ทัวร์พม่า (Myanmar)

ทัวร์พม่า Yangon holy 9 ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน #MYMWS4902

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ไหว้พระ 9 วัด 2.พิเศษเป็ดปักกิ่ง 3.สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
กรุงเทพ-ย่างกุ้ง-ไหว้พระ 4 วัด-ไหว้พระ 5 วัด-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : มี.ค-ส.ค 63
ราคาเริ่มต้น 6.999 บาท

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน #MYMZG2102

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกองและพระมหามัยมุนี พิเศษชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ พิเศษกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์-เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา –พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิว วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี-
วันเดินทาง : มี.ค-พ.ย 63
ราคาเริ่มต้น 12.999 บาท

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ 3 วัน 2 คืน #MYMZG2101

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 2.เที่ยวชมวิวทะเลเจดีย์ 300 องค์ 3.พิเศษกุ้งแม่น้ำเผา
สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์-เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ-
วันเดินทาง : เม.ย-พ.ย 63
ราคาเริ่มต้น 11.999 บาท

ทัวร์พม่า เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน 2 คืน #MYMWS4901

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.พิเศษเป็ดปักกิ่ง บุฟเฟต์ชาบู 2.เข้าสักการะบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา 3.พิเศษกุ้งแม่น้ำย่าง
ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-ไจ้โท่-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสา-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-ไจ้ปุ่น-ช้างเทพทันใจ-เจ๊าทัตจี-ช้อปปิ้งตลาดสก็อต-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ เผือก-เจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-
วันเดินทาง : มี.ค-ส.ค 63
ราคาเริ่มต้น 11.999 บาท