ทัวร์อิตาลี (Italy)

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน #EURDST1707

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ นำเที่ยวชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า นำท่านเดินทางเข้าสู่นครรัฐวาติกัน นำคณะเดินทางเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ แต้มสะสม 30
นำเที่ยวชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า นำท่านเดินทางเข้าสู่นครรัฐวาติกัน นำคณะเดินทางเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 97900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน #EURDST1708

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม 2.นำท่านเดินทางสู่นครรัฐวาติกันซึ่งเป็นรัฐอิสระ 3.นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ แต้มสะสม 30
เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม เดินทางสู่นครรัฐวาติกันซึ่งเป็นรัฐอิสระ เดินทางเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe #EURGR8702

จุดเด่นของทัวร์ เที่ยวนครรัฐวาติกันชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เที่ยวเกาะเวนิส ชมบรรยากาศรอบเกาะเวนิส เที่ยวพระราชวังแวร์ซายส์ พร้อมไกด์ท้องถิ่นบรรยาย
เที่ยวนครรัฐวาติกัน - เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส - เที่ยวมิลาน พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน
วันเดินทาง : พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 75900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8 วัน 5 คืนยอดเขาทิตลิส (QR) #EURGR8701

จุดเด่นของทัวร์ บินโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) สายการบินดีระดับ 5 ดาว เที่ยวเกาะเวนิส เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน  ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่
ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - สะพานไม้ชาเปล - ชมอนุสาวรีย์สิงโต - นั่ง กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ - เที่ยวเกาะเวนิส นครรัฐวาติกัน - สนามกีฬาโคลอสเซียม
วันเดินทาง : มิถุนายน - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 57555 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน #EURGTV2402

      จุดเด่นของโปรแกรม    1. นำท่านเดินทางไปชม ปราสาทฟอร์ซ่า หรือ Sforzesco Castle   2.นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่
เที่ยวมิลาน ช้อปปิ้งแกลเลอเรีย ชมทะเลสาบโคโม่ ช้อปปิ้ง Fox Town Outlet พักอินเทอร์ลาเก้น เดินเล่นและมีเวลาช้อปปิ้ง ชมความงามแห่งขุนเขา ขึ้นทิทลิสด้วยกระเช้าใหม่ล่าสุด แวะกรุงเบิร์น เมืองหลวงแห่งสวิตเซอร์แลนด์
วันเดินทาง : เมษายน-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (EK) #EURGR8722

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ทริปเที่ยว 3 ประเทศ อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส พักค้างคืนที่สวิตเซอร์แลนด์ 2 คืนแบบไม่เหมือนใคร นั่งรถไฟ TGV และขึ้นหอไอเฟลชั้น 2
เที่ยวชมวิหารเซนต์ปีเตอร์-วิหารแพนเธออน - เกาะเวนิส-มิลาน-ลูเซิร์น-พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - หอเอนปิซ่า1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
วันเดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 85900 บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลีตอนเหนือ 8 วัน 5 คืน อาณาจักรแห่งโรมัน #EURGR8703

จุดเด่นของทัวร์นี้ บินโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) สายการบินระดับ 5 ดาว ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ ชมบรรยากาศอันสวยงามสุดแสนประทับใจของทะเลสาบโคโม่ ชมหอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7
ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - หอเอนปิซ่า - เซียน่า –กรุงโรม –นครรัฐวาติกัน –สนามกีฬาโคลอสเซียม
วันเดินทาง : มิถุนายน - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 53555 บาท