ทัวร์พม่า (Myanmar)

ทัวร์พม่า Happy Andaman 02A สัมผัสโลกใต้ทะเลพม่า..เกาะนาวโอพี

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.เที่ยวชมเกาะนาวโอพี ที่งดงาม 2.ชมทุ่งดอกไม้ใต้ทะเลแห่งเมียนมาร์"หรือ อุทยานปะการัง 3.แช่ออนเซ็นน้ำพุร้อนที่ บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน
เปิดประตูสู่พม่าตอนใต้ (Southern Myanmar) สัมผัสโลกใต้ทะเลพม่า..เกาะนาวโอพี (ออกระนอง) "ทุ่งดอกไม้ใต้ทะเลแห่งเมียนมาร์"หรือ อุทยานปะการัง
วันเดินทาง : ต.ค. 2560-พ.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท

ทัวร์พม่า SUPER SHOCK พม่า ไหว้พระ 5 วัด #MYMBES7607

จุดเด่นของโปรแกรม 1.เดินทางสู่ วัดพระหินอ่อน เป็นวัดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง 2. นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) 3.นำท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ แต้มสะสม 10
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระหินอ่อน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560- มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท

ทัวร์พม่า บินลัดฟ้า...พาเที่ยวเนปิดอร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน #MYMBES7623

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ 1.เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) 2.นำท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ 3.นำท่านชมและนมัสการ
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -พระธาตุอินทร์แขวน -พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ -ชมกรุงเนปิดอร์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ -อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน บิน SL #MYMBES7620

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ 1. นำท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagod) 2.นำท่านนั่งเรือแจว ชม พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)  3.นำท่านขอพร
โปรสุดคุ้ม วันธรรมดาน่าเที่ยว สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และ เจดีย์ชเวมอดอร์ พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว พิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + กุ้งเผา + ชุดเสริมบารมี 1 ชุด
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท

ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ บิน DD #MYMBES76111

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ 1. นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย 2.นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace 3.นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560- มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ #MYMBES7609

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ 1. นำท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda 2.นำท่านเดินทางสู่เมือง อมรปุระ ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben)       3.นำท่านแวะชม เจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก   แต้มสะสม  10
พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
วันเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 15900 บาท

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงคุน 4 วัน #MYMBES76112

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ 1.นำท่านแวะวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี 2.ท่านนำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda)  3.ชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple)   แต้มสะสม  10
มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์- วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด- หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันเดินทาง : พฤศจิกายน2560-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-อมรปุระ-มิงกุน สายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์ 3วัน

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.นมัสการพระมหามัยมุนีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งพม่า 2.ชมสะพานอูเบียนสะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก 3.ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
นมัสการพระมหามัยมุนีสิ่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี ชมสะพานอูเบียน ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีเที่ยวเมืองมิงกุนชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิระวดี
วันเดินทาง : ตุลาคม 60 - มีนาคม 61
ราคาเริ่มต้น 9999 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ พักโรงแรมหรุมีระดับ 4 ดาว #MYMBES7630

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ พักโรงแรมหรุมีระดับ 4 ดาว #MYMBES7630 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง กำหนดการเดินทางพฤศจิกายน-มีนาคม 2561
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันเดินทาง : พฤศจิกายน-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน โดยไทยไลอ้อนแอร์ #MYMBES7621

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ 1. นำท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagod) 2.นำท่านเข้าชมเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore)  3.นำท่านขอพร นัตโบโบยี
โปร ยิ้มยิ้ม เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4 วัน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -เจดีย์ชเวมอดอร์ -ขอพระเทพทันใจ -พระนอนตาหวาน -พักหรู 4 ดาว + พิเศษ เมนูซุปเปอร์ซีฟู้ด + ชาบูชิบุฟเฟต์ + เป็ดปากกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำเผา
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ทัวร์พม่า สัมผัสทะเลพม่า..เกาะนาวโอพี Happy Andaman 02B#MYMPB6903

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.สัมผัสโลกใต้ทะเลพม่า..เกาะนาวโอพี 2.เมนูพิเศษ BBQ Seafood พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเกาะและโชว์ควงกระบองไฟ 3.ชมสวนทุ่งดอกไม้ทะเลสวยงามมาก
สัมผัสโลกใต้ทะเลพม่า..เกาะนาวโอพี "ทุ่งดอกไม้ใต้ทะเลแห่งเมียนมาร์" หรือ อุทยานปะการังหาดทรายขาวๆ น้ำทะเลใสๆ ปะการังสมบูรณ์สุดๆ
วันเดินทาง : ต.ค. 2560-พ.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท

ทัวร์พม่า สัมผัสโลกใต้ทะเลพม่า Happy Andaman 01(TOP)#MYMPB6901

จุดเด่นของทัวร์นี้: 1.เที่ยวชมเกาะหัวใจมรกตและเกาะนาวโอพี 2.เมนูพิเศษ BBQ Seafood พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเกาะและโชว์ควงกระบองไฟ 3.แช่ออนเซ็นน้ำพุร้อนที่ บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน
สัมผัสโลกใต้ทะเลพม่า... 2 เกาะยอดฮิต เกาะหัวใจมรกตและเกาะนาวโอพี และอีก 4 เกาะเล็ก รวม 6 เกาะดังหาดทรายขาวๆ น้ำทะเลใสๆ ปะการังสมบูรณ์สุดๆ
วันเดินทาง : ต.ค. 2560-พ.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 11,500 บาท