ทัวร์ลาว (Lao)

ทัวร์ลาว มรดกโลกปราสาทหินพู-ปากเซ-ปากซอ-น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ผาส้วม-วัน 4 (QV) #LAOPH3913

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านตักบาตรข้าวเหนียว-วัดหลวง-เมืองปากเซ 2.ชม มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-วัดพูเสลา 3. อลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย) แต้มสะสม 10 แต้ม
เมืองปากซอง-สวนดอกไม้ไร่มนตา-น้ำตกตาดฟาน-ตาดผาส้วม-หมู่บ้านชนเผ่า- มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-วัดพูเสลา-อลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย
วันเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง - เวียงจันทร์ #LAOPH3901

ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง - เวียงจันทร์ #LAOPH3901 1. นำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี   ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง 2. ร่วมทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง  3. บ้านช่างไห
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซา)-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านผานม - น้ำตกตาดกวางซี - วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-ช้อปปิ้ง - พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ วัน 4 (QV) #LAOPH3914

                 จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.นำท่านตักบาตรข้าวเหนียว-วัดหลวง-เมืองปากเซ 2.ชม มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-วัดพูเสลา 3. นำท่านชมน้ำตกตาดกวางซี แต้มสะสม
หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี-พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3วัน #LAOBES7603

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง 2.แถมฟรี!!ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด) 3.บินดี + พักหรู 4 ดาว
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษีชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามนั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม
วันเดินทาง : มีนาคม - กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น 11900 บาท

ทัวร์ลาว เจาะลึกทุ่งไหหิน-เชียงขวาง-ปากซัน-ถ้ำปิว-ปากซัน-หนองคาย 5 วัน #LAOPH3912

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชมวัดเพียวัด และวัดสีพรม วัดเก่าแก่ 2. สัมผัสมหัศจรรย์แห่งทุ่งไหหิน 1, 2, 3 3. ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากไม้เนื้อหอม ไม้โลงเลง มีทีเชียงขวางเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต้มสะสม
สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและเมืองเก่าชาวไทยพวนที่เมืองคูน ชมวัดเพียวัด และวัดสีพรม วัดเก่าแก่ที่ยังเหลืออยู่ ชมและสัมผัสมหัศจรรย์แห่งทุ่งไหหิน 1, 2, 3 ชมถ้ำปิว ถ้ำประวัติศาสตร์ และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากไม้เนื้อหอม ไม้โลงเลง
วันเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ทัวร์ลาว#สบาย ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน#LAOEJL4301

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.อิสระในการท่องเที่ยว 2.อาหารตักบาตรข้าวเหนียวพระ 1 ชุดโตก/2 ท่าน 3.พากินสบายไฮโซ รวม 5 มื้อ :  อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท เเต้มสะสม
วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว
วันเดินทาง : มีนาคม-กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น 9900 บาท

ทัวร์ลาว#หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์#LAOPH3908

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์ 1.สัมผัสบ้านใกล้เรือนเคียง มหัศจรรย์แห่งทุ่งไหหิน  2.ชมทุ่งไหหิน 1 ตลาดเช้าท้องถิ่น อนุสาวรีย์ผู้เสียสละลาว-เวียด เมืองเก่าพูคูน วัดเพียวัด 3.ชมพิพิธภัณฑ์สีสะเกด กราบไหว้พระธาตุหลวง สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง  เเต้มสะสม
หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราช วังเก่า)-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง -ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี-หลวงพระบาง-เชียงเงิน-กิ่วกะจำ-พูคูน-เชียงขวาง(โพนสะหวัน)-ทุ่งไหหิน-ตลาดเช้าท้องถิ่น-เมืองคูน-วัดเพียวัด-วัดสีพรม-ศูนย์หัตถกรรมบ้านนาวังอนุสาวรีย์ลาว-เวียดนาม-ตลาดโพนสะหวัน-เชียงขวาง-เวียงจันทน์
วันเดินทาง : พฤษภาคม-กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น 18900 บาท