ทัวร์พม่า (Myanmar)

ทัวร์พม่า EASY BOUTIQUE MYANMAR เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 61 #MYMZT3501

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ สักการะ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป
พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน บินหรู นอน4ดาว สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เมนูพิเศษ!!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์ชเวดากอง
วันเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 13900 บาท

ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY 4D3N #MYMZG2100

จุดเด่นของทัวร์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวัดชเวนันดอร์
เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกึ - เจดีย์โลมินโต วิหารธรรมมายันจี - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ - สะพานไม้สักอูเบ็ง
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11888 บาท

ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR 3D2N #MYM2102

จุดเด่นของทัวร์ ชม พระราชวังบุเรงนอง นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ ชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เทพทันใจ - เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
วันเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 9888 บาท

ทัวร์พม่า SUPER SHOCK พม่า ไหว้พระ 5 วัด #MYMBES7607

จุดเด่นของโปรแกรม 1.เดินทางสู่ วัดพระหินอ่อน เป็นวัดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง 2. นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) 3.นำท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ แต้มสะสม 10
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระหินอ่อน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560- มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท

ทัวร์พม่า SUPER SHOCK!! พม่า 1 Day trip #MYMBES7631

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ย่างกุ้งแบบ 1 Day trip เข้าวัดขอพร ร่วมทำพิธีสวดมนต์เสริมบารมี
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 4999 บาท

ทัวร์พม่า บินลัดฟ้า...พาเที่ยวเนปิดอร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน #MYMBES7623

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ 1.เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) 2.นำท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ 3.นำท่านชมและนมัสการ
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -พระธาตุอินทร์แขวน -พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ -ชมกรุงเนปิดอร์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ -อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน บิน SL #MYMBES7620

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ 1. นำท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagod) 2.นำท่านนั่งเรือแจว ชม พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)  3.นำท่านขอพร
โปรสุดคุ้ม วันธรรมดาน่าเที่ยว สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และ เจดีย์ชเวมอดอร์ พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + กุ้งเผา + ชุดเสริมบารมี 1 ชุด
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท

ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ บิน DD #MYMBES76111

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ 1. นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย 2.นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace 3.นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560- มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ นะโม MANDALAY 3 วัน 2 คืน #MYMZG2101

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เที่ยว 3 เมืองทั้งทริป อิ่มบุญกับการเข้าวัดทำบุญ ชมเจดีย์และพระราชวังสวยงาม
ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์-วัดอูมินทงแส่-ดอยสกายน์-เมืองมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-เขามัณฑะเลย์
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 9888 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ พักโรงแรมหรุมีระดับ 4 ดาว #MYMBES7630

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ พักโรงแรมหรุมีระดับ 4 ดาว #MYMBES7630 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง กำหนดการเดินทางพฤศจิกายน-มีนาคม 2561
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันเดินทาง : พฤศจิกายน-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน โดยไทยไลอ้อนแอร์ #MYMBES7621

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ 1. นำท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagod) 2.นำท่านเข้าชมเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore)  3.นำท่านขอพร นัตโบโบยี
โปร ยิ้มยิ้ม เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4 วัน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -เจดีย์ชเวมอดอร์ -ขอพระเทพทันใจ -พระนอนตาหวาน -พักหรู 4 ดาว + พิเศษ เมนูซุปเปอร์ซีฟู้ด + ชาบูชิบุฟเฟต์ + เป็ดปากกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำเผา
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อิ่มบุญ 2วัน 1คืน #MYMSPW3202

      จุดเด่นของโปรแกรม    1.นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงาม   2.นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย
ขอพรพระนอนตาหวาน สักการะเจดีย์ชเวดากอง สักการะเทพทันใจ ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ช็อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท

ทัวร์พม่า หงสา ย่างกุ้ง สิเรียม พัก 4 ดาว #MYMBES7610

จุดเด่นของโปรแกรมนี้   1.นำท่านนั่งเรือแจว ชม พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) 2.นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่
ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต- สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ วัดไจ๊กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560- มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท