOOD + BBQ LOBSTER 2.เดินทางโดยสายการบินTHAI AIR ASIA บินตรงสู่บาหลี 3.พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์”
สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชมระบำสิงโต“บารองแดนซ์” เมนูพิเศษ BBQ LOBSTER คนละ 1ตัว
วันเดินทาง : พ.ย.60 - พ.ค.61
ราคาเริ่มต้น 13,988 บาท บาท

ทัวร์บาหลี เที่ยวครบ ไฮท์ไลท์เมืองบาหลี 3วัน 2คืน #BALBES7600

จุดเด่นของโปรแกรม 1. ชมการแสดงบาร็องแดนซ์ - วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน 2. รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาร์ตู  3.ชายหาดจิมบารัน  
อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดบราตัน – วิหารทานาห์ลอต ชมการแสดงบาร็องแดนซ์ - วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาร์ตู - Coffee Plantation – วัดเบซากิห์ - ชายหาดจิมบารัน วัดอูลูวาตุ - ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ทัวร์เกาะบาหลี ทานาล้อต- วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน #BALSUP8403

จุดเด่นของโปรแกรม 1.วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ 2.ทานาล้อต 3.ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู แต้มสะสม 10 แต้ม
ทานอาหาร ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย ชม ระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
วันเดินทาง : ธันวาคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11900 บาท