ทัวร์ลาว (Lao)

ทัวร์ลาว มรดกโลกปราสาทหินพู-ปากเซ-ปากซอ-น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ผาส้วม 4วัน (QV) #LAOPH3913

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านตักบาตรข้าวเหนียว-วัดหลวง-เมืองปากเซ 2.ชม มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-วัดพูเสลา 3. อลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย) แต้มสะสม 10 แต้ม
เมืองปากซอง-สวนดอกไม้ไร่มนตา-น้ำตกตาดฟาน-ตาดผาส้วม-หมู่บ้านชนเผ่า- มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-วัดพูเสลา-อลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย
วันเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 14,500 บาท

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3วัน 2 คืน #LAOBES7602

จุดเด่นของโปรแกรม  1.นำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian 2.ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบาง 3.น้ำตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall)
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด- ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ- วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง
วันเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ วัน 4 (QV) #LAOPH3914

                 จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านตักบาตรข้าวเหนียว-วัดหลวง-เมืองปากเซ 2.ชม มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-วัดพูเสลา 3. นำท่านชมน้ำตกตาดกวางซี แต้มสะสม
หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี-พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ทัวร์ลาว เจาะลึกทุ่งไหหิน-เชียงขวาง-ปากซัน-ถ้ำปิว-ปากซัน-หนองคาย 5 วัน #LAOPH3912

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชมวัดเพียวัด และวัดสีพรม วัดเก่าแก่ 2. สัมผัสมหัศจรรย์แห่งทุ่งไหหิน 1, 2, 3 3. ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากไม้เนื้อหอม ไม้โลงเลง มีทีเชียงขวางเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต้มสะสม
สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและเมืองเก่าชาวไทยพวนที่เมืองคูน ชมวัดเพียวัด และวัดสีพรม วัดเก่าแก่ที่ยังเหลืออยู่ ชมและสัมผัสมหัศจรรย์แห่งทุ่งไหหิน 1, 2, 3 ชมถ้ำปิว ถ้ำประวัติศาสตร์ และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากไม้เนื้อหอม ไม้โลงเลง
วันเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว....หลวงพระบาง 3วัน 2 คืน #LAOBES7600

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านตักบาตรข้าวเหนียว-วัดหลวง-เมืองปากเซ 2.ชม มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-วัดพูเสลา 3. นำท่านชมน้ำตกตาดกวางซี แต้มสะสม 10 แต้ม
ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง
วันเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ทัวร์ลาว..หลวงพระบาง 3วัน 2คืน บินหรู อยู่สบาย #LAOBES7601

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian)  2.น้ำตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall) 3.เที่ยวชม วัดเชียงทอง
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ทัวร์ลาว..ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน #LAOEJL4300

จุดเด่นของโปรแกรม 1.วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี  2.พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง  3.ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว แต้มสะสม 10
วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – น้ำตกกวางสี – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท