ลาว (Lao)

ทัวร์ลาว สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน #LAOIT8901

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 2.ช้อปปิ้งซื้อของฝากตลาดมืด 3.ตักบาตรข้าวเหนียว
หลวงพระบาง - พระธาติภูษี - ตลาดมืด - ทำบุญตักบาตรตอนเช้า – ตลาดเช้า - วัดแสนสุขขาราม - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช บ้านช่างไห่ - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี - พระราชวังหลวงพระบาง - สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินดอนเมือง
วันเดินทาง : มี.ค-ส.ค 63
ราคาเริ่มต้น 9.888 บาท