ทัวร์พม่า (Myanmar)

ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY 4D3N #MYMZG2100

จุดเด่นของทัวร์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวัดชเวนันดอร์
เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกึ - เจดีย์โลมินโต วิหารธรรมมายันจี - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ - สะพานไม้สักอูเบ็ง
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11888 บาท

ทัวร์พม่า SUPER SHOCK!! พม่า 1 Day trip #MYMBES7631

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ย่างกุ้งแบบ 1 Day trip เข้าวัดขอพร ร่วมทำพิธีสวดมนต์เสริมบารมี
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 4999 บาท

ทัวร์พม่า พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน #MYMBES7639

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เที่ยวเจดีย์ชเวดากอง ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน เข้าวัดทำบุญขอพร
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11900 บาท

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมืองแปร 3 วัน 2 คืน #MYMBES7632

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เที่ยวเมืองแปร เมืองมรดกโลก ล่องแม่น้ำอิรวดีชมพระพุธรูปริมหน้าผา สักการะพระพุทธรูปชเวเมีตมัน
ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-เมืองแปร-พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร-เจดีย์เบเบพญา-เจดีย์บอว์บอว์จีพญา-เลเมียตหน่า-พญาจี-เจดีย์ชเวซันดอร์-เขาอะเกาก์เตาง์
วันเดินทาง : มิถุนายา - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 10900 บาท

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ นะโม MANDALAY 3 วัน 2 คืน #MYMZG2101

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เที่ยว 3 เมืองทั้งทริป อิ่มบุญกับการเข้าวัดทำบุญ ชมเจดีย์และพระราชวังสวยงาม
ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์-วัดอูมินทงแส่-ดอยสกายน์-เมืองมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-เขามัณฑะเลย์
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 9888 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน #MYMBES7632

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เที่ยวทริป 3 เมือง ทำบุญขอพร นมัสการพระมหาเจดีย์เชวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)  
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 10900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน #MYMBES7640

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ชมพระราชวังบุเรงนอง ขึ้นกระเช้าพระธาตุอินทร์แขวน ไว้พระขอพรพระมหาเจดีย์เชวดากอง
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ตลาดสก๊อต
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 10900 บาท

ทัวร์พม่า หลงรัก…พุกาม 3 วัน 2 คืน #MYMBES7641

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เที่ยวมัณฑะเลย์ พุกาม ชมวิวทะเลเจดีย์ ชมโชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก-วิหารธรรมยันจี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11900 บาท

ทัวร์พม่า โปรจัดให้ ทัวร์พม่า หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน #MYMBES7635

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ทำบุญ ทริปประวัติศาสตร์ นมัสการสักการะพระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11900 บาท

ทัวร์พม่า โปรยิ้มๆ ทัวร์พม่าเต็มอิ่ม 4 วัน #MYMBES7634

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ทริปอิ่มบุญ ชมพระราชวังบุเรงนอง ขึ้นกระเช้าพระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 12900 บาท